Empanadas Colombiaidd - Empanadas Ffrwd gyda Llenwi Eidion a Tatws

Mae'r empanadas unigryw a blasus hyn â chregen allanol wedi'i wneud gyda masarepa, y cornmeal corn wedi'i goginio a ddefnyddir i wneud arepas . Mae'r llenwi yn eidion (neu porc) wedi'i stiwio a thatws wedi'u toddi gyda hogao .

Trwy briodi'r empanadas hyn, rhoddir crispy allan iddynt, ond mae'r crwst cornmeal yn ddiddorol hufennog a meddal ar y tu mewn. Mae'n draddodiadol i wasanaethu'r empanadas hyn â saws aji sbeislyd, ond rwyf hefyd yn eu hoffi gyda saws rhedyn cil .

Gallwch chi wneud yr empanadas o flaen amser ac yn eu cnau hyd nes y byddwch chi'n barod i'w ffrio.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Paratowch hogao: Cynhesu olew olewydd mewn stoc stoc mawr. Ychwanegwch garlleg, tomato, winwns, cwin, tywio goya, a cilantro a sauté dros wres canolig, gan droi, nes bod y nionyn yn feddal iawn (tua 12-15 munud). Tymor gyda halen a phupur i flasu.

 2. Tynnwch hogao o'r pot a'i neilltuo mewn powlen ar wahân. Ychwanegwch y ciwbiau melyn cig eidion i'r pot.

 3. Torrwch y cig eidion i mewn i stribedi ac ychwanegu at y pot. Gorchuddiwch y cig gyda dŵr, a'i ddwyn i ferwi.

 1. Mwynhewch gig eidion tan dendr iawn pan fyddwch yn cael ei dracio â fforc, tua awr.

 2. Peidiwch â chwistrellu a chwarter tatws ac ychwanegu at y cig eidion, gan ychwanegu mwy o ddŵr os oes angen i gwmpasu'r tatws. Mwynhewch nes bod tatws yn dendr iawn. Tynnwch y pot rhag gwres a gadewch i'r cig a'r tatws fod yn oer yn y broth.

 3. Tynnwch y cig a'r tatws i mewn i bowlen ar wahân a'u neilltuo. Rhowch y cawl i mewn i gwpan mesur mawr a gwarchodfa.

 4. Rhowch y masarepa i mewn i fowlen fawr. Cychwynnwch 1 cwpan o'r broth a gadwyd yn ôl i'r masarepa, ynghyd â 2 1/4 cwpan o ddŵr poeth a'r 2 llwy de siwgr.

 5. Cymysgwch y tymor gyda halen a phupur a'i neilltuo am 10 munud.

 6. Torri'r cig a'r tatws yn ofalus. Trowch y hogao neilltuedig i'r cig a thatws a chymysgwch yn drylwyr, gan ychwanegu ychydig o'r broth cig eidion ac ychydig yn rhuthro'r tatws .

 7. Rholiwch y toes masarepa i tua 40 o peli maint pêl-golff.

 8. Gan weithio gydag un bêl o toes ar y tro, fflatiwch bob bêl i mewn i gylch 4 modfedd rhwng 2 daflen o lapio plastig. Rhowch llwy de neu fel arall o lenwi canol y cylch toes, a phlygu'r cylch yn hanner i wneud siâp hanner lleuad sy'n amgįu'r llenwad. Sêl yr ​​ymylon gyda'ch bysedd. Ailadroddwch gyda phob un o'r peli toes.

 9. Cynhesu olew llysiau i 350 gradd. Gwnewch empanadau ffres mewn cypiau nes eu bod yn frown euraidd (tua 5 munud). Draeniwch ar dywelion papur. Gweini empanadas cynnes gyda saws aji.

Nodyn: Gallwch chi lunio'r empanadas y dydd i ddod, a'u llenwi nes eich bod yn barod i ffrio. Unwaith y bydd empanadas wedi'u coginio, cadwch nhw yn gynnes mewn ffwrn 200 gradd nes bod yn barod i wasanaethu.