Ryseitiau Gorau gan ddefnyddio Wyau wedi'u Caledio'n Galed

Chwilio am ychydig o syniadau ar gyfer eich wyau Pasg sydd ar ôl? Mae wyau wedi eu gwasgo, brechdanau a saladau wy yn ddewisiadau ardderchog, ond mae wyau wedi'u coginio'n galed hefyd yn gwneud cynhwysyn blasus a maethlon, neu ar gyfer y rhan fwyaf o lysiau a llawer o gaseroles a salad.

Ewch â nhw mewn salad tatws neu pasta neu ychwanegu at saws hufen y caserl. Ychwanegwch wyau wedi'u torri i croquetiau neu salad tiwna, neu ewch â tomatos gyda'ch hoff salad wyau.