Sut i Boil Wy

Mae dysgu sut i ferwi wy yn berffaith mor syml, ac mae'n agor gwobrau o ryseitiau blasus hefyd. Gallwch wneud popeth o wyau wedi eu gwisgo i salad wyau i salad tatws y De , salad cobb a mwy ar ôl i chi ddysgu sut i goginio wyau wedi'u berwi'n iawn.

Peidiwch â Miss: Sut i Goginio Wyau Pob Ffordd

Anhawster: Hawdd

Amser Angenrheidiol: 15 munud

Dyma sut:

  1. Dewch â'r wyau i dymheredd yr ystafell trwy eu rhoi mewn powlen o ddŵr cynnes am bum munud.
  1. Draeniwch yr wyau a'i drosglwyddo i sosban. Arllwys digon o ddŵr tap oer dros yr wyau, fel bod y dŵr yn cwmpasu'r wyau fesul modfedd i fodfedd-a-hanner.
  2. Cwmpaswch yr wyau yn rhannol â chaead.
  3. Dewch â berwi'n llawn, dros wres canolig-uchel. Gadewch i'r wyau berwi am 30 eiliad (amser).
  4. Tynnwch y sosban yn syth oddi ar y stôf a gorchuddiwch yn llwyr â chaead. Gadewch i wyau sefyll, gorchuddio, am 12-15 munud. Ar gyfer wyau mawr, rwyf fel arfer yn mynd gyda 12-13 munud. Am wyau mawr ychwanegol, rwy'n mynd gyda 15 munud.
  5. Tynnwch y clawr, gosodwch ychydig o giwbiau iâ yn y sosban gyda'r wyau, a rhedeg dŵr oer dros wyau.
  6. Tap pob wy yn ysgafn yn erbyn y sosban i gracio. Peelwch wyau wedi'u coginio'n galed o dan ddŵr oer, rhedeg.

Awgrymiadau:

  1. Dechreuwch gydag wyau sydd tua wythnos oed. Mae'n ymddangos bod wyau hŷn yn cracio llai ac yn cwympo'n hwylus nag wyau ffres.
  2. Defnyddiwch amserydd i ferwi wyau am 30 eiliad yn union a gadewch i chi sefyll sefyll am 15 munud yn union. Dyma rysáit lle mae'n rhaid i'r amser fod yn union.

Yr hyn sydd ei angen arnoch chi: