Sut i Gludo Wyau yn y Microdon

Mae toiledau salad Mayonnaise , hollandaise a Caesar yn cynnwys wyau amrwd sy'n gallu cario bacteria salmonela . Mae wyau wedi'u pasteureiddio yn fwy diogel, ond beth os na allwch ddod o hyd i siop sy'n eu gwerthu ?

Mae pasteuriad yn broses lle caiff bwyd ei gynhesu i 140 F, gan ladd bacteria niweidiol . Fel arfer, byddai melynod wyau yn dechrau coginio yn 140 F, ond gallwch ddefnyddio microdon i gludo melynod wy heb eu coginio, fel y gallant gael eu defnyddio'n ddiogel mewn mayonnaise a pharatoadau eraill sy'n mynnu melynod wyau amrwd.

Mae'r broses yn gweithio trwy ychwanegu asid i'r melynau wyau-naill ai ar ffurf sudd lemwn neu finegr. Mae ychwanegu asid yn codi'r tymheredd y mae melynwy wy yn coginio, felly gallwn eu gwresogi i 140 F, gan ladd y bacteria, ond heb goginio'r wy.

Sut i Gludo Wyau yn y Microdon

Mae wyau pasteurizing yn y microdon yn broses syml sy'n cymryd pum munud yn unig. Gwnewch yn siŵr eich bod yn casglu'r holl gynhwysion o flaen amser ac yn nodi'r cafeat bwysig hwn: Ni fydd angen llai na thri chwist lân wrth law i ddefnyddio'r weithdrefn hon. (Mae ffonau glân yn iawn hefyd.) Mae tri chwistrell (neu forc) ar wahân yn hanfodol i'r broses pasteureiddio.

Roedd angen cynhwysion i wyau pasteurize yn y microdon

Sut i Gludo Wyau yn y Microdon

  1. Rhowch ddau wy ar wahân a chasglu'r melyn mewn powlen wydr microdon-ddiogel. Chwiliwch y melyn yn drylwyr gan ddefnyddio'r cyntaf o'ch tri chwiban glân.
  1. Ychwanegwch 1 llwy fwrdd o sudd lemon a chwisgwch eto.
  2. Ychwanegwch 2 llwy fwrdd o ddŵr a chwisgwch eto. Bowlen sel gyda lapio plastig a'i roi yn y microdon. NODYN: Rhowch y chwisg gyfredol o'r neilltu a pheidiwch â'i ddefnyddio eto. Rhowch y ddau chwistrell nesaf wrth i chi eu defnyddio yn gyflym.
  3. Cynhesu'r cymysgedd wy ar uchder nes i'r wyneb ddechrau codi. Unwaith y byddwch chi'n gweld hyn, coginio am 8 eiliad arall, yna tynnwch y bowlen o'r microdon yn syth, tynnwch y lapiau plastig, a chwistrellwch y melyn yn egnïol gyda chwisg glân.
  1. Dychwelwch y bowlen yn syth i'r microdon a gwreswch yn uchel eto nes i'r wyneb ddechrau codi. Parhewch am 8 eiliad arall, yna tynnwch, a gwisgwch yn egnïol gyda'r trydydd chwisg glân nes bod y gymysgedd yn llyfn ac yn hufenog.

    Mae'r rhain yn awr yn ddiogel i'w defnyddio mewn mayonnaise neu baratoadau wyau crai eraill.

Cynghorau Llwyddiant