Sut i Wneud Wyau a Mwy Caled!

Credwch ef neu beidio, mae celf i goginio wyau (wedi eu berwi'n galed) yn y gragen. Darganfyddwch sut i'w coginio'n berffaith i'ch chwaeth heb y llinyn gwyrdd hwnnw. Cofiwch, mae'r term wyau wedi'u "berwi'n galed" yn gamdriniaeth oherwydd ni ddylid eu berwi am unrhyw hyd.

Anhawster: Hawdd

Amser Angenrheidiol: 25 munud

Dyma sut:

 1. Rhowch wyau mewn haen sengl mewn sosban.
 2. Gorchuddiwch gydag o leiaf un modfedd o ddŵr oer dros bennau o gregyn.
 1. Gorchuddiwch y pot gyda chaead a'i ddwyn i ferwi dros wres canolig.
 2. Cyn gynted ag y daw'r dŵr at ferwi llawn, tynnwch o'r gwres a gadael i sefyll.
 3. Wyau wedi'u coginio'n feddal mawr: gadewch i chi sefyll mewn dŵr poeth o 1 i 4 munud, gan ddibynnu ar eich chwaeth.
 4. Wyau mawr wedi'u coginio'n galed : gadewch i chi sefyll mewn dŵr poeth 15 i 17 munud.
 5. Pan gaiff ei goginio i'r lefel a ddymunir, draeniwch ddŵr poeth.
 6. Gorchuddiwch yn syth â dŵr oer ac ychwanegu ychydig o giwbiau iâ.
 7. Wyau wedi'u coginio'n feddal: gadewch i chi sefyll mewn dŵr oer nes ei fod yn ddigon oer i'w drin. Gweinwch.
 8. Wyau wedi'u coginio'n galed: gadewch i chi sefyll mewn dŵr oer nes ei fod wedi'i oeri yn llwyr. Defnyddiwch fel bo angen.

Awgrymiadau:

 1. Peidiwch byth â berwi wyau. Mae'n eu gwneud yn rwber.
 2. Defnyddiwch wyau hŷn. Ni fydd rhai ffres yn cuddio'n iawn.
 3. Er mwyn cadw wyau rhag cracio wrth goginio (cyn rhoi mewn dŵr), trowch y pen mawr gyda nodwydd, a fydd hefyd yn eu gwneud yn haws i chwalu.

Yr hyn sydd ei angen arnoch chi:

Ryseitiau Wyau Mwy Galed:

Asparagws Mimosa
• Salad Grawnffrwd Cranc Avocado
• Avocado ac Egg Pâté
Wyau Beauregard
Rhol Cig Eidion a Selsig
Wyau Gwaethaf Gorau
Darn Madarch Bresych
Pie Hufen Caviar
Wyau Caviar
• Taith Caviar
Caviar Torte gyda Sionwns Champagne
Wyau Cyw iâr Wedi'u Dyfeisio
Lledaeniad Caviar Hufen
• Wyau wedi'u Dyfeisio â Caviar
Wyau wedi'u Dyfeisio'n Ddwfn
• Pâté Wyau, Cnau a Madarch
• Salad Wyau gyda Capers ac Olewydd
Hindŵ Wyau
• Gwisgo wyau wedi'u berwi'n galed a phineper poeth
Haricots Verts (Beichiau Gwyrdd) a Salad Ceffylau
Cawl Corn Cyw Iâr Lancaster
Pate Iau Cyw Iâr Iddewig-Arddull
• Cawl Ysgubol Tortog
Salad Tatws Mwstard
Salad Pasta Nicoise
Salad Tatws Perwi
• Beets Picog Gyda Wyau
Salad Tatws Heb Tatws (Salad Tatws)
Wyau Eogion wedi'u Stwffio â Gwisgo Perlysiau
• Wyau Scotch
Spinach, Carrot ac Arenn Gwyn Bean Pâté
Flambe Salad Spinach
Salad Gwenyn yr Haf
Darn Pastell Tatws Melys
Saws Tarragon Brie ar gyfer Waffles
Ffiled Brithyll, arddull Coulibiac
Rhyngosod Taflen Wyau Llysiau
Llysiau gydag Avocado Aioli