Rysáit Indiaidd Boondi neu Motichoor

Ni allaf feddwl am achlysur arbennig yn India lle nad yw'r laddoo hon ar y fwydlen! Mae'n cael ei enw craf iawn o'r gair Hindi am ddiffygion neu droplets - Boond. Enw arall ar ei gyfer yw Motichoor Laddoo (Moti yw bead neu berlog yn Hindi). Darllenwch y rysáit a byddwch yn gweld pam! Unwaith y byddwch chi trwy ddarllen, gwnewch rywfaint o Boondi Ke Laddoo, ni fyddwch chi'n difaru!

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Gwreshewch eich popty am 10 munud yn 150 C / 300 F / Nwy Mark 2 ac yna diffodd. Cadwch y ffwrn i gau i gynnwys gwres.
 2. Er bod y popty yn gwresogi, rhowch y 4 cwpan o ddŵr a'r siwgr mewn padell ddwfn a berwi. Gan ei fod yn bridio, bydd yn codi i'r brig. Sgipiwch hyn gyda chribiwr metel. Rhaid coginio'r surop siwgr nes ei fod yn cyrraedd cysondeb un-edau. I weld sut mae hyn yn cael ei wneud, edrychwch ar Gwneud Siwgr Syrwg I Fwdinau Indiaidd .
 1. Unwaith y bydd y surop wedi cyrraedd y cysondeb un-edau, tynnwch o'r tân yn syth, ychwanegwch y powdwr cardamom , tynnwch y llestri yn y ffwrn a gynhesu o'r blaen i gadw'r surop yn gynnes.
 2. Nawr rhowch blawd gram Bengal a powdwr pobi mewn powlen fawr a chymysgu'n dda.
 3. Ychwanegu llaeth ychydig ar y tro nes i chi gael batter trwchus. Gwisgwch i sicrhau bod pob cnap yn cael ei ddileu ac mae'r batter yn llyfn iawn.
 4. Nawr gwreswch y gee ar fflam cyfrwng hyd nes boeth. Lleihau fflam ychydig.
 5. Daliwch y cribri tua 4 modfedd uwchben y gee poeth a llenwch ladle gyda'r batter. Arllwyswch y batter i'r cribr. Nawr defnyddiwch llwy arall i bwyso'r batter yn ofalus drwy'r cribl ac i mewn i'r gee. Bydd yn disgyn fel diferion bach / gleiniau - Boondi - i mewn i'r olew! Dyma beth sy'n rhoi enw'r Laddoos! Gwasgwch drwy'r holl batter yr ydych wedi'i roi i'r cribiwr fel hyn.
 6. Nawr ffrio'r Boondi nes eu bod yn lliw euraidd iawn. Pan fyddwch wedi'i wneud, draeniwch, ei dynnu a'i roi mewn powlen ar wahân. Dylai'r Boondi ffrio gael ei goginio ond nid yn ysgafn.
 7. Ailadroddwch nes y defnyddir yr holl fatri i fyny.
 8. Unwaith y bydd eich Boondi i gyd yn barod, gwasgarwch oddeutu 1/4 ohono gyda fforc. Ychwanegwch y ffrwythau sych wedi'u torri'n fân, arllwyswch y surop cynnes dros yr holl Boondi a chadw'r neilltu am 10 munud. Bydd y Boondi yn cynhesu'r surop siwgr a'i feddalu.
 9. Er bod hyn yn digwydd yn gynnes mae'r 6 tbsps o laeth yn ychydig iawn ac yna'n tyfu y llinynnau saffron ynddo.
 10. Ar ôl i'r Boondi eistedd yn y surop am 10 munud, arllwyswch y llaeth saffron (tynnu llinynnau cyn ei arllwys) drosto. Cymysgwch yn dda.
 11. Rwytwch eich dwylo yn ysgafn gyda rhywfaint o gee a dechreuwch ffurfio'r Boondi â siwgr mewn bêl cnau Ffrengig (neu ychydig yn fwy) (Laddoo yn Hindi). Gwasgwch yn ofalus ond yn gadarn i glymu'r Laddoos gyda'i gilydd. Trefnwch wrth i chi fynd, ar flas ysgafn.
 1. Gadewch i'r Laddoos oeri i dymheredd yr ystafell cyn ei weini.

Gellir gwneud Boondi Laddoos cyn y tro ac yn cael ei storio mewn lle cŵl, sych mewn cynhwysydd cwrw am oddeutu wythnos.