Sut i Soakio a Choginio Chickpeas Sych

Mae yna Shortcut!

Mae Chickpeas, a elwir hefyd yn ffawn garbanzo, yn gynhwysyn stwffwl yn ymarferol yng nghoginio'r Dwyrain Canol. Dyma'r sail ar gyfer bwydydd fel hummus a falafel ac, er ei bod yn gyfleus i ddefnyddio cywion tun, mae cywion sych yn wir yn well opsiwn.

Mae cywion sych yn llawer mwy darbodus ac maent yn tueddu i gael mwy o flas naturiol oherwydd nad ydynt yn cael eu heschi mewn cadwolion. Hefyd, gall unrhyw ffa ychwanegol gael ei rewi i'w ddefnyddio yn nes ymlaen.

Yr unig anfantais yw bod yn rhaid ichi saethu pobi cyn eu coginio. Byddwn yn dweud wrthych sut i wneud y ddau er mwyn i'ch teulu allu mwynhau'r morsels blasus hyn.

Sut i Soak Chickpeas

Yn union fel ag unrhyw ffa sych arall, y peth cyntaf y bydd yn rhaid i chi ei wneud cyn coginio cywion sych yw eu cynhesu. Y peth gorau i'w wneud dros nos ond os ydych chi'n anghofio ac sydd mewn pinsh, mae llwybr byr y gallwch ei gymryd. Byddwn yn cyrraedd hynny, ond yn gyntaf, gadewch i ni edrych ar y dull traddodiadol o drechu.

 1. Trefnwch drwy'r ffa i wneud yn siŵr nad oes cerrig na malurion, gan gael gwared ar unrhyw rai a ddarganfyddwch.
 2. Rhowch y cywion mewn powlen fawr ac yn gorchuddio'n llwyr â dŵr oer.
 3. Gadewch i chi drechu dros nos, neu tua 12 awr. Gellir ychwanegu llwy de o soda pobi i gynorthwyo gyda'r broses drechu, ond mae dw ^ r plaen am waith 12 awr yn tueddu i weithio'n iawn.

Soak Chickpeas mewn Un Awr

Ydych chi wir eisiau cywedys, ond nid oes gennych yr amynedd i aros am y soak confensiynol?

A wnaethoch chi anghofio eu bregethu nhw neithiwr? Mae'n digwydd i bawb ac rydych chi'n lwc am eich bod chi hefyd yn gallu gwneud crwydro cyflym a chyflym. Dyma sut:

 1. Trefnwch drwy'r ffa a thynnwch unrhyw gerrig neu fylchau eraill.
 2. Rhowch nhw mewn colander a rinsiwch o dan ddŵr rhedeg oer cyn draenio.
 3. Trosglwyddwch y ffa i sosban a'i orchuddio â 2 modfedd o ddŵr.
 1. Dewch i ferwi, coginio am 1 munud, gorchuddiwch a thynnwch o'r gwres.
 2. Gadewch y ffa i gynhesu am 1 awr, yna rinsiwch a choginiwch fel y byddech chi petaech wedi tostu nhw dros nos.

Sut i Goginio Chickpeas

Unwaith y bydd y cywion wedi crwydro, mae'n bryd i'w coginio. Mae'n hawdd iawn ac yn cymryd ychydig dros awr.

 1. Draeniwch y cywion mewn colander mawr a'u trosglwyddo i bôc coginio mawr.
 2. Gorchuddiwch â dŵr ddwywaith swm y cywion a dod â berw.
 3. Gorchuddiwch, gostwng y gwres a chaniatáu i'r pot efferwi am oddeutu awr.
 4. Gwnewch brofiad blas i wneud yn siŵr eu bod yn ddigon tendr i'ch hoff chi. Os nad ydyn nhw ddim yn eithaf lle rydych chi eisiau iddynt, mowliwch am ychydig yn hirach.
 5. Draeniwch a chaniatáu i oeri am 15 munud.

Unwaith y bydd y cywion yn cael eu hoeri, maent yn barod i'w defnyddio. Gellir cadw cywion wedi'u coginio yn yr oergell am hyd at dri diwrnod. Maent hefyd yn gallu cael eu rhewi mewn cynhwysydd pellter am tua mis.