Sandwich Caprese Cyw Iâr wedi'i Rostio gyda Mwstard Truffle

Fel arfer, mae brechdan caprese clasurol wedi'i lwytho gyda chriw o mozzarella ffres, ychydig o sleisys tomato, a basil wedi'i ddraenio, ac yna mae olew olewydd a finegr balsamig, halen a phupur yn ei chlysu. Ac er nad yw'r frechdan hwn yn ddrwg i ddechrau, fe wnaethom greu fersiwn iachach trwy ddatgelu baguette grawn cyflawn ac ychwanegu cyw iâr rotisserie ar gyfer protein. Fe wnaethon ni amnewid olew olewydd gyda mwstard truffle blasus a gwydredd balsamig gwyn. Ac yn hytrach na slabiau braster traddodiadol mozzarella llaeth cyflawn, rydym yn cyfnewid perlau bychain o'r caws ffres i dorri i lawr ar fraster.

Mae Arugula yn rhoi brathiad braf braf i'r brechdan ac yn ychwanegu nifer o fitaminau fel A, K, a C yn ogystal â ffolad a chalsiwm. Nid yw'r tomatos yn unig yn fath wych o gwrthocsidyddion ond mae hefyd yn llawn lycopen sy'n helpu i atal canser. Ddim yn rhy ysgubol, huh?

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Torrwch y daflen yn ei hanner a thynnwch y bara tu allan yn ysgafn fel bod y baguette wedi'i hallgáu allan. Tastiwch bara nes cyrraedd crispiness dymunol. Torrwch yr hanner gwaelod gyda'r mwstard truffle a rhowch y cyw iâr rotisserie tynnu ar ei ben.
  2. Ar hanner arall y baguette wedi'i glodoli, ychwanegwch yr arugula a chwythu gyda'r gwydredd balsamig gwyn. Ychwanegwch tomatos ceiriog sydd wedi'u torri'n fân a'r perlau mozzarella a chwistrellu gyda phinsiad o halen. Caewch y brechdan a'i weini.

Gellir gwneud y brechdan hon o ddydd i ddydd os yw wedi'i oergell ond yn cael ei wasanaethu orau tra bo'r bara yn boeth ac yn ysgafn ar ôl ei wneud.