Saws Pasta Cyw iâr a Llysiau Crock Pot

Mae'r cyfuniad hawdd hwn yn saws cyw iâr iach a blasus ar gyfer pasta. Yn y saws a gynhwysir ceir brechiau cyw iâr, zucchini, saws tomato, llysiau wedi'u torri, a thresi. Mae'r zucchini yn "gudd" yn y saws gyda'r cyw iâr, sy'n ei gwneud yn ddewis ardderchog i blant pysgod.

Mae croeso i chi addasu'r rysáit gyda gwahanol lysiau. Defnyddiwch ryw eggplant wedi'i dorri'n fân neu wedi'i dorri yn y dysgl, neu ychwanegu cwpan neu ddau o sbigoglys wedi'i dorri'n fân. Gall moron wedi'u torri'n gyffwrdd neu eu torri'n gyflym ychwanegu melyswydd cynnil i'r ddysgl, ac maent yn cyfuno'n dda â'r saws tomato a llysiau eraill. Mae seleri yn opsiwn da hefyd; Mae seleri a moron yn gynhwysion clasurol mewn rhai saws Eidalaidd.

Ailosod y tomatos wedi'u malu gyda saws spaghetti jar-neu-fwy neu fwy o bethau os hoffech chi, a thorri'n ôl ar faint o oregano sych Os ydych chi'n mwynhau saws arddull sbeislyd arrabbiata , ychwanegwch 1 llwy de o flakes pupur coch wedi'i falu i'r gymysgedd saws.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Patiwch y cyw iâr sych gyda thywelion papur. Torrwch y tendrau cyw iâr neu fraster cyw iâr - mewn ciwbiau 1 modfedd a'u rhoi yn y croc.
  2. Peelwch y winwns a'u disgrifio.
  3. Chwarter y zucchini hyd yn ochr a thorri i mewn i sleisen 1/2-modfedd.
  4. Torrwch y pupur cloen yn ei hanner i ffwrdd a thynnwch yr hadau a'r asennau gwyn. Torrwch y pupur yn gyflym.
  5. Peidiwch â'r garlleg a'i dorri a'i dorri'n denau.
  6. Mewn pot crock 3 1/2-quart (neu fwy), cyfunwch y winwns, zucchini, pupur cloch a garlleg gyda'r cyw iâr. Dewch â chymysgu'r cynhwysion yn ofalus.
  1. Mewn powlen, cyfunwch y tomatos wedi'u malu a'u tynnu gyda'r cymysgedd grefi, basil, a oregano. Cymysgwch ffynhonnau ac arllwyswch dros y cyw iâr a'r llysiau.
  2. Gorchuddiwch y pot a'i goginio'n isel am 5 i 7 awr.
  3. Tua 10 munud cyn i'r saws fod yn barod, coginio'r pasta mewn dŵr hallt wedi'i berwi yn dilyn y cyfarwyddiadau pecyn. Draenio'n dda.
  4. Rhowch y saws pasta dros y sbageti wedi'i goginio a'i boethu a'i weini ynghyd â salad gwyrdd syml a bara garlleg wedi'i brestio neu ei dostio .

Cynghorau

Oherwydd bod cyddwysedd yn tueddu i ddŵr saws i lawr dros gyfnod hir o goginio, mae pecyn o gymysgedd grefi yn rhoi grym drwchus iddo. Ffordd arall o drwch y saws yw past tomato. Ewch allan y pecyn o gymysgedd gludo ac ychwanegu canys 6-ounce o past tomato. Mae Tapioca yn drwchwr rhagorol arall ar gyfer prydau popty araf. Rhowch 2 lwy fwrdd o tapioca coginio cyflym ar gyfer y pecyn o grefi.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 648
Cyfanswm Fat 17 g
Braster Dirlawn 5 g
Braster annirlawn 6 g
Cholesterol 95 mg
Sodiwm 208 mg
Carbohydradau 78 g
Fiber Dietegol 7 g
Protein 44 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)