Sut i Rostio Cyw Iâr

Mae Rostio Cyw Iâr yn Fwyd Hawdd a Chryf

Gyda'i groen crispy a chig sudd, cig blasus, mae cyw iâr wedi'i rostio yn un o'r prydau blasus, mwyaf blasus y gallwch chi eu gwneud. Os nad ydych chi wedi rhostio cyw iâr o'r blaen, neu os yw wedi bod yn gyfnod ers i chi wneud hynny, bydd y tiwtorial hwn yn eich cerdded drwy'r holl gamau.

Dyma beth fydd ei angen arnoch chi

Bydd rhostio cyw iâr yn mynd â chi tua awr a hanner o'r dechrau i'r diwedd, sydd hefyd yn cynnwys gwneud gragiau (gan ddechrau gyda cham # 9 isod). Os oes gennych ddiddordeb, dyma fwy o wybodaeth ar sut i wneud gravy .

Gweler hefyd: Sut i Fyw Cyw Iâr

 1. Cynhesu'ch popty i 425 F.
 2. Tynnwch y gwddf a'r gliciau oddi ar y cawod corff y cyw iâr a thorrwch yr aderyn yn sych, tu mewn ac allan, gyda thywelion papur.
 3. Torrwch y tu allan a'r tu mewn i'r cyw iâr gyda menyn, yna'r tymor gyda halen Kosher a phupur du ffres - y tu mewn a'r tu allan.
 4. Rhowch y cyw iâr yn ddiogel gyda chiwn coginio. Mae'r cam hwn yn ddewisol, ond bydd yn helpu eich coginio cyw iâr wedi'i rostio'n fwy cyfartal.
 1. Torri'n fras tua hanner winwnsyn ac un stalk seleri ac un moron cyfrwng. Gwasgarwch y llysiau wedi'u torri ar waelod padell rostio. Bydd y llysiau hyn yn cael eu defnyddio i wneud y grefi'n nes ymlaen.
 2. Gosodwch rac rhostio dros y llysiau wedi'u torri a gosod y cyw iâr (ochr y fron) i'r rac.
 1. Trosglwyddwch y sosban rostio i'r ffwrn. Ar ôl i'r cyw iâr gael ei rostio am awr a 15 munud, edrychwch ar y tymheredd gyda thermomedr sy'n cael ei ddarllen yn syth wedi'i fewnosod i ran ddyfnaf y glun. Dylai'r thermomedr ddarllen o leiaf 165 F. Os na, parhewch i rostio, a gwirio eto mewn 15 munud.
 2. Pan fydd y cyw iâr wedi'i wneud, tynnwch y sosban rostio o'r ffwrn, codi'r rac gyda'r cyw iâr wedi'i rostio arno yn ofalus a throsglwyddo'r aderyn i fwrdd torri glân. Gadewch iddo orffwys yno am 20 munud, heb ei darganfod, tra byddwch chi'n gwneud y grefi.
 3. Rhowch y padell rostio gyda'r llysiau wedi'u rhostio ar y stovetop. Ychwanegwch lwy fwrdd o fenyn a gwreswch dros wres canolig nes bydd y menyn yn toddi. Ychwanegu llwy fwrdd o flawd a'i droi i ffurfio past. Nawr, arllwyswch tua 2 gwpan o stoc cyw iâr neu fwth i mewn i'r sosban a'i droi'n gyfuno. Dewch i fudferu dros wres canolig nes ei leihau a'i drwch.
 4. Nawr, rhoi'r grefi i mewn trwy rwystr rhwyll a'i thymor i flasu â halen Kosher a phupur du. Unwaith y bydd y grefi wedi'i orffen ac mae'r cyw iâr wedi gorffwys, gallwch nawr gerfio'r aderyn a'i weini gyda'r grefi cartref.

Cynghorau

 1. Gallwch chi bethau'r aderyn gyda pherlysiau ffres neu eitemau aromatig eraill. Mae toc, rhosmari, saws a marjoram yn ddewisiadau gwych, ond bydd unrhyw berlysiau ffres yn ei wneud. Mae cwpl o lemwn neu orennau sy'n cael eu torri yn lletemau neu rai ffrwythau ffenigl hefyd yn dda ar gyfer stwffio'r cyw iâr. Ond cofiwch, ni ddylid bwyta'r eitemau hyn. Maen nhw am ychwanegu blas a arogl yn unig. Ac wrth gwrs, beth bynnag y byddwch chi'n dewis ei wneud gyda'r cyw iâr, gwnewch yn siŵr ei wneud cyn i chi gasglu'r cyw iâr!
 1. Ar gyfer cyw iâr wedi'i rostio hyd yn oed, gwthiwch lympiau menyn o dan y croen cyn ei rostio.
 2. Ychwanegwch ychydig o ewinau o garlleg i'r cymysgedd moron-seleri-nion cyn rostio.
 3. Peidiwch â phoeni am flino tra bod y cyw iâr yn rhostio. Rydych chi'n gadael y gwres allan o'r ffwrn bob tro y byddwch chi'n agor y drws, ac nid yw hynny'n dda. Hefyd, mae hylif poeth yn chwistrellu o'r badell rostio dros y fron cyw iâr yn cyflymu'r coginio yn unig, gan sychu'r cig yn fwy na pheidiwch â'i adael ar ei ben ei hun.
 4. Yn hytrach na llysiau wedi'u torri, rhowch ychydig o ddarnau o fara ar waelod y padell rostio . Wrth i'r cyw iâr gael ei deffro, bydd y diferion yn mynd i mewn i'r bara a bydd y bara ei hun yn troi pob blasus a blasus.

Pedwar Ryseitiau Cyw Iâr Rhost:
• Cyw iâr Rhost Hawdd
Cyw iâr wedi'i Rostio Garlleg