Bwyd o Valencia, Sbaen

Mynd i adnabod y bwyd Sbaenaidd rhanbarthol o Valencia

Mae Valencia, un o 17 Comunidades Autonomas Sbaen, neu "gymunedau ymreolaethol" yn nwyrain Sbaen, ar y Môr Canoldir. I'r gogledd mae Cataluna, i'r gogledd-orllewin o ranbarth Aragon, i'r gorllewin rhanbarth Castilla-La Mancha ac i'r de, rhanbarth Murcia. Mae'r Comunidad Valenciana yn cynnwys tair talaith-Castellón, Alicante a Valencia. Mae gan Falenciaidd eu hiaith eu hunain, Valenciá , tebyg i Catalán, a siaredir yn Cataluña cyfagos.

Dylanwadau Hanes a Diwylliannol

Fel gweddill Sbaen, roedd Valencia yn faes pwysig i lawer o ymosodwyr - Phoenicians, Groegiaid, Carthaginians, Rhufeiniaid, Moors, a Visigoths. Gelwir y brifddinas hefyd yn Valencia, a sefydlwyd gan Rhufeiniaid yn 138 CC fel Valentia , sy'n golygu "cryf" neu "bwerus". Yn gynnar yn yr 8fed ganrif, cyrhaeddodd y Moors i Valencia a llywodraethodd y rhanbarth am 500 mlynedd. Mae eu dylanwad yn amlwg ym myd diwylliant a bwyd yr ardal. Cyflwynodd y Moors reis, cnau siwgr, orennau, almonau a systemau dyfrhau uwch. Cafodd Valencia ei ail-gysoni gan Gristnogion yn y 15fed ganrif.

Trosolwg Gastronig

Er bod bwyd anhygoel amrywiol yn Valencia, mae reis yn dominyddu bwydlenni'r rhanbarth. Gellir torri prydau reis i fagiau reis "sych", fel paella , a stews reis o'r enw arroz caldoso yn Sbaeneg, sy'n cael ei goginio mewn prydau ceramig neu fetel traddodiadol. Yna, ceir prydau reis wedi'u pobi â ffwrn fel arroz al horno ( arros al forn ) a llestri reis meddal a wneir mewn caserolau pridd fel arros amb costra gyda chrosen wy.

Er bod Valencia yn adnabyddus am y reis o ansawdd uchel y mae'n ei dyfu a llestri reis, fel y paella byd enwog, mae gan gastroniaeth draddodiadol y rhanbarth lawer mwy i'w gynnig. Mae gan y planhigion arfordirol a'r ardaloedd mynyddoedd mewndirol ddau flas arbennig. Pysgod, bwyd môr a reis yw prif gyfnodau'r bwyd arfordirol, tra bod prydau cig yn cynnwys gêm, cig oen a geifr yn gyffredin yn yr ardaloedd mynydd.

Gall ardaloedd mynydd ac arfordirol Valencia hawlio eu ollas eu hunain neu stiwiau a all gynnwys bwyd môr, llysiau, cig eidion, porc, cig oen neu gig arall, cig sych, cig moch, ffa a / neu selsig.

Gellir disgrifio bwyd Valencia orau trwy ei rannu'n daleithiau: Castellón, Alicante a Valencia.

Castellón

Castellón yw'r gogledd-mwyaf o'r tair talaith. Mae'r prydau mwyaf cyffredin yn yr ardal hon yn seiliedig ar reis. Gelwir un o'r seigiau reis mwyaf anarferol arroz empredrado ac fe'i gwneir gyda thomatos a physgod basg wedi'i orchuddio â ffa gwyn.

Mae ardal mewndirol Maestrazgo yn hysbys am ei fwydydd cig, yn enwedig cig oen, geifr rhost, cig wedi'i stwffio, a thriod. Gelwir stew yr ardal yn "Castellón" ac fe'i gwneir gyda ffa gwyn, cig a bac moch ac yn cael ei fwyta ar draws y dalaith.

Mae Arroz marinero neu "Rice Rice" yn debyg i paella ac mae'n cynnwys reis, berdys, cregyn, pys a phupur. Mae'r ardal yn enwog am gorgimychiaid mawr ac maent yn boblogaidd yma.

Valencia

Mae Valencia yn adnabyddus am ddau o'i cnydau-orennau, a reis. Mewn gwirionedd, mae'r Valencians mor falch o'r reis o ansawdd uchel maen nhw'n tyfu bod Enwad Tarddiad ar gyfer reis! Mae'r parth cynhyrchu reis o amgylch y "Parque Natural de la Albufera" yn nhalaith Alicante, ond mae ardaloedd eraill yn cynnwys Beniparrell, La Alcudia, Oliva, Pego a Sagunto yn Alicante.

Wrth gwrs, rhaid inni sôn am paella , y pryd reis rhyngwladol enwog o Valencia:

Mae gan Valencia nifer o brydau hefyd o fwyd môr ac eidion, wedi'u cwblhau â sawsiau. Mae All-i-pebre yn saws wedi'i wneud o gyfuniad o garlleg, olew, a phaprika ac yn cael ei weini'n gyffredin â llyswennod. Mae Pato a la naranja yn hwyaden gyda saws oren, dysgl gwreiddiol o'r ardal hon.

Ni allwn ddisgrifio bwyd Faleniaidd heb sôn am y diod melys o'r enw horchata , wedi'i wneud o almonau daear ac yn arbennig o adfywiol ar ddiwrnod poeth yr haf.

Alicante

Mae bwyd yr Alicante wedi dylanwadu'n drwm ar yr ardaloedd cyfagos, gan gynnwys La Mancha, Valencia, a Murcia. Felly, mae llawer o brydau y gallwch ddod o hyd iddynt yma yn fersiwn Alicante o ddysgl rhanbarth arall.

Er enghraifft, mae paella alicantina yn fersiwn o paella sy'n cael ei baratoi gyda cyw iâr a chwningen, nid bwyd môr.

Mae Fideuà neu fideuá yn ddysgl nwdls mewn paella pan, gan ddefnyddio cynhwysion tebyg fel paella bwyd môr, ond yn rhoi nwdls ar gyfer y reis. Mae'r ddysgl hon mor boblogaidd ar hyd arfordir Alicante, bod yr ardal o gwmpas tref Gandia yn cynnal cystadlaethau i weld pwy sy'n gallu paratoi'r fideos gorau. Fel gyda phaella , mae yna nifer o wahanol fathau o fideuá . Mae rhai yn defnyddio nwdls vermicelli tenau tra bod eraill yn well gan nwdls trwchus fel sbageti. Gall Fideuá gynnwys pysgod, sgwid a bwyd môr a saffrwm arall, ond mae'n well gan rai ddefnyddio inc sgwâr neu dorch, sy'n troi'r dysgl jet du.

Dyma brydau eraill o Alicante:

Mae Alicante yn adnabyddus am ei melysion neu fwdinau, gan gynnwys dyddiadau, pomegranadau a thwrronau . Mae'n enwog ledled y byd am ei candy nougat almon a elwir yn dwr tân , sef hoff Nadolig o darddiad Arabaidd ac mae'n cynnwys almonau a mêl. Y ddinas fwyaf enwog ar gyfer cynhyrchu twrbin yw Jijona.

Gwin

Mae tri Enwad Tarddiad (DO) yn Valencia: Alicante, Utiel-Requena, a Valencia. Mae DO DO Alicante yn enwog am winoedd pwdin melys ac yn arbennig gwin o'r enw Fondillón , gwin gwyn sydd â chynnwys alcohol uchel. Yn y Utiel-Requena DO, mae'r grawnwin bobal coch, ynghyd â Tempranillo a cabernet-sauvignon a merlot, yn cynhyrchu cochion a rhosynnau solet.