Rysáit Indiaidd Mughlai Biryani

Mae dysgl lân, Mughlai biryani yn addas i frenin ac mae'n debyg y bydd llawer ohono'n ei fwyta. Mae'r rysáit hwn yn cyfuno cynhwysion sy'n nodweddiadol yn arddull coginio Mughlai - mae'n bryd bwyd un-berffaith ar gyfer pryd mae gennych gwmni.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Rhowch almonau mewn powlen o ddŵr poeth (digon i'w gorchuddio) a'u neilltuo am 10 munud. Ar ôl 10 munud, tynnwch y croen o'r holl almonau trwy wasgu pob un rhwng eich bawd a'ch meiniog. Bydd yr almonau'n llithro allan o'u croen.
 2. Cymysgwch y garlleg a'r pasteiod sinsir, pysgwch almonau a rhowch y gymysgedd i mewn i glud llyfn mewn prosesydd bwyd.
 3. Golchwch y reis mewn criatr ac ychwanegu digon o ddŵr i orchuddio'r reis yn llawn - o leiaf 4 modfedd dros wyneb y reis. Ychwanegwch halen i flasu.
 1. Boilwch y reis nes ei fod bron yn digwydd. I benderfynu pa bryd y mae'r reis wedi cyrraedd y cam hwnnw, tynnwch ychydig o grawn o'r pot a'u gwasgu rhwng eich bawd a'ch meiniog. Dylai'r reis fod yn wyllt yn bennaf ond bydd ganddo graidd cadarn, gwyn. Trowch oddi ar y llosgwr.
 2. Rhowch y reis trwy gyfuniad a'i osod o'r neilltu.
 3. Cynhesu 3 llwy fwrdd o olew mewn sosban a ffrio dau o'r winwns nes eu bod yn carameliedig ac yn frown euraidd. Drainiwch a gosodwch y winwnsod ar wahân i dywelion papur.
 4. Cynhesu 3 llwy fwrdd o olew mewn padell arall ac ychwanegwch y sbeisys cyfan - sinamon, cardamom, ewin, a phopurorn. Ffrwythau'r gymysgedd nes bod y sbeisys yn troi ychydig yn dywyllach.
 5. Ychwanegwch y ddwy winwns sy'n weddill a'u ffrio nes eu bod yn dryloyw.
 6. Ychwanegwch y past siwgwr-garlleg-almond a ffrio am ddwy neu dri munud.
 7. Ychwanegwch yr holl powdr sbeis - coriander, cwmin, a garam masala a chymysgwch yn dda.
 8. Ffrwythau'r gymysgedd nes bydd yr olew yn dechrau gwahanu o'r masala ac yna ychwanegwch yr oen neu'r cyw iâr. Parhewch yn ffrio nes bod y cig wedi'i selio'n llawn; bydd yn mynd yn aneglur ac yn colli ei liw pinc.
 9. Ychwanegu'r iogwrt, sudd calch , stoc, coriander a dail mintys a halen i'w flasu (os oes angen). Cymysgwch yn dda.
 10. Gorchuddiwch y pot a chaniatáu i'r dysgl goginio nes bod y cig yn dendr.
 11. Os ydych chi'n defnyddio lliwiau bwyd, rhannwch y reis yn dri darn cyfartal a rhowch bob cyfran i ddysgl ar wahân. Ychwanegwch y lliw bwyd oren i un rhan o'r reis a'r lliwio bwyd gwyrdd i ran arall. Gadewch y drydedd ran yn wyn.
 12. Gyda phob dogn, cymysgwch y reis nes bod yr holl grawn yn dda. Gosodwch y reis ar wahân am 10 munud, ac yna cymysgwch y tri dogn mewn powlen.
 1. Gosodwch ddysgl pobi dwfn a haenwch reis a chig wedi'i goginio (a'i grefi) yn gyfartal i ffurfio o leiaf ddwy set o haenau - reis cig-reis cig-reis cig. Addurnwch gyda'r winwnsod carameliedig o'r blaen.
 2. Gorchuddiwch y dysgl yn dynn. Os nad oes gan y dysgl gwmpas, defnyddiwch ddwy haen o ffoil alwminiwm gydag ochr sgleiniog y ddwy haen yn pwyntio i lawr tuag at y reis, a diogelwch y ffoil i'r dysgl gyda llinyn pobi.
 3. Rhowch y dysgl mewn ffwrn wedi'i gynhesu yn 350 F. Bake am 20 munud.
 4. Trowch y ffwrn i ffwrdd a gadewch i'r dysgl eistedd yn y ffwrn nes eich bod yn barod i'w fwyta. Tynnwch y ffoil yn unig pan fyddwch chi'n barod i'w fwyta.

Cynghorau

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 756
Cyfanswm Fat 29 g
Braster Dirlawn 7 g
Braster annirlawn 13 g
Cholesterol 132 mg
Sodiwm 329 mg
Carbohydradau 71 g
Fiber Dietegol 6 g
Protein 52 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)