Pozole Cyw iâr 3 Ffyrdd: Gwyn, Coch, a Gwyrdd

Pozole (a elwir yn poh-SOH-leh), weithiau'n cael ei sillafu yn yr Unol Daleithiau de-orllewinol, yw bwyd plaid Mecsicanaidd cynhenid: mae gwyliau gwladgarol, priodasau, a diwrnodau saint noddwyr yn cael eu dathlu'n aml gyda bowlen stemio o'r cawl hyfryd a chysur hon. Wedi'i wneud yn flaenorol gyda phorc wedi'i goginio'n araf, mae'r fersiwn cyw iâr o'r clasur hwn ( pozole de pollo ) wedi dod yn boblogaidd yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Bydd y rysáit triple-whammy canlynol yn dangos sut i wneud pozole "gwyn" neu "plaen" sylfaenol, yna gadewch i chi fynd ar yr ychydig gynhwysion ychwanegol sydd eu hangen i droi hyn mewn fersiwn coch neu wyrdd. Mewn unrhyw un o'i fathau, mae statws bwyd atyniad pozole a bwyd cysur yn dibynnu ar gyfatebolrwydd a chyferbyniad ei brif gydrannau: cawl poeth, blasus, corn a chig ychydig yn wyllt, a chyfoeth o addurniadau llachar, crunchy.

Mae gwneud pozole traddodiadol o'r crafiad absoliwt yn golygu nixtamalizing the kern kernels , proses llafur sy'n ddwys o leiaf ychydig ddyddiau. Mae paratoadau cymhleth o'r fath yn werth yr ymdrech yn dda pan fydd un yn gwneud dwsinau o wasanaeth am achlysur arbennig. Mae ein fersiwn, fodd bynnag, yn gwneud cawl blasus aromatig gyda llawer llai o ymdrech, gan droi eich pozole i mewn i fath bob dydd wych o ddysgl. Peidiwch ag oedi am funud i'w weini i barti, er-bydd eich gwesteion yn ddiolchgar eich bod chi!

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

* Gellir dod o hyd i homini a baratowyd yn fasnachol ar gyfer pozole mewn caniau neu jariau ar silff y gros neu mewn bagiau wedi'u selio yn wag yn yr achos oergell.

 1. Torrwch hanner y winwnsyn i mewn i 3 rhan. Rhowch y winwnsyn wedi'i dorri, ynghyd â'r cyw iâr, i'r cawl a'i berwi'n ysgafn am oddeutu 30 munud, nes bod y cyw iâr wedi'i goginio. (Diffoddwch a daflu unrhyw ewyn sy'n codi i frig yr hylif coginio.) Tynnwch y cyw iâr a'i ganiatáu i oeri digon i'w drin yn ddiogel. Tynnwch y darnau o winwns o'r broth a'u diswyddo.

  Rhowch y cyw iâr neu ei dorri i ddarnau o faint a all ffitio ar llwy cawl. Anfonwch unrhyw esgyrn, braster neu cartilag. Dychwelyd cyw iâr i'r cawl.

 1. Daliwch y garlleg yn ofalus. Ychwanegwch garlleg a chin i'r broth cyw iâr.

 2. Gwagwch y meny sydd wedi'i baratoi allan o'i darn, jar, neu fag i mewn i strainer. Rhennwch hi o dan redeg dŵr, yna draeniwch.

  Ychwanegu'r hominy, halen, ac epazote (os yw'n defnyddio) i'r cawl. Fel y nodwyd uchod, mae'r epazote yn ddewisol, ond fe'i defnyddiwch os gallwch, gan ei fod yn ychwanegu nodyn rhyfeddol i'r cawl.

  Gadewch y cawl i ferwi'n ysgafn am 20-30 munud i hynny y gall y blasau fwydo. Yn y cyfamser, paratowch y garnishes:

 3. Torrwch bresych yn ddarnau nad ydynt yn fwy na 2 neu 3 modfedd (rhwng 5 a 7.5 centimetr) ar bob ochr. Rhowch bob troc gyda grater neu doriad gyda chyllell sydyn yn sleisys tenau. "Fluff" y bresych wedi'i dorri â'ch bysedd fel bod y sleisennau ar wahân i'w gilydd. Rhowch y bresych i mewn i fowlen sy'n gweini.

  Torrwch y coesyn a'r cynffon oddi ar bob radish. Torrwch rhediad i mewn i haneri neu chwarteri, yna torrwch bob darn yn denau. Dywedwch hanner arall y winwnsyn. Torrwch gyfyngiadau i haneri neu chwarteri. Rhowch y ffisysau wedi'u sleisio, eu nionyn, a'u torri ar fflat neu bowlen.

  Rhowch y pupen wedi'i berwi a'i phwmpio / wedi'i chywasgu i mewn i fysgl weini bach-naill ai gyda'i gilydd ochr yn ochr mewn powlen bas, neu mewn prydau condiment bach ar wahân, ond mae'n well gennych chi.

 4. Cyn gwasanaethu eich pozole, ei flasu ac ychwanegu mwy o halen, os oes angen. (Mae angen mwy o halen yn aml ar y prydau Hominy nag y byddech chi'n meddwl ar y dechrau.)

  Gweini'r pozole poeth iawn mewn bowlenni dwfn; cofiwch, bydd garnishes tymheredd ystafell yn cael eu hychwanegu, a fydd yn oeri y cawl yn sylweddol, felly rydych chi am ei fod bron yn berwi i ddechrau.

  Trowch y garnishes fel y gall pob ciniawd baratoi ei wasanaeth i flasu. Yn Mecsico, mae'r garnishes yn aml yn cael eu codi gyda'r bysedd i'w gosod yn y bowlen pozole, ond gallwch chi roi cewnau neu lwyau ar gyfer pob cynhwysyn, os yw'n well gennych. Dylid gwasgu ffiniau â dwylo neu smeezer calch yn uniongyrchol uwchben y bowlen o gawl fel bod y sudd yn unig yn blasu'r broth; anfonwch y darnau gwres o galch.

I wneud Pozole Rojo de Pollo neu Pozole Cyw Iâr Coch

Yn ychwanegol at y cynhwysion uchod, bydd angen 2 neu 3 chilel coch sych arnoch (chile guajillo neu chile ancho, neu rai ohonynt). Mewnosodwch y weithdrefn ganlynol ar ôl cam rhif 1 uchod: Torri pob cil ar agor a thynnu'r hadau; gwahardd hadau a choesyn. Gadewch i'r cyllau ymuno mewn 1 cwpan o ddŵr poeth iawn am tua 15 munud, nes eu bod wedi meddalu. Rhowch filiau, dipio dŵr, garlleg, cwmin a ychydig o'r broth cyw iâr i mewn i gymysgydd a phrosesu nes bod yn llyfn. Rhowch y cymysgedd hwn i ben, os dymunir (ni fydd rhai pobl yn gofalu am y darnau bach o bupur cilion "croen," nid yw eraill yn eu hystyried), yna ei arllwys i mewn i'r broth. Ewch ymlaen fel y cyfarwyddir yn dechrau ar gam rhif 3.

I wneud Pozole Pozole Verde de Pollo neu Green Cyw iâr

Am yr amrywiaeth hyfryd hon o bensil, bydd angen (yn ychwanegol at y cynhwysion a restrir yn y brif rysáit): 12 ounces (350 gram) tomatillos , 1 crintro, 1 criw bach o persli, ac 1 neu 2 o ffres bach chiliwiau gwyrdd (fel jalapeño neu serrano).

Yn lle cam rhif 2 a restrir yn y brif rysáit, gwnewch y canlynol:

Yn ferwi'r tomatillos mewn digon o broth cyw iâr i'w gorchuddio am tua 10 munud neu hyd nes y byddant wedi newid lliw o wyrdd llachar i wyrdd olewydd.

Tynnwch geiriau a hadau o'r pupur (au) cil. Torrwch unrhyw rannau gwreiddiau neu wreiddiau o'r cilantro a'r persli. Rhowch tomatillos, eu hylif coginio, cilel (s), cilantro a phersli (dail a choesau'r ddau berlysiau), garlleg, a chwnin i mewn i gymysgydd a phrosesu nes byddwch chi'n cael cymysgedd cymharol esmwyth.

Arllwyswch y gymysgedd hwn yn y cawl a pharhewch â'r rysáit gan ddechrau ar gam rhif 3.

Cynghorau ac Amrywiadau ar Pozole Gwyn, Coch neu Werdd