Rysáit Gumbo Bwyd Môr Sylfaenol

Gwneir y gwmni bwyd môr hwn gydag amrywiaeth o bysgod cregyn ynghyd â roux clasurol, perlysiau, okra a llysiau.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Mewn ffwrn fawr o'r Iseldiroedd, dewch â berwi'r dŵr gyda dail bae, sudd lemon, lletemyn winwns, halen, pupur a phersli.
 2. Golchwch shrimp a'i ychwanegu (heb ei ail) i stoc; berwi am 2 funud.
 3. Gwisgwch berdys. Dychwelwch gregyn i'r stoc yn y ffwrn Iseldiroedd a'u neilltuo i'w ddefnyddio yn ddiweddarach.
 4. Rhowch gig cranc a chranc yn yr oergell am y tro.
 5. Sautewch yr okra wedi'i sleisio mewn 2 llwy fwrdd o saim mochyn neu fenyn mewn sglāt trwm mawr neu sosban sauté .
 1. Pan mae okra yn feddal, trosglwyddwch i dap stwc ac ychwanegwch y tomatos. Ewch yn dda.
 2. Sglefrio a gwres glân sy'n weddill 2 llwy fwrdd o saim mochyn, menyn, neu fraster yr hwyen. Sawi'r winwnsyn wedi'i dorri, pupur gwyrdd, a phupur coch nes ei feddalu; ychwanegu at y pot stwff gyda'r tomatos ac okra.
 3. Mewn sosban, cynhesu'r roux; rhowch y stoc berdys a gadwyd yn ôl a throswch tua chwartel o'r stoc i'r roux.
 4. Pan gaiff ei gymysgu'n dda, ychwanegwch at y pot stwff mawr gyda'r cynhwysion eraill.
 5. Dewch â berw a mwydferwch am 1 1/2 awr, gan ychwanegu stoc mwy strain os oes angen.
 6. Blaswch ac ychwanegu halen, pupur, teim a persli i flasu. Mwynhewch am 1 i 2 awr yn hirach; ychwanegwch y berdys shrimp a chrancod wedi'u cadw a choginiwch am 15 munud yn hirach.
 7. Gweini gyda reis wedi'i ferwi poeth, os dymunir.

Mwy o Gumbo

Rysáit Gumbo Cyw Iâr

Selsig a Bremp Gumbo

Gumbo Cyw Iâr Clasurol

Gumbo Cyw iâr a Selsig Gyda Tomatos

Gumbo Bwyd Môr

Ryseitiau Roux

Rysáit Roux Microdon

Roux traddodiadol

Rysáit Roux Ffwrn