Rysáit Risotto Madarch

Mae'r rysáit risotto madarch hwn yn un o'r amrywiaethau mwyaf blasus ar y rysáit risotto sylfaenol .

Mae'r hud go iawn yn y rysáit risotto madarch hwn yn deillio o ddefnyddio stoc madarch, ond gellir gosod stoc llysiau.

Mae'r weithdrefn yn golygu ysgogi stoc poeth yn y reis heb ei goginio'n galed ar y tro a choginio'n araf wrth i'r stoc gael ei amsugno. Mae'r dechneg hon o'r enw y dull risotto , yn rhyddhau rhosglod y reis, gan wneud pryd hufenog, melysog.

Ar gyfer demo darluniadol o'r dull risotto, dyma tiwtorial cam wrth gam ar sut i wneud risotto .

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Cynhesu'r stoc i fudferu mewn sosban cyfrwng, yna gostwng y gwres fel bod y stoc yn aros yn boeth.
 2. Toddi 1 llwy fwrdd o'r menyn mewn padell saute a sautewch y madarch wedi'u sleisio nes eu bod yn feddal. Tynnwch o'r gwres a'i neilltuo.
 3. Mewn sosban fawr, gwaelod, gwreswch yr olew a 1 llwy fwrdd o'r menyn dros wres canolig. Pan fydd y menyn wedi toddi, ychwanegwch y gorchudd wedi'i dorri'n fân neu ei winwnsyn. Saute am 2-3 munud neu hyd nes ei fod ychydig yn dryloyw.
 1. Ychwanegwch y reis i'r pot a'i droi'n gyflym â llwy bren fel bod y grawn wedi'u gorchuddio â'r olew a menyn wedi'i doddi. Saute am funud arall neu fwy, hyd nes y bydd arogl ychydig nutty. Ond peidiwch â gadael i'r reis droi'n frown.
 2. Ychwanegwch y gwin a'i goginio wrth droi, hyd nes y caiff yr hylif ei amsugno'n llwyr.
 3. Ychwanegwch ladle o stoc poeth i'r reis a'i droi nes bod yr hylif wedi'i amsugno'n llwyr. Pan fydd y reis bron yn sych, ychwanegwch fachgen arall o stoc ac ailadroddwch y broses.
  Sylwer: Mae'n bwysig cael ei droi'n gyson, yn enwedig tra bo'r stoc poeth yn cael ei amsugno, i atal gwasgu, ac ychwanegu'r môr nesaf cyn gynted ag y bydd y reis bron yn sych.
 4. Parhewch i ychwanegu blychau stoc poeth a chodi'r reis tra bo'r hylif yn cael ei amsugno. Wrth iddo goginio, fe welwch y bydd y reis yn cymryd cysondeb hufennog wrth iddi ddechrau rhyddhau ei haenau naturiol.
 5. Parhewch i ychwanegu stoc, ladle ar y tro, am 20-30 munud neu hyd nes bod y grawn yn dendr ond yn dal i fod yn gadarn i'r brathiad, heb fod yn gasglu. Pan fyddwch chi'n mynd i lawr i'ch bylchau olaf o stoc, ychwanegwch y madarch wedi'i goginio. Os ydych chi'n rhedeg allan o stoc ac nad yw'r risotto'n dal i gael ei wneud, gallwch orffen y coginio gan ddefnyddio dŵr poeth. Dim ond ychwanegwch y dŵr fel y gwnaethoch gyda'r stoc, y bachgen ar y tro, yn troi tra ei fod yn cael ei amsugno.
 6. Dechreuwch y 2 lwy fwrdd arall o fenyn, y caws parmesan, a'r persli, a'r tymor i'w blasu gyda halen Kosher .
 7. Mae Risotto yn troi'n glutinous os yw'n cael ei gynnal am gyfnod rhy hir, felly dylech ei wasanaethu ar unwaith. Dylai risotto wedi'i goginio'n iawn ffurfio tomenni meddal, hufenog ar blat cinio. Ni ddylai redeg ar draws y plât, nac ni ddylai fod yn stiff neu'n gluey.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 230
Cyfanswm Fat 9 g
Braster Dirlawn 4 g
Braster annirlawn 3 g
Cholesterol 17 mg
Sodiwm 191 mg
Carbohydradau 31 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 4 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)