Y Toriadau Gorau o Gig i Ysmygu

Edrychwch tuag at y toriadau rhatach, llai dymunol

Mae smygu yn broses goginio araf ac yn araf sy'n defnyddio mwg i ychwanegu blas ac i dendro cigoedd . Mae'n ddelfrydol ac yn hoff dechneg ar gyfer aficionados barbeciw, ond nid yw hynny'n golygu nad yw'r arddull barbeciw hon allan o gyrraedd y frwdfrydig yn yr iard gefn.

Er y cewch eich temtio i daflu eich toriadau gorau o gig eidion a phorc ar yr ysmygwr, fe welwch mai'r dewisiadau gwell, mewn gwirionedd, yw'r toriadau rhataf a llai dymunol.

Mae hyn yn newyddion gwych oherwydd bod ysmygu yn hwyl, gall hefyd fod yn her. Felly, gan eich bod chi'n arbed arian ar y cig, gallwch chi fwynhau rhyddid arbrawf. Dyma un o'r rhesymau pam mae cymaint o bobl yn teimlo'n gyffrous iawn am fwydydd ysmygu a gwir barbeciw.

Mewn gwirionedd, mae gwir barbeciw - heb grilio stêc, ond mae ysmygu'n isel, yn araf yn seiliedig ar doriadau rhad, annisgwyl o gig. Mae ysmygu yn gwella'r toriadau hyn yn llai na dymunol gyda'r tymheredd isel ac amseroedd coginio super araf. Felly, os nad oes gennych lawer o amynedd, nid yw ysmygu i chi.

Y Broses Ysmygu

Mae ysmygu yn ddull o goginio sy'n isel (mewn tymheredd) ac yn araf (mewn amser). Mae ysmygu fel arfer yn para bum am fwy na 30 munud, ond gall fod yn llawer hirach - mae yna adegau pan all y cig fod yn yr ysmygwr am hyd at 20 awr. Byddai llawer o doriadau cig braf da yn sychu ac yn dod yn anhyblyg ar ôl coginio am y tro hwn; Fodd bynnag, mae angen toriadau llymach ar yr amser hwn i dendro ac i fod yn fwynhad i'w fwyta.

Gall llawer o doriadau cig y tueddwn ni feddwl amdanynt fel "drwg" neu ansawdd isel drin y gwres hir hwn. Mewn gwirionedd, cig sy'n llawn braster a meinweoedd cysylltiol (colagen) yw'r gorau yn yr ysmygwr. Bydd y cig mewn gwirionedd yn gwella ac yn dod allan yn dendr, yn blasus, ac yn hollol braf. Mae hyn oherwydd bod y collagen yn chwalu'n araf, mae'n troi'n siwgr sy'n melysu'r cig a'i gadw'n llaith yn ystod ysmygu; Yn ogystal, mae gan y mwg amser i chwistrellu'r cig gyda'r blas llofnod llofnod.

Y Cig Gorau ar gyfer y Ysmygwr

Gallwn edrych ar brydau traddodiadol barbeciw wrth benderfynu ar y toriadau gorau i'r ysmygwr. Yn gyffredinol, mae'r cigydd clasurol o barbeciw yn brisged cig eidion , ysgwydd porc , a asennau . Mae'r toriadau hyn yn gigoedd caled, cŵn ac, yn gyffredinol, mor wael mewn ansawdd nad ydynt yn dda pan gaiff eu coginio gan ddefnyddio dulliau coginio eraill.

Os ydych chi'n newydd i fwydydd ysmygu, y peth gorau yw dechrau torri cig yn hawdd. Ni allwch fynd yn anghywir â rhostyn porc bach fel rhost Boston neu rost picnic. (Os na welwch y toriadau hyn yn rhan cig eich siop groser, gofynnwch i'ch cigydd.) Mae'r toriadau hyn yn gyffredinol yn maddau ac yn gymharol rhad. Mae hyn yn eu gwneud yn berffaith i ddysgu eich offer a pherffeithio eich techneg ysmygu . Maent hefyd yn dda ar gyfer arbrofi gyda gwahanol fathau o bren, tymheredd ac amser, a ffactorau eraill y gallwch chi eu chwarae gyda nhw.

Wrth i chi ddysgu mwy a dod yn gyfforddus â'r broses ysmygu, gallwch symud ymlaen i doriadau mwy a mwy anodd fel brisket neu asennau. Cyn i chi ei wybod, byddwch yn meistroli'r celfyddyd o wir barbeciw.

Cadwch y Toriadau hyn i ffwrdd o'r ysmygwr

Yn gyffredinol, ni ddylid ysmygu unrhyw dorri cig a ystyriwn yn "dda" yn debyg i deinciau porc neu rostyn da iawn.

A phan ddaw i steaks, mae grilio yn opsiwn llawer gwell. Nid oes angen gwario'r amser a gwastraffu'r pren ac arian ar gig sy'n ddeniadol pan gaiff ei goginio yn syml. Yn ogystal, ni fyddwch chi'n blasu manteision eich ymdrechion ysmygu.