Rhost Porc Gyda Ruben Mwstard

Mae'r mwstard yn rhwbio am y rhost porc blasus hwn yn cael ei wneud gyda mwstard Creole neu eich hoff mwstard gourmet neu Dijon. Rwy'n hoffi mwstard graen neu fwstard sbeislyd brown. Mae tyfu criw ac ychydig o berlysiau sych yn ychwanegu blas i'r mwstard, ynghyd â powdr garlleg a rhyw olew olewydd.

Gweinwch y lwynen porc blasus hwn gyda thatws wedi'i falu a'ch hoff lysiau ar gyfer cinio teuluol gwych. Defnyddiais rost asgwrn, a gymerodd tua 30 munud y bunt. Os byddwch chi'n dewis defnyddio rhost porc anhysbys, bydd yn cymryd tua 20 i 25 munud y bunt.

Os oes gennych chi dros ben, maen nhw'n gwneud brechdanau gwych. Neu defnyddiwch gostau dros ben i wneud y porcyn hwn a chaserer y tatws neu'r spaghetti a'r porc hwn .

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Llinellwch sosban pobi 13x9-modfedd gyda ffoil. Ffwrn gwres i 325 F

Mewn powlen fach, cyfunwch y mwstard, tyfu criwl, teim, rhosmari, powdr garlleg, ac olew olewydd.

Patiwch y lwyn porc gyda thywelion papur i'w sychu; trimiwch ac anwybyddwch fraster dros ben.

Chwistrellwch y rhost gyda halen a phupur. Rhwbiwch y gymysgedd mwstard ar hyd y rhost. Rhowch y porc, braster i fyny, yn y padell pobi a baratowyd. Mewnosod thermomedr cig yng nghanol y cig, heb gyffwrdd â braster neu asgwrn.

Fel arall, edrychwch ar dymheredd y porc weithiau gyda thermomedr sy'n darllen ar unwaith.

Pobwch am 2 i 2 1/2 awr, neu hyd nes y cofrestri porc o leiaf 145 F i 150 F ar thermomedr bwyd.

Tentiwch y lwyn porc yn rhostio'n rhydd gyda ffoil a'i gadael yn sefyll ar dymheredd yr ystafell am 15 munud cyn ei gerfio.

Gweinwch y rhost porc gyda datws wedi'u berwi, wedi'u swnru, neu eu pobi, brwynau Brwsel wedi'u rhostio , corn ŷd hufen , neu brocoli stêm, a salad ochr neu coleslaw.

Yn gwasanaethu 6.

* Gellid galw am loin porc fel llain porc wedi'i dorri gan ganolfan neu rost rhostyn canolfan porc. Gellid galw rhostyn swden porc fel rhostyn lôn porc. Mae'r syrion yn cynnwys rhannau o'r esgyrn clun ac asgwrn cefn, felly efallai y byddai'n anoddach i gerfio. Os defnyddir rhost anhysbys, caniatewch tua 20 i 25 munud y bunt.

Cynghorau ac Amrywiadau

Anfonwch halen tymheredd yn lle'r criw gyda halen wedi'i halogi neu defnyddiwch Mrs. Dash neu gymysgedd sbeis tebyg os yw'n well gennych lai o halen. Neu ceisiwch fy sesni cajun heb halen gartref .

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Lôn Porc Gyda Thymoriadau Southwest

Marinade Porc a Rysáit Rhost Porc Cogydd Araf

Lôn Porc wedi'i Wrapio â Bacon Gyda Glaze Siwgr Brown Marmalade

Hawdd Porc Hawdd Crock Hawdd ar gyfer Brechdanau Pork wedi'u Tynnu

Rost Porc Tymhorol Syml

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 499
Cyfanswm Fat 29 g
Braster Dirlawn 10 g
Braster annirlawn 14 g
Cholesterol 160 mg
Sodiwm 606 mg
Carbohydradau 1 g
Fiber Dietegol 0 g
Protein 55 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)