Ryseitiau Coctel Coffi

Sut i Wneud Diodydd Coffi Spiked

Mae coffi ac alcohol yn aml yn cael eu cyfuno ar gyfer blas a swyddogaeth. Mae rhai yn gweld y gic caffein fel dull i aros yn egnïol, tra bod eraill yn gweld coctel coffi fel ffordd o osgoi gormodrwydd wrth iddyn nhw yfed. Beth bynnag yw eich athroniaeth, mae un peth yn sicr: mae'n debyg y byddai'n well gennych flas y rhain i flas y coctelau mwyaf o ddiodydd ynni. Dyma rai coctelau coffi syml i'w mwynhau:

Diodydd Coffi Alcoholig

Unwaith y byddwch chi wedi meistroli'r diodydd hyn, rhowch eich sgiliau casglu gyda'r Coctelau Coffi Canolradd hyn.