Rysáit Cawl Eid Tseiniaidd Hawdd

Mae cawl gollwng wyau yn gawl cyw iâr wedi'i berwi'n syml ac fe'i hystyrir yn fwyd cysur Tsieineaidd. Gelwir cawl gollwng wyau (a elwir hefyd yn gawl blodau wy) yn 蛋花湯 yn Tsieineaidd.

Yn ei ffurf symlaf, yr unig gynhwysion sydd eu hangen yw'r broth ei hun, wyau a nionyn y gwanwyn (a elwir hefyd yn winwns werdd neu ewinedd), ond gallwch ychwanegu cynhwysion ychwanegol fel un o'r amrywiadau isod.

Mae rhai pobl yn hoffi'r broth i gael cawl gollwng wyau i fod yn eithaf blin, felly gall blas yr wy wybod yn fawr. Ond gall stoc cyw iâr neu lysiau gael eu defnyddio i goginio cawl gollwng wyau oherwydd bydd yn gwneud y gwelliant yn y cawl wyau yn llawer gwell.

Mae llawer o fwytai yn gweini cawl o ollwng wyau trwchus (gweler Sut i Deimlo Soup Drop Soup isod) gan ddefnyddio corn corn / cornarch neu starts starts. Bydd defnyddio starts starts yn rhoi cawl cliriach tra bydd blawd yr ŷd / corn corn yn cynhyrchu cawl cymhleth, ond yn dal i fod yn flasus.

Os ydych chi'n paratoi'r rysáit cawl hwn i chi sy'n sâl, rhowch gynnig ar ychwanegu sinsir ffres. Ymhlith ei nifer o fanteision, credir bod sinsir yn ateb i drin annwyd a ffliw.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Sut i Wneud Cawl Eidiau Sylfaenol

 1. Mewn wôc neu sosban, dewch â'r 4 cwpan o broth cyw iâr neu stoc i ferwi.
 2. Yn araf iawn, arllwyswch yr wyau sydd wedi'u curo'n ysgafn mewn ffrwd cyson. I wneud shreds, trowch yr wy yn gyflym mewn cyfeiriad clocwedd am 1 funud. I wneud ffrydiau neu rwbiau tenau, tynnwch yr wyau yn ofalus nes eu bod yn ffurfio.
 3. Tymorwch y cawl gyda phupur gwyn, halen a olew sesame.
 4. Garnish gyda nionyn gwanwyn a'i weini.

Sut i Wneud Gwaharddiad y Cawl Oer Tomato

 1. Cynhesu'r olew mewn wôp neu sosban a'i droi yn ffres y nionyn gyntaf nes bydd arogl y winwnsyn yn dod allan.
 2. Ychwanegu tomatos wedi'u torri a'u troi ffrio am 30 eiliad.
 3. Ychwanegwch broth cyw iâr neu stociwch i mewn i'r wok a'i dwyn i ferwi. Gadewch iddo berwi am 1 i 2 funud cyn i chi ychwanegu'r wyau.
 4. Ar ôl ychwanegu'r wyau i'r cawl, tynnwch ef i ferwi eto a thymor gyda siwgr a halen.
 5. Addurnwch y cawl hwn gyda nionod gwanwyn neu olew sesame ar gyfer tyfu.

Sut i Wneud y Gwenyn Gwn (Zicai 紫菜) Amrywiad Cawl Eidion

 1. Ychwanegwch y broth cyw iâr neu ei stoc i sosban neu wok ynghyd â'r zicai a'r sinsir. Gadewch iddo ddod i ferwi.
 2. Arllwyswch yn yr wyau yn ysgafn a'u troi'n clocwedd nes eu bod yn ffurfio rhubanau tenau ac yna'n berwi eto.
 3. Tymorwch y cawl gyda halen a phupur gwyn.
 4. Addurnwch â nionyn gwanwyn wedi'i dorri a thywallt o olew sesame.

Sut i Deimlo Cwymp Gollwng Wyau

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 858
Cyfanswm Fat 76 g
Braster Dirlawn 14 g
Braster annirlawn 31 g
Cholesterol 678 mg
Sodiwm 2,642 mg
Carbohydradau 11 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 32 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)