Cyw iâr Velouté: Un o'r Pum Mam Saws

Mae Velouté ("vuh-loo-TAY") yn un o'r pum saws mam o fwyd clasurol , sy'n golygu ei bod yn fan cychwyn lle gellir gwneud nifer o sawsiau, yn hytrach na saws gorffenedig ei hun. Mae'n fath o lyfr lliwio gwag - byddwch chi'n dechrau gyda'r llinellau a'r siapiau ac yna'n ei liwio mewn unrhyw ffordd rydych chi'n ei ddewis.

Fel béchamel , ystyrir velouté yn saws gwyn, ac mae'r ddau wedi eu gwlychu gyda roux . Ond tra bod béchamel wedi llaeth fel ei sylfaen, caiff velouté ei wneud gyda stoc.

Ac ers bod tri math o stoc gwyn - cyw iâr, llysiau a physgod - mae yna dri math o velouté yn yr un modd. Ond cyw iâr yw'r mwyaf cyffredin.

Gelwir un o'r sawsiau sy'n deillio o chickien velouté yn saws suprême, ac fe'i gwneir trwy orffen veloute gyda hufen, menyn a sudd lemwn. Gelwir y saws goruchaf yn saws mam eilaidd oherwydd gellir ei weini ei hun neu ei ddefnyddio fel sail ar gyfer ryseitiau saws eraill sy'n dal i fod.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Cynhesu'r stoc cyw iâr i fudferu mewn sosban cyfrwng, yna gostwng y gwres fel bod y stoc yn aros yn boeth.
  2. Yn y cyfamser, mewn sosban ar waelod trwm ar wahân, toddi y menyn eglur dros wres canolig nes iddo ddod yn ysgubol. Cymerwch ofal i beidio â gadael iddo droi'n frown.
  3. Gyda llwy bren, cymerwch y blawd yn y menyn wedi'i doddi ychydig ar y tro, nes ei fod wedi'i ymgorffori'n llwyr, gan roi pas lliw melyn lliw o'r enw roux i chi . Cynhesu'r roux am ychydig funudau neu fwy, hyd nes ei fod wedi troi lliw ysgafn. Mae hyn yn helpu i goginio blas y blawd amrwd. Ond gan fod hwn yn saws gwyn, nid ydych am adael i'r roux fynd yn rhy dywyll.
  1. Gan ddefnyddio gwifren gwifren, ychwanegwch y stoc cyw iâr poeth yn araf i'r roux, gan synnu'n egnïol i sicrhau ei fod yn rhydd o lympiau.
  2. Mwynhewch am tua 30 munud neu hyd nes y bydd cyfanswm y gyfrol wedi gostwng tua thraean, gan droi'n aml i sicrhau nad yw'r saws yn torri ar waelod y sosban. Defnyddiwch ladle i dynnu oddi ar unrhyw amhureddau sy'n codi i'r wyneb.
  3. Dylai'r saws sy'n deillio o fod yn llyfn ac yn egnïol. Os yw'n rhy drwchus, chwistrellwch ychydig yn fwy poeth nes ei bod hi'n ddigon trwchus i guro cefn llwy.
  4. Tynnwch y saws o'r gwres. Ar gyfer cysondeb llyfn ychwanegol, arllwyswch y saws yn ofalus trwy strainer rhwyll wifren wedi'i linio â darn o gawscwl.
  5. Cadwch y velouté wedi'i orchuddio nes eich bod yn barod i'w ddefnyddio.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 51
Cyfanswm Fat 3 g
Braster Dirlawn 2 g
Braster annirlawn 1 g
Cholesterol 8 mg
Sodiwm 229 mg
Carbohydradau 3 g
Fiber Dietegol 0 g
Protein 2 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)