Squash Pot Spaghetti Instant (Neu Gogydd Araf)

Mae sgwash spaghetti yn hawdd i'w goginio yn y popty araf neu Instant Pot (popty pwysau). Mae'r paratoad yn haws gan ddefnyddio'r dull popty araf, ond mae gan Instant Pot amser ar ei ochr.

Gan ddefnyddio'r dull popty araf, mae popeth y mae'n rhaid i chi ei wneud yw codi ychydig dyllau yn y sgwash sbageti cyfan; ei roi yn y popty araf gyda dŵr bach. Gosodwch ef a'i anghofio! Os nad yw amser yn ffactor, mae hwn yn ddull hawdd. Nid oes angen torri i'r sboncen nes ei fod wedi'i goginio'n llawn (a'i feddalu). Mae gan rai sgwastau sbageti gryn dipyn yn fwy anodd nag eraill, a gallant rannu a chracio wrth i chi eu torri yn hanner. Mae'r dull hwn yn dileu'r llanast a'r drafferth hwnnw.

Gan ddefnyddio'r Pot Instant (neu'r popty pwysau), byddwch chi'n ei dorri'n hanner, cwblhewch yr hadau (neu beidio), a choginiwch y sgwash am 6 i 8 munud. Os ydych chi eisiau eich sgwash ar frys, dyma'r ffordd i fynd. Mae hyd yn oed yn gyflymach na'r dull microdon!

Rhowch y sboncen i mewn i linynnau tebyg i sbageti a brig gyda saws spaghetti neu daflu gyda menyn a thresi. Mae cymysgedd o gaws Parmesan, basil, ac olew olewydd yn wych yn cael ei daflu gan y llinynnau. Neu ei brigo gyda'ch hoff saws cig neu saws Alfredo hufennog. Mae saws gwyn syml gyda melwn yn opsiwn rhagorol arall. Gweler yr awgrymiadau ar gyfer rhai syniadau ar y rysáit.

Gwnewch yn siwr eich bod yn prynu sgwash sbaffi a fydd yn ffitio i'r popty araf neu'r popty pwysau.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Pot Crock

 1. Gyda fforc mawr neu fforc, trowch sawl tyllau yn y sgwash.
 2. Arllwyswch ddwr yn y popty araf ac yna ychwanegwch y sgwash gyfan. Gorchuddiwch a choginiwch ar LOW am 8 i 9 awr.
 3. Torrwch y sgwash yn ei hanner a thynnwch yr hadau
 4. Torrwch y llinynnau "sbageti" a'u rhoi mewn powlen.
 5. Defnyddiwch y sboncen yn cael ei daflu gyda menyn a halen a phupur, caws Parmesan neu'ch hoff saws.

Pot Instant

 1. Torrwch ben y sboncen. Gyda chyllell sydyn wedi'i rannu'n hanner hyd yn ochr neu'n groesffordd (yn ofalus, gall y sgwash rolio). Os dymunir, cwblhewch yr hadau.
 1. Rhowch y rac stêmio yn y Pot Instant ac ychwanegu 1 cwpan o ddŵr.
 2. Rhowch y sboncen sbageti ar y rhes, wedi'i dorri i lawr.
 3. Rhowch y caead ar y pot a gwnewch yn siŵr bod y fentro ar "selio."
 4. Gan ddefnyddio'r gosodiad "Llawlyfr", gosodwch y pot Instant i 7 munud o dan bwysau uchel.
 5. Gwnewch ryddhad cyflym a gwiriwch y sgwash ar gyfer tynerwch. Os oes angen, ailosodwch a choginiwch dan bwysau uchel am funud neu ddau arall.
 6. Tynnwch y hadau allan os nad ydych chi eisoes. Torrwch y llinynnau sboncen.

Syniadau Gwasanaeth

Mae gan sboncen sbageti gryn dipyn o wead ond nid llawer o flas. Ychwanegwch saws marinara sylfaenol i'r sgwash, a'i weini â saws Bolognese neu fariau cig, neu ei daflu â menyn, halen a phupur a throsglwyddo'r caws Parmesan. Mae'r rysáit hwn ar gyfer sboncen sbageti gyda saws hufen bacwn yn ffordd wych i'w wneud yn bryd bwyd neu'n ei weini â saws tomato di-gig a chaws Parmesan .

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 7
Cyfanswm Fat 0 g
Braster Dirlawn 0 g
Braster annirlawn 0 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 2 mg
Carbohydradau 2 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 0 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)