Bara Du Ddwygfed (Roscon de Reyes)

Mae "Roscon de Reyes" yn bwdin traddodiadol, a wasanaethodd y noson cyn neu fore o "Reyes" neu Epiphany, Ionawr 6ed. "Dia de Reyes" neu "Reyes" yn syml yw'r diwrnod pan fydd plant yn Sbaen yn cael anrhegion gan y "Reyes Magos" - Dynion Dynion neu Magi. Y 3 brenin a ddaeth anrhegion baban Iesu. Yn hytrach na rhoddion gan Santa Claus, maent yn eu derbyn o'r "Reyes Magos."

Mae'n draddodiadol rhoi sawl annisgwyl o fewn y "roscon." Mae ffigur porslen o faban wedi'i lapio mewn ffoil a ffa sych yn cael ei guddio yn y toes. Bydd pwy bynnag sy'n darganfod y babi yn cael pob lwc a bod yn frenin y blaid, ond os cewch chi'r ffa - talu am y gacen!

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Sifftiwch blawd a halen gyda'i gilydd mewn powlen gymysgu mawr. Gwnewch dwll yng nghanol y blawd.
 2. Mewn powlen gymysgedd fach, cymysgu a diddymu'r burum sych yn y gymysgedd dwr llaeth gwenith.
 3. Ar ôl ei ddiddymu, arllwyswch y chwist wedi'i doddi i ganol y blawd. Ewch â digon o flawd o gwmpas y bowlen i wneud batter trwchus.
 4. Gyda'ch llaw, cipiwch am llwy de o flawd o ochr y bowlen a'i chwistrellu dros ben y batter.
 1. Gorchuddiwch bowlen gyda thywel cegin a gadael mewn lle cynnes, i ffwrdd o unrhyw ddrafft. Gadewch i'r batter droi sbyng, tua 15 munud.
 2. Mewn powlen gymysgu maint canolig, defnyddiwch gymysgydd llaw neu chwisg i guro'r menyn a'r siwgr ynghyd. Dylai'r gymysgedd fod yn llyfn ac yn hufenog. Rhowch o'r neilltu.
 3. Rhowch brigiau oren a lemon wedi'i gratio, wyau, brandi a dŵr i'r bowlen gyda chymysgedd blawd. Cymysgwch bawb. Bydd y toes yn gludiog.
 4. Cymysgwch y cymysgedd blawd nes ei fod yn elastig ac yn llyfn. Rhowch y gymysgedd siwgr menyn a'i gymysgu nes bod y toes yn llyfn. Dylai'r toes gael ei ffurfio yn bêl, yna wedi'i orchuddio â lapio plastig wedi'i oleuo.
 5. Gorchuddiwch y bowlen gyda thywel cegin a'i adael eto mewn lle cynnes a chaniatáu i chi godi tan ei dyblu o ran maint. Bydd hyn yn cymryd oddeutu 1.5 awr.
 6. Tra'ch bod yn aros i'r toes godi, saif taflen pobi fawr gyda byrhau llysiau a'i neilltuo i'w ddefnyddio yn nes ymlaen. Os byddwch chi'n defnyddio cerrig pobi, does dim angen ei saim
 7. Unwaith y bydd y toes wedi dyblu, tynnwch y plastig a throwch y bas i lawr. Rhowch bwrdd gownt neu dorri lân yn ysgafn a gosodwch toes arno.
 8. Gludwch am 2 i 3 munud. Yna, gan ddefnyddio pin dreigl, rhowch y toes mewn petryal hir, tua 2 troedfedd o hyd a 5 i 6 modfedd o led.
 9. Rho'r toes ar yr ochr hir i siâp selsig.
 10. Rhowch y toes yn ofalus ar y daflen pobi neu garreg fawr a chysylltwch y pennau at ei gilydd, gan ffurfio cylch. Os byddwch chi'n cuddio ffa neu fformiwla ceramig bach wedi'i ffoilio â ffoil, yn y gacen, nawr yw'r amser i'w llenwi dan y toes. Gorchuddiwch â lapio plastig olew eto. Gadewch mewn lle cynnes a chaniatáu i chi ddyblu'n fawr. Bydd hyn yn cymryd tua 1 i 1 1/2 awr.
 1. Ffwrn gwres i 350 F. Guro'r wy gwyn mewn powlen yn ysgafn. Dod o hyd i'r toes a brwsio brig y gacen. Addurnwch y cylch gyda'r darnau ffrwythau candied. Gwthiwch nhw i'r toes ychydig fel na fyddant yn disgyn.
 2. Rhowch y ffwrn a'i ffrog am tua 30 munud neu ewch yn euraid. Gadewch i oeri ar rac cyn ei weini.

Yn hanner olaf yr 20fed ganrif, daeth llenwi'r roscon gydag hufen chwipio neu gwstard trwchus yn boblogaidd. Heddiw, mae tua thraean o'r roscones a werthir yn Sbaen yn cael eu llenwi. Os ydych chi am lenwi'ch un chi, defnyddiwch gyllell bara i dorri'r bara yn hanner yn llorweddol ac yn ofalus yn tynnu'r brig yn ofalus. Nesaf, gwasgu yn yr hufen chwipio neu lenwi eich bod wedi dewis ac yn disodli'r brig yn ofalus. Cadwch oergell nes ei weini os yw'n llawn hufen neu gwstard.

Roscon neu Rosca de Reyes yn America Ladin

Mae'r traddodiad o fwyta roscon yn ymledu i America Ladin ac mae'n arbennig o boblogaidd ym Mecsico. Dyma rysáit ar gyfer Rosca de Reyes Mecsico a fersiwn arall, Rosca.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 178
Cyfanswm Fat 11 g
Braster Dirlawn 7 g
Braster annirlawn 3 g
Cholesterol 60 mg
Sodiwm 282 mg
Carbohydradau 17 g
Fiber Dietegol 2 g
Protein 3 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)