Chile Chile a Rysáit Tamales Cyw Iâr

Mae cyw iâr gwyrdd a chyw iâr blasus yn gwneud y tamales hyn i farw. Mae'r amser paratoi a choginio ychydig yn cymryd llawer o amser, ond mae'r cynnyrch terfynol yn fwy na'i werth. Mae'r rysáit yn fanwl ac mae'n hawdd ei ddilyn. Byddwch wrth eich bodd â'r tamales gwyrdd tangio a chyw iâr yma!

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Paratowch y llenwad

 1. Boilwch neu dewch y cyw iâr nes ei fod wedi'i goginio.
 2. Gadewch i'r cyw iâr fod yn oer ac yna'n defnyddio fforc neu'ch bysedd i'w dynnu ar wahân i'w sbri.
 3. Ychwanegwch y cyw iâr wedi'i chwistrellu a'r chilelau wedi'u toddi i bowlen fawr ac ychwanegu yn y saws chile gwyrdd, ffres ceisiog, cwmin, powdr chili, a 1/2 llwy de o halen.
 4. Defnyddiwch lwy fawr i dorri'r caws hufen i'r cymysgedd i ddechrau ei gymysgu.
 5. Unwaith y gwneir y llenwad, rhowch y neilltu.

Nodyn: Gallwch wneud y llenwad y diwrnod o'r blaen a'i storio yn yr oergell nes eich bod yn barod i'w ddefnyddio.

Paratoi'r Helyks Corn

 1. Ewch drwy'r pibellau corn i gael gwared ar unrhyw falurion.
 2. Gwahanwch y darnau mwy defnyddiadwy o'r darnau llai a'r darnau. Cadwch y darnau llai ar gyfer yn ddiweddarach.
 3. Ewch drwy'r pibellau corn i gael gwared ar unrhyw falurion.
 4. Gwahanwch y darnau mwy defnyddiadwy o'r darnau llai a'r darnau. Cadwch y darnau llai ar gyfer yn ddiweddarach.
 5. Rhowch y pibellau i mewn i fowlen fawr.
 6. Gorchuddiwch pysgod gyda dŵr cynnes.
 7. Gosodwch eitem trwm (fel powlen trwm neu mug) ar ben y pibellau i'w cadw'n llawn.
 8. Tynnwch y pibellau oddi ar y dŵr a throswch yn sych.
 9. Rhowch fwyd plastig neu fag plastig mawr i atal rhag sychu.
 10. Defnyddiwch y cysgodion mawr a chanolig yn unig ar gyfer y tamales. Gellir defnyddio'r rhai llai yn hwyrach ar gyfer cysylltiadau neu ddarniau. Wrth edrych ar y pysgod, rhowch wybod ar y siâp. Mae ganddynt derfyn cul, diwedd eang a dwy ochr hir.

Gwneud y Das Tamale

 1. Mewn powlen gymysgu cyfuno masa a dŵr cynnes neu broth nes eu cyfuno.
 2. Gadewch i'r gymysgedd eistedd am 20 munud, felly gadewch i'r masa feddalu. Yna cymysgwch hi ar gyflymder isel nes bod toes yn ffurfio.
 3. Ar ôl paratoi'r Masa Harina, ychwanegwch y powdr halen, cwmin a nionyn yn raddol trwy eu taenellu dros y toes wrth i chi ei gymysgu.
 4. Mewn powlen ar wahân, chwipwch chwip neu fyrhau tua thri munud neu hyd yn oed yn ffyrnig.
 5. Ychwanegwch y bwrdd i'r toes ychydig ar y tro wrth gymysgu nes ei fod wedi'i gyfuno'n dda.
 6. Dylai'r gymysgedd fod yn ymwneud â chysondeb menyn cnau daear. Os na, ychwanegu mwy o masa harina, dŵr neu broth fel bo'r angen.

Casglu'r Tamales

 1. Lleywch fysc ar wyneb fflat.
 2. Rhowch 1-2 llwy fwrdd o toes i'r pysgod, yn dibynnu ar faint y pysgodyn.
 3. Defnyddiwch gefn llwy fetel i ledaenu'r toes i'r pysgod.
 4. Wrth ledaenu'r toes, gadewch ofod o tua 4 modfedd o ben cul y pysgod a tua 2 modfedd o'r pen arall.
 5. Lledaenwch y toes i ymyl un o'r ochrau hir a 2 modfedd i ffwrdd o'r ochr hir arall. Ceisiwch gadw'r toes tua 1/4 modfedd o drwch.
 6. Lledaenwch ychydig o leonau o lenwi canol y toes, gan adael o leiaf un modfedd o toes o gwmpas yr ochrau.
 7. Lleolwch yr ochr hir gyda lle 2-modfedd heb unrhyw fws. Plygwch hynny drosodd, ychydig yn gorgyffwrdd ar yr ochr arall fel bod ymylon y toes yn cyfarfod. Rhowch y pysgod ychwanegol o gwmpas y cefn. Yna plygu'r pen llydan dros y brig ac yna'r pen cul hirach dros y pen llydan.
 8. Creu stribedi o bryslyd trwy dorri neu daflu hyd 1/4 modfedd oddi ar rai o'r pysgod llai neu na ellir eu defnyddio.
 9. Defnyddiwch y rhain i glymu ar draws canol y tamal i ddal y fflamiau i lawr.
 10. Gosodwch tamales yn unionsyth mewn stêm. (Gallwch brynu stemwyr mawr a wneir yn unig at y diben hwn. Efallai y bydd gennych rywbeth arall y gallwch ei ddefnyddio i greu yr un effaith.) Yr allwedd yw cael ychydig o ddŵr berw ar waelod y pot a chydagwr neu rwyll o rhyw fath i gadw'r tamales i ffwrdd o'r dŵr.
 11. Steam am tua 90 munud a gadewch iddynt oeri cyn eu gwasanaethu.

Mae gwneud Tamales yn hawdd unwaith y byddwch yn cael ei hongian ohoni. Efallai y bydd yn mynd â chi ychydig yn hirach i wneud y rhai cyntaf, ond ar ôl i chi ddysgu'r rhaffau, bydd gennych swp cyfan yn barod mewn dim amser.

Mwy o Ryseitiau Mecsico a Thiwtorialau

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 387
Cyfanswm Fat 20 g
Braster Dirlawn 8 g
Braster annirlawn 8 g
Cholesterol 41 mg
Sodiwm 410 mg
Carbohydradau 37 g
Fiber Dietegol 3 g
Protein 14 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)