Ceci!

Dyna Chicpeas neu Garbanzos

Gall Chickpeas, a elwir hefyd yn garbanzos, fod yn frodorol i'r Dwyrain ond wedi bod yn staple yn Basn y Môr Canoldir ers cannoedd o flynyddoedd. Er eu bod yn gyffredin ledled yr Eidal, maent yn cael eu tyfu yn bennaf yn y de oherwydd eu bod angen tymereddau uchel yn ystod misoedd yr haf. Ar ôl eu cynaeafu, maent yn hongian i sychu, ac yna caiff yr hadau eu casglu a'u neilltuo.

Pan fyddwch chi'n mynd i brynu cywion mae gennych nifer o opsiynau.

Mae amseroedd cwympo yn tueddu mewn unrhyw achos yn hir, ar orchymyn 24 awr, ac mae llawer o bobl yn ychwanegu llwy de o bicarbonad i'r dŵr i gyflymu'r broses. Rwy'n gweld bod gwneud hynny yn rhoi'r chickpeas yn eithaf annymunol, ac mae'n well ganddynt drechu am y 24 awr neu fwy llawn.

Mae amseroedd coginio hefyd yn hir, ar orchymyn 1 1/2 i 3 neu fwy o oriau, yn dibynnu ar y rysáit; erbyn yr amser maen nhw'n cael ei wneud, byddant yn feddal ac yn cael gwead ychydig hufenog. Os ydych chi'n defnyddio popty pwysau, gallwch leihau'r amseroedd coginio yn sylweddol, er y bydd yn rhaid i chi arbrofi i weld pa mor gyflym y maen nhw'n coginio yn eich popty.Ni ddylai fod yn syndod, o ystyried yr amseroedd coginio hyn, mai'r rhan fwyaf o ryseitiau cywion yw prydau gaeaf, yn ddelfrydol ar gyfer y dyddiau oer hynny pan mae pot sy'n ffosio ar y stôf yn helpu i gadw'r gegin yn gynnes. Byddai hyn wedi bod hyd yn oed yn fwy trugarus yn y gorffennol pan oedd pobl yn defnyddio stôf neu losgi llosgi coed wedi'u gosod mewn aelwydydd agored ar gyfer coginio.O safbwynt maeth, mae chickpeas yn ffynhonnell wych o broteinau, proteinau sydd heb beiriannau pur, ac felly maent yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sy'n dioddef o gout. O ran cwrteisi eraill mae ganddynt gynnwys braster uwch, sy'n eu gwneud yn fwy calorig; felly, nid ydynt yr hyn sydd ei eisiau arnyn nhw yn ystod diet. Fodd bynnag, maent yn eithaf cyfoethog mewn calsiwm, gan eu gwneud yn ddewis da ar gyfer ymladd osteoporosis, hefyd yn gyfoethog o haearn, ac maent yn ffynhonnell wych o ffibr. Yn hytrach, maent yn sodiwm-wael, sy'n eu gwneud yn bet da i'r rhai sydd â llai o ddeiet sodiwm.

Y ffordd hawsaf i'w gwasanaethu?
Wedi'i gynhesu, wedi'i sychu gyda ychydig o olew olewydd ychwanegol ac yn cael ei draddodi i flasu gyda halen a phupur. Os ydych chi'n eu gwasanaethu â tiwna, bydd gennych amrywiad ardderchog ar tonno e ffagioli; ychwanegu gwin gwyn a salad wedi'i daflu a bydd gennych chi ginio syml.

Y peth olaf: Mae nifer o ryseitiau'n galw am flawd coch. Mae'n hawdd ei wneud: cywion tost ysgafn trwy eu gwresogi mewn sgilet nes eu bod yn lliwio'n ysgafn, gan ysgwyd y sgilet i symud y cywion am ac atal llefydd llosgi. Nesaf, rhowch nhw mewn cymysgydd nes eu bod yn cyrraedd cysondeb blawd.

Ond mae pethau eraill i'w gwneud â nhw: ryseitiau Chickpea

Ynglŷn â Chickpeas, a'u cael yn barod i goginio.

Panissa
Bwyd gwerinog ffugal clasurol Ligurian, polenta wedi'i wneud o flawd cywion a fydd yn gwneud pryd boddhaol, syml.

Pannelle
Mae pobl sy'n cwympo Chickpea yn mwynhau pobl yn y strydoedd yn Palermo - fersiynau melys a sawrus.

Calentita
Gwahaniaethiad Gibraltaraidd ar Panissa, a ddygwyd gan gynwyrwyr Geneose.

Pasta a Ceci
Pasta gyda chickpeas, amrywiad ar pasta e fagioli, o'r Marche.

Ciciri Ca Pasta
Cawl cywion a siwt Sicilian sydd wedi'i flasu â pancetta a tomato, ac mae'n rhan anhepgor o ddathliadau San Guiseppe (Saint Joseph's, Mawrth 19).

Maccu di San 'Gnuseppi
Cawl cyfeillgar Sicilian cyfoethog ar gyfer San Giuseppe, a hefyd ffordd draddodiadol o glirio allan y pantri ar ddechrau'r gwanwyn.

Minestrone di Ceci
Cawl hufenog, cywenog o Abruzzo.

Lagane, Ceci e Baccalà
Cawl Puglian lle mae cywion yn cael blas o fwydo gyda baccalà.

Minestra di Ceci gyda Zafferano
Cawl saffron anarferol gyda spinach i ychwanegu gwyrdd cyferbyniol.

Minestra di Ceci e Finocchi
Nid chickpeas a ffennel yn gyfuniad arbennig o amlwg mewn cawl, ond byddant yn gweithio'n eithaf da.

Minestrone di Ceci
Mae minestrone yn gawl llysiau trwchus. Mae'r amrywiad hwn, o Sardinia, yn defnyddio cywion.

Ceci yn Umido
Bydd coesau stwff yn gwneud cyfeiliant ardderchog i rost neu stwff, hefyd yn gweithio'n dda mewn picnic neu barbeciw.

Ceci alla Pisana
Pys chyw calonog gyda gwyrdd ac angoriadau: yn berffaith yn y gaeaf!

Insalata di Razza Gyda Ceci
Salad pysgod blasus wedi'i wneud â pelydr.

Ceci e Tempia di Maiale
Mae Chickpeas a demc porc (mewn gwirionedd cig cig o bob cwr o'r pen) yn ddysgl Milanaidd o ddyddiau galwedigaeth Sbaen - yn yr 1600au.

Cavezune
Ravioli ffres o benrhyn Gargano, wedi'i wneud gyda llanast chocolaty chickpea blasus.

Ceci yn Zimino
Pys cyw gyda gwyrdd, fersiwn llysieuol o'r polpo mwy clasurol (octopws) yn zimino, gan Clifford Wright. Mae'n edrych yn flasus.

Spinach Sauteed a Chick Peas gyda Lemon a Thyme
Saws pasta blasus.

Non-Stop New York's Italianissimo:
La Festa di San Giuseppe NYC-Style - casgliad o brydau gwyliau Eidaleg-Americanaidd, gan gynnwys dwy fersiwn o Cavazune, cwcis gyda llenwi pysgod cyw, Sfingi, a mwy.