Rysáit Rumau Poeth

Mae Rum Rum poeth yn hoff ddiod o'r gaeaf oherwydd ei fod yn melys ac yn gynnes, sef yr union fath o gysur yr ydym am ei gael ar ddiwrnodau oeraf y flwyddyn. Mae yna nifer o ffyrdd o wneud y diod poblogaidd hwn a dau yn cael eu cynnwys yma er mwyn i chi ddewis ohonynt.

Mae'r rysáit gyntaf yn syml iawn, a gellir ei ddefnyddio i gymysgu un neu ddau Rwbi Poeth Poeth yn gyflym ar hyn o bryd. Bydd yr ail rysáit yn gwneud swp mawr o'r batter, y gallwch chi ei storio yn yr oergell am ddiod hyd yn oed yn gyflymach, neu ei ddefnyddio i wasanaethu parti.

Gyda'r naill rysáit neu'r llall, fe welwch fod y Rum Buttered Poeth yn ddyd glyd, hufennog sy'n anorfodadwy. Er mwyn tynnu hwyl a diddorol iawn, efallai y byddwch chi hyd yn oed yn rhoi cynnig ar y Rhuthun Pwden Cranberry Butane Hot.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Rhowch y menyn, siwgr a sbeisys i waelod gwydr neu fag coffi Iwerddon .
  2. Cymysgwch yn dda neu muddiwch .
  3. Arllwyswch y siam a'i brig gyda dŵr poeth.
  4. Stir .

Gwnewch yn siŵr bod eich dŵr yn boeth, ond nid yn berwi. Os yw'r dŵr yn rhy boeth, gall ddifetha blasau'r diod. Meddyliwch amdano fel gwneud te a gwresogi eich dŵr fel petaech chi'n coginio cwpan Earl Gray .

Addaswch y sbeisys i gyd-fynd â'ch blas. Mae'n well gan rai pobl fwy o sinamon neu nytmeg tra nad yw eraill yn mwynhau'r holl sbeisys, felly sicrhewch ei addasu.

Ddim yn gefnogwr o rum? Os yw'n well gennych wisgi, yna gallwch chi wneud y switsh syml a chymysgu Gwisgi Poeth Poeth .

Gwnewch Swp Batter

Mae harddwch y Rum Rumau Poeth fel y gallwch chi wneud y cymysgedd (neu batter) a'i storio yn yr oergell. Mae'n ffordd fwy traddodiadol o wneud hyn ac mae'n wych i wasanaeth pleidiau neu os ydych chi am gael rhywfaint o gwmpas ar gyfer y coctel achlysurol.

Bydd y rysáit cymysgedd batri hwn yn gwneud digon ar gyfer tua 25 o wasanaeth a bydd yn cadw am ychydig wythnosau, os nad yw'n hwy.

I wneud y batter, cymysgwch yr holl gynhwysion gan ddefnyddio cymysgydd trydan nes bod popeth wedi'i gymysgu gyda'i gilydd. Storwch mewn jar wedi'i selio'n dda yn yr oergell hyd nes y bydd ei angen. Bydd yn barod ar gyfer yfed cyntaf ar ôl tua awr.

Mae'n well gan lawer o gefnogwyr Pop Buttered Rum ffurfio eu cymysgedd batter i mewn i log. Mae hyn yn ei gwneud hi'n hawdd i dorri un darn ar y tro pryd bynnag yr ydych am gael diod.

I wneud hyn, rhowch y batter ar ddalen o lapio plastig a'i ddefnyddio i siapio rhol hir sydd tua 2 modfedd o drwch. Dylech ei lapio'n dynn, rhowch ef mewn cynhwysydd tynn aer (neu fag zip plastig) a'i storio yn yr oergell.

Pan mae'n amser gwneud diod y cyfan y mae'n rhaid i chi ei wneud yw tywallt 1 1/2 o uns o rom, ychwanegwch lwybro helaeth o'r batter, ei ben â dŵr poeth, a'i droi.

Cymysgedd Poker Red Hot

Os ydych chi'n chwilio am ffordd hwyliog o gymysgu'ch Hot Buttered Rum, ceisiwch ddefnyddio poker poeth coch.

Mae'r gwres yn naturiol yn clymu'r holl flasau gyda'i gilydd, gan greu un diod ysgafn. Mae'n wych ar gyfer gwersylla a gellir ei ddefnyddio ar gyfer caramelu cwrw tywyll.

Mae'n cymryd peth amynedd, felly ewch yn araf a gofalu peidio â llosgi eich hun. Hefyd, mae'r trwchus yn y gwydr, y gorau. Mae'r mwgiau cwrw lletach â thaflenni yn berffaith.

  1. Dewiswch wialen glân, trwchus a'i gadael yn eistedd yn y tân nes ei fod yn boeth coch.
  2. Ysgwydwch unrhyw lludw a'i roi yn y diod gorffenedig yn araf, gan fod yn ofalus i beidio â chyffwrdd â'r gwydr gyda'r gwialen neu bydd yn torri.
  3. Gadewch i mewn am 10 neu 15 eiliad a mwynhewch eich diod poeth.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 1813
Cyfanswm Fat 184 g
Braster Dirlawn 115 g
Braster annirlawn 53 g
Cholesterol 488 mg
Sodiwm 35 mg
Carbohydradau 6 g
Fiber Dietegol 0 g
Protein 2 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)