Meysydd Mesur a Chyfwerth Articogau Jerwsalem / Jerwsalem

Gellir defnyddio artisgoes Jerwsalem fel trwchwr cawl

Awgrymiadau Coginio Artisiog Jerwsalem

• Crai neu wedi'i goginio, mae'ch opsiynau gyda chrysau haul neu gelfisogau Jerwsalem yn eang ar agor. Yn union fel gyda thatws, gellir eu pobi, eu berwi, eu stemio, eu ffrio, a'u stiwio. Fodd bynnag, byddant yn coginio'n gynt na thatws ac yn hawdd eu troi i fwynhau ychydig funudau os nad ydych chi'n eu monitro'n agos. Cadwch eich llygad arnynt a'u tynnu oddi wrth y ffynhonnell wres cyn gynted ag y gallwch chi eu trallio'n rhwydd â sgerc.• Cofiwch y bydd cnawd celfigokau Jerwsalem yn dywyllu gydag amlygiad i aer yn union fel y bydd tatws, felly os ydych chi'n eu gwasanaethu'n amrwd, sicrhewch eu dipio mewn dw r asidiog.

• Hyd yn oed ar ôl coginio, gall y lefelau uchel o haearn achosi sticeri haul wedi'u coginio i droi llwyd - nid canlyniad apęl. Bydd pinsiad o hufen o dartar neu ychydig o asid (fel sudd lemwn neu finegr) wedi'i ychwanegu at yr hylif coginio yn gwella'r sefyllfa hon. Ychwanegwch 1/4 llwy de o hufen o dartar neu 1 llwy fwrdd o sudd asidig y chwartel o ddŵr.

• Byddwch yn ymwybodol y bydd asid hefyd yn cryfhau gwead haulog. Os ydych chi am i'r canlyniad gorffenedig fod yn fwy meddal, ychwanegwch y sudd asidig yn ystod pum munud olaf y broses goginio.

• Osgoi panelau alwminiwm neu haearn gan y bydd y metelau hyn yn achosi ocsideiddio gan droi lliw tywyll anymarferol i'r llysiau.

• Mae partneriaid blasu awgrymedig ar gyfer artisiogau Jerwsalem yn cynnwys sinamon , nytmeg , ewin, winwns, ac hufen.

Maent yn mynd yn dda gyda dim ond unrhyw ffynhonnell brotein.

• Gellir defnyddio melys haul fel trwchwr ar gyfer cawl a stiwiau.

• Rhowch gynnig ar haulogion yn lle tatws yn eich hoff rysáit cregyn cacen tatws . Mae'n bosib y byddant yn cael eu rhoi yn lle tipiau neu pannas yn y rhan fwyaf o ryseitiau, felly peidiwch â chael eich cuddio os na allwch ddod o hyd i ddigonedd o ryseitiau sy'n nodi celfynogau Jerwsalem.


Mwy Amdanom Jerusalem Artichokes / Sunchokes a Ryseitiau

Detholiad a Storfa Celfigogau / Haenau Jerwsalem
• Awgrymiadau Coginio Celfynog / Jerwsalem Jerwsalem
• Cyd-gyfartaleddau, Mesurau a Dirprwyon Jerwsalem Jerwsalem
• Artichokes Jerwsalem / Sunchokes ac Iechyd
Hanes Celfichok / Jerwsalem Jerwsalem
Ffeithiau Arolwg Celfigog / Jerwsalem Jerwsalem
• Ryseitiau Celfynog / Sunchokes Jerwsalem

Llyfrau coginio