Rysáit Osgo Buco Stew

Mae Osso Clasurol Buco yn ddysgl wych o sachau llysiau wedi'u rhostio'n araf nes bod y cig yn toddi yn eich ceg. Mae hon yn fersiwn symlach ond mor flasus sy'n defnyddio ysgwydd fagol ar gyfer rysáit cyflymach sydd hefyd yn llai brasterog.

Mae Osso Buco yn Eidaleg ar gyfer esgyrn gwag sy'n cyfeirio at y sachau llysiau a ddefnyddir yn y rysáit traddodiadol a'r mêr yn yr asgwrn sy'n ychwanegu cyfoeth o'r fath i'r llais. Felly, nid yn wir Osso Buco, ond rydym yn defnyddio llawer o'r un cynhwysion i gael yr un blas. Defnyddir gwin gwyn a broth cyw iâr er mwyn peidio â gorgyffwrdd â blas cain o fagl.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Cynhesu olew olewydd mewn ffwrn ynysiaidd ar y gwydr dros wres canolig-uchel. Fel arall, gallwch chi frown y faglau mewn sgilet haearn bwrw neu sosban sawt ar waelod trwm ac wedyn trosglwyddo popeth i ddysgl brawf popty.
 2. Mewn powlen fach neu fag plastig selio, cyfunwch y blawd, halen a phupur.
 3. Toss ciwbiau llysiau mewn cymysgedd blawd. Ysgwydwch blawd gormodol a chodi peth o'r cig i'r badell poeth heb orlenwi.
 1. Rhowch y cig ar bob ochr, yna trosglwyddwch i bowlen. Parhewch yn brownio'r cig mewn sypiau nes bod yr holl fagl yn cael ei goginio.
 2. Er bod y cig yn coginio, cynhesu'r popty i 300 ° F.
 3. Ychwanegwch y winwnsyn, y moron, a'r seleri i'r ffwrn neu'r padell wag werin a chofiwch am ychydig funudau.
 4. Wrth droi, ychwanegwch y garlleg brithiog a'i sauté am funud arall neu nes bod y garlleg yn dod yn fregus.
 5. Cymerwch y ffwrn o'r Iseldiroedd oddi ar y gwres. Os ydych chi'n defnyddio sosban, trosglwyddwch y llysiau a'r garlleg i ddysgl brawf popty.
 6. Ychwanegu'r gwin gwyn a defnyddio llwy bren neu sbatwla i dorri'r darnau bach blasus ar waelod y sosban.
 7. Ychwanegwch y oregano, y teim, y persli, y tomatos plwm, a'r broth cyw iâr.
 8. Ychwanegu'r fagl brownog yn ôl a'i droi popeth at ei gilydd.
 9. Gorchuddiwch, trosglwyddwch i'r ffwrn, a braes, gan droi bob hanner awr, nes bod y cig yn dendr (tua 1 1/2 awr). Os yw'r stew yn ymddangos yn rhy drwchus, ychwanegwch ychydig o ddŵr neu broth. Os yw'r stew yn rhy denau ar gyfer eich hoff chi, tynnwch y clawr am 10 i 15 munud.
 10. Tynnwch y ffwrn a'i droi eto i dorri i fyny mewn darnau mawr o gig.
 11. Gweinwch mewn powlenni unigol neu leon dros datws mân neu risotto .

Mwy o Ryseitiau Cig Eidion Delicious:

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 427
Cyfanswm Fat 21 g
Braster Dirlawn 6 g
Braster annirlawn 10 g
Cholesterol 98 mg
Sodiwm 505 mg
Carbohydradau 21 g
Fiber Dietegol 3 g
Protein 35 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)