Paella para Dos: Paella ar gyfer Dau

Mae'r paella hwn ar gyfer dwy rysáit yn rhoi'r cyfle i baratoi unrhyw un o dri math o paella - cymysgedd (cymysgedd o gig a bwyd môr), marisco (bwyd môr), a llysieuol (llysieuol). Mae'r broses ar gyfer pob math yn yr un modd yn y bôn: Paratowch y soffrito o winwns, tomato, a garlleg. Yna, ychwanegwch cyw iâr, bwyd môr neu lysiau, a reis. Mowliwch mewn cawl nes bod reis yn cael ei wneud, a gadewch iddo orffwys am 5 munud.

Mae'r rhestr cynhwysion isod yn dechrau gyda'r eitemau hynny sydd gan bob un o'r tri math o paella yn gyffredin, fel winwnsyn, saffron a reis. Yna, rhestrir opsiynau cynhwysyn ar gyfer cymysgedd, maris a vegetariana ar wahân. Defnyddiwch y cynhwysion fel y rhestrir, cymysgu a chyfateb, neu greu eich cyfuniad eich hun. Mae gan bob teulu yn Sbaen eu fersiwn eu hunain o paella , felly pam na ddylech chi?

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Paratowch y Cynhwysion

 1. Paratowyd yr holl lysiau a chig fel y'u cyfarwyddir yn y rhestr cynhwysion.
 2. Cynhesu'r cawl dros wres canolig-isel tan gynnes.
 3. Os ydych chi'n paratoi fwydydd môr neu fersiynau cymysg , glanhewch y sgwid o fyrddau a sbinau , yna tynnwch y tentaclau. Torrwch y tiwbiau sgwid i mewn i gylchoedd. Rinsiwch a draenwch bob pysgod cregyn.

Coginiwch y Sofrito

 1. Rhowch y paella neu'r padell ffrio ar wres canolig ac ychwanegwch ddigon o olew olewydd i wisgo'r gwaelod.
 1. Pan fo'r badell yn ddigon poeth, rhowch y winwns, y garlleg a'r tomatos yn yr olew olewydd, gan droi'n aml nes bod y winwns yn dryloyw.

Coginiwch Cynhwysion Eraill

 1. Cymysgedd : Ychwanegwch y cyw iâr a brown ar bob ochr. Ychwanegwch y llain porc a'i sauté i frown ar bob ochr. Yna, ychwanegu sgwid a choginio 10 i 15 munud, gan droi'n aml.
 2. Bwyd Môr : Ychwanegwch sgwid a choginiwch, gan droi'n aml am tua 10 i 15 munud.
 3. Llysieuol : Ychwanegu'r artisiog, eggplant a phupur cloen ac yn ysgafn iawn. Dylai llysiau fod yn gadarn.

Coginiwch y Rice a Gorffen

 1. Ychwanegwch y reis, chwistrellu ar ffurf croes ar y sosban. Ewch am 2 i 3 munud i wisgo'r reis gydag olew yn drwyadl.
 2. Crush yr edau saffron rhwng eich bysedd, ac ychwanegu at y cawl cynnes. Arllwyswch gwartheg yn araf i mewn i bara'r paella nes bod cynhwysion yn cael eu cwmpasu. Lledaenwch gig a llysiau yn gyfartal dros waelod y sosban.
 3. Cymysgedd a Bwyd Môr: Ar ôl ychwanegu broth, trefnwch gleision gleision (ar gyfer fwyd bwyd môr) o amgylch ymyl y tu allan i'r sosban, gan dynnu sylw ato. Rhowch gregyn a berdys mewn padell, gan ymestyn allan yn gyfartal. Ychwanegwch ddarnau o bupur ar ben .
 4. Mwynhewch, heb ei ddarganfod, am tua 20 munud. Os yw hylif yn cael ei amsugno, ond nid yw reis yn dendr, ychwanegwch fwy o fwth a pharhau i ffynnu. Os ydych chi'n defnyddio pys, taenellwch dros y brig pan gaiff reis ei goginio bron. Os ydych chi'n gwneud llysieuwr, ychwanegwch y ffa gwyn.
 5. Pan gaiff reis ei goginio, tymor i flasu â halen, tynnwch o'r gwres a'i orchuddio â ffoil alwminiwm neu dywel te mawr. Mae hyn yn caniatáu i'r paella orffwys am 5 munud cyn ei weini. Torrwch lemwn, os ydych yn ei ddefnyddio, yn lletemau ac yn gwasanaethu ochr yn ochr â phaella.