Hanfodion Gwneud Stoc

Mae'n hawdd meddwl am y weithdrefn ar gyfer gwneud stoc fel dim ond rysáit arall. "Ychwanegwch hyn, hwn, a hyn i'r pot, mowliwch am y tro hwn ac rydych chi wedi'i wneud." Ac yn sicr mae'n bosib paratoi stoc gweddus gan ddefnyddio'r dull hwn.

Ond o ystyried pwysigrwydd stoc a'i berthynas â chymaint o feysydd eraill y celfyddydau coginio, mae'n werth cymryd yr amser i ddeall pwrpas pob cynhwysyn, a'r eiddo y mae pob un yn dod â'r stoc.

Bones ar gyfer Gwneud Stoc

Mae ewinedd yn cynnwys collagen , a pha bryd mae efelychu yn ffurfio gelatin. Y mwyaf o gelatin sydd yn y stoc, y corff mwyaf y bydd ganddo. Pan fydd yn oeri, dylai stoc da gadarnhau mewn gwirionedd.

Mae mathau o esgyrn sydd yn naturiol mewn cartilag yn cynnwys:

Stoc Gwyn vs Stoc Brown

Defnyddir stociau gwyn fel y sylfaen ar gyfer saws velouté a gwahanol sawsiau deilliadol fel y sawsiau allemande a suprême .

Defnyddir stociau brown ar gyfer gwneud demi-glace a'i deilliadau, megis bordelaise a Robert.

Sylwch y gellir defnyddio esgyrn cig eidion neu fwydol ar gyfer stociau gwyn neu frown. Y gwahaniaeth yw, wrth wneud stoc gwyn , y mae'r esgyrn yn cael eu gwagio'n gyntaf, neu'n cael eu berwi'n gyflym, yna eu draenio a'u rinsio, cyn eu cywasgu.

Ar gyfer stoc brown , mae'r esgyrn yn cael eu rhostio cyn cywasgu, ac mae rhyw fath o gynnyrch tomato fel arfer yn cael ei ychwanegu.

Mae'r cynnyrch rhostio a tomato yn rhoi'r lliw tywyll i'r stoc brown.

Defnyddio Dŵr Oer ar gyfer Gwneud Stoc

Y rheswm pam rydym ni'n dechrau â dŵr oer yw y bydd rhai proteinau, yn enwedig albwm, yn diddymu yn unig mewn dŵr oer. Ac mae albwm yn helpu i egluro stoc. Felly, mae dechrau gyda dŵr oer yn helpu i ryddhau'r albwm, gan gynhyrchu stoc cliriach.

Ac yn siarad am ddŵr, mae llawer o'r broses o wneud stoc yn dod i ben i gael gwared ag amhureddau. Felly mae'n rhesymol y byddech am ddechrau gyda'r dŵr puraf y gallwch ei gael. Am y rheswm hwnnw, mae'n well defnyddio dŵr wedi'i hidlo lle bynnag y bo modd. Os nad oes gennych system hidlo dŵr cartref, bydd un o'r peiriannau golosg gweithredol hynny yn gwneud y gwaith yn hyfryd.

Mirepoix: Llysiau Aromatig ar gyfer Stoc

Mae Mirepoix (cyffredin "MEER-pwah") yn gyfuniad o moron wedi'u torri, seleri, a winwns a ddefnyddir i ychwanegu blas ac arogl i stociau. Y cyfrannau arferol (yn ôl pwysau) ar gyfer gwneud mirepoix yw:

Mae Asid yn Helpu i Wneud Stoc

Mae asid yn helpu i dorri'r cartilag a meinweoedd cysylltiol eraill yn yr esgyrn, gan gyflymu ffurfio gelatin. Yn gyffredinol, mae'r cynhyrchion asid a ddefnyddir yn un neu ddau o'r canlynol:

Un peth i'w gofio yw bod asid yn ymateb ag offer coginio alwminiwm, felly defnyddiwch stoc stoc dur di-staen ar gyfer gwneud stoc.

Blasiadau ac Aromatig

Gellir ychwanegu symiau bach o berlysiau, sbeisys, ac aromatig ychwanegol (uwchben a thu hwnt i'r mirepoix) i stoc, gan ddefnyddio un o ddau ddull:

Mae'r ddau ddarn a'r garni biwquet yn cael eu symmeiddio yn y stoc ar ddiwedd hyd y twîn coginio sydd wedi'i chlymu â llaw y stoc stoc, gan ei gwneud yn hawdd ei adfer.

Stoc Tymoru

Oherwydd bod stoc yn cael ei leihau ymhellach - fel wrth wneud demi-glace , er enghraifft - byddai halenu'r stoc yn golygu bod y demi-glace yn deillio o lawer yn rhy salad. Mae'n well gwneud arferiad o hapio'ch sawsiau cyn cyn gwasanaethu yn hytrach na glanhau'ch stoc.