Ryseitiau o Wlad Groeg Hynafol

Roedd bwydydd hen Wlad Groeg yn amrywio, gan ganolbwyntio ar lysiau, pysgodlys, ffrwythau a physgod - er bod cig hefyd yn cael ei fwyta. Cafodd cigydd eu rhostio ar gylchdro, wedi'u coginio mewn ffyrnau, a'u berwi. Roedd pysgod yn aml wedi'i goginio gyda chaws. Gwahanwyd y gwin ac weithiau roedd y garlleg yn cael ei ychwanegu. Roedd y dechneg i wneud y toes phyllo tenau iawn wedi cael ei ddarganfod rywbryd tua'r 4ydd ganrif BCE, felly mae'n debyg y byddai melysion fel baklava hefyd yn cael eu bwyta - ond dim siwgr!

Mêl oedd y melyswr traddodiadol, fel y gwelwyd ffigys a chynhyrchion a wnaed o grawnwin melys naturiol.

Yn ôl yr Eitemau Bwydydd mewn Gwlad Groeg Hynafol, mae'r rysáit hynaf ar gyfer sleisys o bysgod wedi'i goginio gyda chaws ac olew. Roedd y mesuriadau yn amwys gan rhagdybio y byddai cogydd da yn gwybod y symiau cywir. Gwnaeth dynion rostio cigydd dros gyllau neu ar gylchdro (barbecues hynafol), a gwnaeth menywod y coginio, berwi, a ffwrn.

Er mwyn cael blas o Wlad Groeg hynafol, dyma ryseitiau sy'n adlewyrchu cynhwysion a thechnegau coginio o'r hen amser.