Polenta Hufen Rhyfeddol a Hawsheintiedig

Mae Polenta yn ddysgl Eidaleg syml o gornen corn wedi'i goginio, braidd yn debyg i greision graean Deheuol . Gellir ei baratoi mewn gwahanol gysondebau ac mae'n gyfeiliant blasus i brydau godidog fel stwff cig eidion . Mae Polenta hefyd yn flasus ar ei ben ei hun fel grawnfwyd brecwast.

Mae Polenta yn hawdd i'w baratoi a'i goginio'n gyflym. Coginio'r polenta ychydig yn hirach os yw'n well gennych chi fod yn fwy trwchus. Mae caws wedi'i gratio yn ychwanegu blas ychwanegol i'r pryd traddodiadol hwn.

Arbed unrhyw orffwys yn yr oergell. Mae Polenta yn hawdd ei ailgynhesu, a gallwch chi wneud hynny mewn sawl ffordd.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Rhowch y cornmeal mewn stoc stoc trwm.
  2. Ychwanegwch 2 chwpan o ddŵr yn raddol a'r halen i'r cornmeal, gan chwistrellu'r gymysgedd yn dda wrth i chi ychwanegu'r dŵr nes bod y cornmeal a'r dŵr wedi'u cymysgu'n dda ac yn rhydd o unrhyw lympiau.
  3. Dod â'r 2 chwpan o ddŵr sy'n weddill i ferwi, yna ychwanegwch y dŵr berw yn raddol i'r gymysgedd cornmeal, gan chwistrellu ar yr un pryd.
  4. Coginiwch y cornmeal dros wres isel canolig, gan droi'n gyson, am 3 i 4 munud, hyd nes y daw'r gymysgedd i fudferwr ysgafn.
  1. Ychwanegwch y llaeth a'r menyn a pharhau i goginio dros wres isel, gan droi, am 10 munud yn hirach.
  2. Blaswch y polenta ar gyfer bwydo ac ychwanegu mwy o halen os oes angen.
  3. Ychwanegu mwy o hylif (llaeth, hufen neu ddŵr) os yw'r gymysgedd yn ymddangos yn rhy drwchus. Os yw'r gymysgedd yn rhy denau, coginio'r polenta ychydig yn hirach, gan wylio'n ofalus ac yn troi yn gyson i atal rhwystro, nes cyrraedd y cysondeb a ddymunir. Dylai'r gymysgedd fod yn drwchus ond bydd yn trwchus hyd yn oed yn fwy gan ei fod yn oeri.
  4. Tynnwch o'r gwres a chwistrellwch yn y cheddar a'r parmesan nes eu bod yn toddi ac yn cael eu hymgorffori.
  5. Gweini cynnes polenta gyda chaws Parmesan wedi'i gratio'n ychwanegol ar yr ochr.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 362
Cyfanswm Fat 20 g
Braster Dirlawn 11 g
Braster annirlawn 5 g
Cholesterol 52 mg
Sodiwm 833 mg
Carbohydradau 36 g
Fiber Dietegol 3 g
Protein 12 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)