Jam Scuppernong

Mae hwn yn rysáit hen amser ar gyfer jam scuppernong De. Mae grawnwin Scuppernong a muscadine yn grawnwin mawr gyda chroen trwchus a mwydion meddal.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Paratowch y canner bath, jariau a chaeadau bath dŵr berw yn dilyn yr awgrymiadau hyn .
 2. Rhowch ychydig o blatiau bach yn y rhewgell ar gyfer y prawf jeli.
 3. Gwasgwch y mwydion allan o'r cytiau, gan gadw mwydion a chaeadau mewn cynwysyddion ar wahân.
 4. Torrwch gogenni os dymunir, a rhowch mewn padell gyda thua 1/2 o ddŵr cwpan. Mwynhewch tan dendr (tua 15 munud); troiwch yn achlysurol ac ychwanegu mwy o ddŵr os oes angen i atal rhwygo.
 5. Mewn sosban arall, coginio'r mwydion nes ei feddalu. Gwasgwch y mwydion trwy griw neu felin fwyd i gael gwared ar hadau.
 1. Cyfuno mwydion a chafnau mewn padell fwy; ychwanegu 3/4 cwpan siwgr ar gyfer pob cwpan o ffrwythau. Dewch â berwi'n araf a berwi am tua 15 i 20 munud, neu nes ei fod yn fwy trwchus. Cychwynnwch wrth i'r gymysgedd gywiro i atal glynu.
 2. Cymerwch blât allan o'r rhewgell. Gollwch llwy de o jam poeth ar y plât. Gadewch iddo orffwys am tua 30 eiliad. Awgrymwch y plât. Dylai'r jam symud ychydig, ond ni ddylai fod yn ddigon denau i'w redeg. Os yw hi'n ddigalon, parhewch i goginio a gwirio eto.
 3. Arllwyswch y jam gorffenedig yn syth i mewn i'r jariau poeth, wedi'u sterileiddio, gan adael lle pen 1/4 modfedd.
 4. Gwaredu gweddill yn ofalus o gegiau jar gyda thywel papur wedi'i wlygu gyda dŵr wedi'i berwi a'i orchuddio â morloi a chylchoedd.
 5. Proseswch yn y baddon dŵr berw am 15 munud.
 6. Mae'n gwneud tua 4 i 5 jariau hanner peint.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Jam Lasl Cartref

Jam Criw Caramel Sbeislyd

Jam Mafon Nectarine

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 1
Cyfanswm Fat 0 g
Braster Dirlawn 0 g
Braster annirlawn 0 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 0 mg
Carbohydradau 0 g
Fiber Dietegol 0 g
Protein 0 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)