Thai Tempura

Mae'r fersiwn Thai hyn o tempura yn cynnwys wystrys mewn braster crispy gyda llysiau crunchy. Yng Ngwlad Thai, mae "Hoi Tod" yn cael ei wneud sawl ffordd - naill ai fel crempog ffrio neu fel math o tempura (fel yn y rysáit hwn). A gellir ei wneud gyda chig cregyn gleision neu wystrys. Ar gyfer y rysáit hwn, defnyddiais wystrys ers eu bod yn haws dod o hyd iddynt eisoes wedi'u coginio a'u smygu (yn y tun). Bydd cregyn gleision "Kiwi" gwyrdd Seland Newydd yn gweithio hefyd. Mae'r dysgl hawdd hwn yn gwneud blasus, byrbryd neu brif fwrw mawr.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Yn gyntaf, paratowch yr wystrys neu'r cregyn gleision. Rinsiwch a thynnwch gleision o gregyn neu ddraenwch yr wystrys. Rhowch wrth ymyl y stôf.
 2. Paratowch y llysiau a hefyd eu gosod wrth ymyl y stôf.
 3. Nawr paratowch y batri tempura. Trowch y ffrwythau, powdr pobi, a siwgr gyda'i gilydd. Yna, ychwanegwch y dŵr, wyau a saws pysgod. Cychwynnwch nes yn llyfn. (Os oes angen, defnyddiwch chwisg i gael gwared ar unrhyw lympiau.)
 4. Cynhesu olew mewn wok neu sosban ffrio dros wres canolig-uchel. Mae olew fel arfer yn barod i'w ddefnyddio pan fo swigod yn dechrau codi o waelod y sosban. Er mwyn sicrhau bod olew yn ddigon poeth, trowch eich llwy yn y bwter a gollwng ychydig i'r olew. Os yw'r batter yn sizzles a chogini, mae'r olew yn barod.
 1. Unwaith y bydd yr olew yn ddigon poeth, gallwch droi'r gwres i lawr i gyfrwng (neu o gwmpas # 6 ar y deial). Peidiwch â gorwresgu'r olew, neu bydd yn ysgafnu.
 2. Nawr, rhowch ychydig o'r batri tempura i mewn i'r olew. Gallwch chi wneud eich "pankcakes" tempura mor fawr neu fach ag y dymunwch, yn dibynnu ar faint o batter rydych chi'n ei ddefnyddio ar yr un pryd.
 3. Yn syth, tra bod eich coginio cywasgu tempura cyntaf, gollwng ychydig o wystrys (neu gig gwregys) i mewn iddo. Hefyd chwistrellwch ar rai o'r llysiau - sbriws ffa, pupur coch, winwns werdd, a chili a tomato (os yw'n defnyddio). Ceisiwch ledaenu'r cynhwysion hyn dros wyneb y crempog.
 4. Gadewch i ffrio 30 eiliad neu fwy. Pan fydd y crempog yn dechrau edrych yn grwst o gwmpas y tu allan, mae'n amser troi hi. Gan ddefnyddio sbeswla (neu "fflip wy"), trowch y crempog tempura drosodd yn yr olew i goginio'r ochr arall. Gwnewch hyn yn ofalus felly nid yw'r olew yn ysbwriel. (Bydd y cynhwysion yr ydych newydd eu hychwanegu yn aros yn y cywanc).
 5. Mae'r cywasgu wedi'i wneud pan fo'r ddwy ochr yn ysgafn o frown. Tynnwch cregyngwn o'r olew a gadael i ddraenio ar dywel amsugnoidd neu dywel papur.
 6. Ailadroddwch nes bod yr holl fatter a chynhwysion eraill yn cael eu defnyddio i fyny.
 7. Rhowch y crempogau ar blât (ar wely letys, os ydych chi am wneud y pryd hwn yn edrych yn arbennig o arbennig). Chwistrellwch y coriander ffres, a'i weini'n boeth gyda saws chili melys Thai, neu saws chili rheolaidd.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 275
Cyfanswm Fat 21 g
Braster Dirlawn 2 g
Braster annirlawn 14 g
Cholesterol 36 mg
Sodiwm 508 mg
Carbohydradau 19 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 4 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)