Classic Tafelspitz - Dysgl Genedlaethol Awstria

Mae "Tafelspitz" yn cael ei wneud gan berbysen berw (cig eidion) mewn dŵr gyda llysiau gwraidd a sbeisys tan dendr. Mae'n hoff ddysgl o gegin Fienna ac yn cael ei weini'n gyffredin â saws melys-halen (neu Apfelkren) a thatws wedi'u ffrio, naill ai fel Bratkartoffeln neu fel Kartoffelschmarrn.

Mae torri trwm o gig eidion ar waelod y loin, yn agos at y coes gefn, yn siâp trionglog a gellir ei goginio fel stêc. Toriadau cig eidion eraill i'w defnyddio ar gyfer y ddysgl hon: gwaelod y gron, swnlo neu rostio.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Dylai'r rhost gael haen dda o fraster arno y gellir ei dynnu ar ôl ei weini. Golchwch yr esgyrn a'r mêr esgyrn a gosodwch mewn pot mawr, esgyrn yn gyntaf.
 2. Peelwch y moronau, y melynau, a'r celeriac a'u torri i mewn i ddarnau mawr o 1 modfedd. Ychwanegwch nhw i'r pot gyda'r sbeisys, ond dim halen.
 3. Torrwch winwns yn ei hanner (os yw'n nionyn braf, nid oes raid i chi ei guddio hyd yn oed) a brownio'r hanner toriad mewn padell poeth, heb ei ryddhau tan bron yn ddu. Ychwanegu at y pot.
 1. Gorchuddiwch â dŵr, yna dewch â berw. Peidiwch ag ysgogi unrhyw ewyn, yna gostwng i fudferfedd a'i adael i fudferu am 2 i 3 awr (ar uchder uchel, gall hyn fod yn sylweddol yn hirach) neu nes bod fforc yn tyfu y cig yn hawdd.
 2. Tynnwch y cig a'r esgyrn i blât a throswch y broth trwy gribr, gan gadw'r hylifau a thaflu'r llysiau a'r sbeisys.
 3. Rhowch y cig yn ôl yn y broth, ychwanegwch ail hanner y llysiau, torri ychydig yn llai yr amser hwn, a mowliwch nes bod llysiau'n dendr (1/2 i 1 awr).
 4. Ychwanegwch halen i'r cawl ychydig cyn ei weini, i gadw'r cig rhag sychu.
 5. Mae'r cawl yn cael ei weini yn gyntaf, gyda'r esgyrn mêr a llysiau. Gallwch chi ychwanegu nwdls wedi'u coginio, stribedi cregyn cacen neu reis os dymunwch.
 6. Mae'r cig yn cael ei dorri ar draws y grawn i mewn i sleisenau tenau a'i weini â Saws Chive a Saws Corsiog. Mae tatws halen neu Bratkartoffeln neu Kartoffelschmarrn a spinach neu bresych wedi'i goginio (kale, ac ati) hefyd yn cael eu gwasanaethu yn gyffredin hefyd.
 7. Ar gyfer y saws cywrain, cymysgwch yr hufen sur gyda chysennod wedi'u torri i mewn i gylchoedd. Halen a phupur i flasu.
 8. Ar gyfer y saws gwasgaredig, croeswch rywfaint o ffasiwn gwydr a'i gymysgu i mewn i gwpan o hufen chwipio heb ei ladd, yn feddal. Ychwanegu halen yn ôl yr angen.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 961
Cyfanswm Fat 45 g
Braster Dirlawn 19 g
Braster annirlawn 17 g
Cholesterol 313 mg
Sodiwm 430 mg
Carbohydradau 37 g
Fiber Dietegol 9 g
Protein 104 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)