Rysáit Ffrwythau Ffrwythau Hen-Ffasiwn

Mae hen ffasiwn yn cynnwys 9 ffrwythau gwahanol, sbeisys a chnau, ynghyd â brandi ar gyfer cacen llaith a blasus. Cynlluniwch ymlaen i gynhesu'r ffrwythau mewn brandi dros nos neu drwy'r dydd.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Mewn powlen fawr, cyfuno ffigurau , dyddiadau, rhesins euraidd a thywyll, cyrens, citron, pîn-afal , ceirios , a chogen oren. Gorchuddiwch a gadael i chi sefyll 8 awr neu hyd at dros nos, gan droi sawl gwaith.
 2. Cynhesu'r ffwrn i 275 gradd F. Gosodwch ddeuddeg pans mini-loaf 5-3 / 4 modfedd gan 3-1 / 4 modfedd. Pridd llinell gyda phapur cwyr; papur saim yn gyfartal.
 3. Mewn powlen gyfrwng, cyfunwch flawd, sinamon , syrcas , ewin, a soda pobi.
 1. Mewn powlen fawr, gyda chymysgydd ar gyflymder isel, yn curo menyn a siwgr brown hyd nes ei gymysgu. Cynyddu cyflymder i ganolig uchel; guro nes bod yn ysgafn ac yn ysgafn, tua 5 munud, gan dorri'r bowlen yn aml â sbatwla rwber.
 2. Lleihau cyflymder i gyfrwng. Rhowch wyau, un ar y tro, gan guro'n dda ar ôl pob ychwanegiad.
 3. Peidiwch â chladdu . Lleihau cyflymder i isel.
 4. Rhannwch gymysgedd blawd yn ail gyda llaeth, gan ddechrau a gorffen gyda chymysgedd blawd, hyd nes y bowlen sgrapio wedi'i gymysgu.
 5. Trowch y batri i mewn i fowlen fwy (ar gyfer cymysgu'n haws).
 6. Dechreuwch gymysgedd ffrwythau, gan gynnwys unrhyw frandi nad yw'n cael ei amsugno gan ffrwythau.
 7. Gwasgaru llwyau mewn pasiau wedi'u paratoi ; lledaenu'n gyfartal.
 8. Bacenwch nes bydd y toothpick a fewnosodir yn y ganolfan yn dod allan yn lân, tua 1 awr 30 munud.
 9. Golawch mewn sosbannau ar raciau gwifren 15 munud.
 10. Rhedeg cyllell tenau o gwmpas cacennau i ymlacio o ochrau pansiau a gwrthdroi i raciau.
 11. Trowch cacennau, ochr ddeheuol, ac oeri yn llwyr.
 12. Tynnwch bapur cwyr. Gwiswch gacennau mewn lapio plastig, yna mewn ffoil.
 13. Gadewch i chi sefyll mewn lle oer, neu oergell o leiaf 1 mis neu hyd at 6 mis cyn ei weini.

Pob gwasanaeth: Mae tua 387 o galorïau, 4g o brotein, 59g o garbohydrad, 17g o fraster cyfanswm (6g dirlawn), 48 mg colesterol, 126mg o sodiwm.

Ffynhonnell Rysáit: wedi'i olygu gan Susan Westmoreland (Hearst Books). Ail-argraffwyd gyda chaniatâd.