Rice Cyw iâr Hainan: Rysáit Manwl Iawn

Fe'i hystyrir yn un o brydau cenedlaethol Singapore, mae reis cyw iâr Hainanese yn olrhain ei wreiddiau i'r mewnfudwyr Tseineaidd a ddaeth o dalaith Hainan ac wedi ymgartrefu mewn gwahanol rannau o'r hyn sydd bellach yn Ne-ddwyrain Asia. Er ei fod yn aml yn gysylltiedig â Singapore, mae reis cyw iâr Hainanese hefyd yn cael ei ddarganfod ym mhrisiau Gwlad Thai, Malaysia a Fietnam.

Traddodiad Cyw Iâr Hainan

Yn ôl traddodiad, mae reis cyw iâr Hainanese yn cynnwys pedair elfen: y cyw iâr, y reis wedi'i goginio mewn broth cyw iâr, y broth a wasanaethir fel cawl a'r saws dipio neu sawsiau. Y cam cyntaf yw pwyso'r cyw iâr mewn brot cyw iâr gyda sbeisys ac arogl. Yr ail gam yw coginio reis gyda rhai o'r broth.

Mae'r amser coginio a nodir isod yn dweud awr ac ugain munud ond ni ellir cyflwyno reis cyw iâr Hainanes yn union ar ôl coginio. Rhaid i'r cyw iâr gael ei oeri yn gyfan gwbl cyn iddo gael ei dorri; Fel arall, bydd y sudd yn llifo allan gan adael y cig cyw iâr, yn enwedig y fron, yn sych. I orllewinwyr, meddyliwch am eidion rhost sydd angen digon o amser gorffwys cyn iddo gael ei sleisio. Mae'r un egwyddor yn berthnasol i gyw iâr Hainan. Mae amser yn hanfodol er mwyn caniatáu sudd i setlo fel eu bod yn aros lle y dylent-yn y cig-yn hytrach nag ar eich plât.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Rhwbiwch y cyw iâr dros ben gyda halen graig i gael gwared ar amhureddau. Gwnewch y ddau neu dair gwaith hwn nes i chi weld bod y croen yn lân.
 2. Rhowch y cyw iâr mewn pot yn ddigon dwfn i ganiatáu i'r cyw iâr gael ei danchu yn yr hylif coginio. Arllwyswch y win reis a digon o broth cyw iâr fel bod yna fodfedd o hylif o leiaf uwchlaw'r cyw iâr.
 3. Dewch at y berw, sgimio unrhyw ysgafn sy'n codi. Gostwng y gwres fel nad yw'r hylif yn prin yn diflannu. Ychwanegwch y moch, garlleg, sinsir, lemongrass a phupur. Ychwanegwch halen os yw'r cawl yn annilys. Gorchuddiwch y pot a gadewch y cogydd cyw iâr.
 1. Nawr, y rhan bwysicaf am poaching y cyw iâr. Mae gan bob cogydd ei driciau; Dyma'r rhain:
 2. Mae pigota yn golygu y dylai'r hylif fod yn is na phwynt cryfhau . Yr hyn rwy'n ei wneud yw trosglwyddo'r pot i'r llosgwr lleiaf ar fy stôf a throi'r gwres i'r lleoliad isaf ar ôl ychwanegu'r aromatics.
 3. Rwy'n seilio hyd yr amser powlio ar bwysau'r cyw iâr - 30 munud y cilogram. Felly, mae aderyn sy'n pwyso cilogram a hanner yn ei gwneud yn ofynnol bod amser powlio o 45 munud.
 4. Pan fydd yr amser poaching wedi'i orffen, trowch y gwres i ben ond gadael y cyw iâr yn y pot, wedi'i orchuddio, am ddeg munud arall.
 5. Gan ddefnyddio clustiau cegin, tynnwch y cyw iâr oddi ar y broth. Y ffordd orau o beidio â thorri'r croen yw rhoi un fraich o'r clustiau i mewn i gefn y cyw iâr. Mae rhai cogyddion yn clymu'r cyw iâr mewn bath iâ. Mae'n well gen i adael i'r cyw iâr oeri'n araf. Mae'n rhaid i chi barhau i goginio'r reis a pharatoi'r saws dipio beth bynnag, felly mae digon o amser i'r cyw iâr oeri. Rhowch y cyw iâr mewn powlen bas, gorchuddiwch yn ddidrafferth (rwy'n gorchuddio'r bowlen gyda cholander yn troi i mewn i'r wyneb) a gadael i oeri am o leiaf awr.
 6. Yn y cyfamser, rhowch y broth a'i fesur yn ddigon i goginio'r reis. Coginiwch y reis fel arfer. Dwi'n unig yn gadael reis a chawl yn y popty reis. Pan fydd y reis yn cael ei wneud, ffoniwch fforc.
 7. Nawr, ar gyfer y sawsiau dipio. Rwy'n hoffi gwasanaethu fy nghyw iâr Hainanese gyda thri ohonynt. Y ddwy saws chili cyntaf (yr wyf yn tueddu o blaid Sriracha) a saws hoisin - nid oes angen paratoi arnoch. I wneud y saws sinsir, cymysgwch y sinsir wedi'i gratio, y criben wedi'u torri, olew cnau daear a digon o halen i'w flasu.
 1. Trosglwyddwch y cyw iâr i fwrdd torri. Bydd yn rhaid ei dorri drwy'r esgyrn felly bydd angen cyllell trwm arnoch ar gyfer y swydd. Mae'n well gen i raeadr. Darganfyddwch y cyd sy'n cysylltu y glun (nid y goes) o'r cefn a'i dorri'n ofalus drwy'r cyd, gan adael y goes sydd ynghlwm wrth y glun. Gwnewch yr un peth ar gyfer y goes a'r glun arall. Dod o hyd i'r cymalau sy'n cysylltu'r "drumsticks" o'r fron ac yn torri trwy'r cymalau i wahanu'r ddau aden o'r fron. Rhowch y gluniau a'r adenydd o'r neilltu.
 2. Torrwch drwy'r cig o'r fron yna torri drwy'r ffordd i dorri'r cyw iâr i mewn i hanner. Gosodwch y hanner cyntaf fflat ar y bwrdd torri. Torrwch y cig mewn cyfnodau un modfedd. Torrwch yr esgyrn yn iawn lle rydych wedi torri'r cig. Gwnewch yr un peth ar gyfer y cluniau a'r adenydd.
 3. Dyma'r rhan yn awr pan allwch chi ddweud a ydych wedi coginio'ch cyw iâr Hainan yn gywir. Pan fyddwch chi'n torri trwy asgwrn y clun, gwiriwch y lliw - dylai'r ganolfan fod yn binc. Os yw'n llwyd, caiff y cyw iâr ei goginio.
 4. Piliwch y sleisys cyw iâr ar y plat. Gweini gyda'r reis cyw iâr, sawsiau cawl a dipio sy'n weddill.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 1342
Cyfanswm Fat 66 g
Braster Dirlawn 17 g
Braster annirlawn 27 g
Cholesterol 314 mg
Sodiwm 936 mg
Carbohydradau 74 g
Fiber Dietegol 5 g
Protein 109 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)