Hanes Molasses

Pam y cafodd Molasses ei Edged Out gan White Sugar

Defnyddiwyd y molasses i fod y melysydd cynradd a ddefnyddir mewn diwrnodau o ddydd hyd nes bod siwgr gwyn wedi'i fwrw a'i gwthio i gefn y silff. Mae ganddo flas nodedig sy'n dod â sbardun ychwanegol i ryseitiau ysgafn , megis sinsir ,, taffi, ac.

Hanes Molasses

Daw'r molasses tymor Saesneg o'r melaço Portiwgaleg sy'n ei dro yn deillio o'r Lladin mel, sy'n golygu mêl . Gwelwyd Melasus (sic) yn gyntaf mewn print yn 1582 mewn llyfr Portiwgaleg yn dangos goncwest yr Indiaid Gorllewinol.Allforwyd Molasses i'r UD o'r Indiaid Gorllewin i wneud rhom . Cafodd y trethi uchel eu codi ar dysglod gan y Prydeinwyr trwy Ddeddf Molasses yn 1733, ond fe wnaeth y gwladwyrwyr yr Unol Daleithiau anwybyddu'r dyletswyddau mor eang yn 1764 gyda'r gobaith y byddai mwy yn cydymffurfio.

Hyd at yr 1880au, roedd molasau yn y melysydd mwyaf poblogaidd yn yr Unol Daleithiau, oherwydd ei fod yn llawer rhatach na siwgr mireinio. Fe'i hystyriwyd yn arbennig o flasus â halen.

Ar ôl diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf, gostyngodd prisiau siwgr mireinio'n sylweddol gan arwain at ymfudiad defnyddwyr o ddosbarthiadau i grisialau siwgr gwyn. Erbyn 1919, roedd y defnydd o siwgr gwyn yr Unol Daleithiau ddwywaith yr hyn a oedd ym 1880, gyda'r rhan fwyaf o Americanwyr yn llwyr newid o ddosbarth i grynodedig siwgr gwyn a brown.

Ym mis Ionawr 1919, ffrwydrodd enfawr enfawr o ddosbarth yn y Cwmni Purity Distilling yn Boston. Yr hyn a ddaeth i gael ei alw'n "Llifogydd Great Molasses" a laddodd 21 o bobl a gollyngodd ddwy filiwn o galwyn o daflas i mewn i'r strydoedd.Yn ddiddorol ddigon, mae molasses nawr yn costio tua dwywaith cymaint â siwgr wedi'i fwrw. Ynghyd â chynhyrchion alcohol a chynhyrchion siam, gellir defnyddio molasses hefyd i wneud burum , gwella tybaco, ac mewn bwyd anifeiliaid gwartheg.

Mwy am Molasses:

Beth yw molasses? Cwestiynau Cyffredin
Dirprwyon Molasses a Chyngor Coginio
Amrywiaethau Molasses
Storio Molasses
• Hanes Molasses

Llyfrau coginio

Bocio Heirloom Gyda Chwaeriau Pres
Llyfr Coginio Back Bakery
Llyfr Coginio Teulu Newydd Cegin America
Gwneud Cymysg: Dros 300 o Ryseitiau Hawdd ...
Mwy o Llyfrau Coginio