Lemonade Lynchburg: Rysáit Jack Daniel enwog

Caiff Lemonade Lynchburg ei enwi ar ôl Lynchburg, Tennessee, cartref enedigol Distyllfa Jack Daniel ac mae'n parhau i fod yn un o'r diodydd cymysg mwyaf poblogaidd . Er bod y rysáit swyddogol ychydig yn fwy cymhleth na chymysgu gwisgi a lemonêd, mae'n dal yn hawdd iawn.

I gymysgu Lemonade Lynchburg dilys, bydd angen dim ond pedwar cynhwysyn, gwydr uchel, a rhywfaint o iâ. Mae'r cynhwysyn nodweddiadol, wrth gwrs, yn enwog Jack Whiskey Tennessee, ac mae hyn yn un o'r diodydd gorau ar ei gyfer.

Mae'r diod yn lled-melys, yn lled-dart, ac yn ddiddorol iawn ac ar ôl un blas byddwch chi'n sylweddoli pam y bu'n ffefryn hir. Mae'n wych ac yn berffaith ar gyfer prynhawn haf ddiog neu barbeciw iard gefn.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Arllwyswch y whisgi, y sec triphlyg, a'r cymysgedd sur i mewn i wydr llinyn wedi'i llenwi â rhew.
  2. Brig gyda soda.
  3. Ewch yn dda .

Trawsnewid Eich Lemonad Lynchburg

Gallwch chi drawsnewid y rysáit hwn yn gyflym i mewn i barch plais blasus trwy gymysgu 1 rhan bob whiski, lemwn, ac eiliad triphlyg gyda 4 rhan o soda mewn powlen pwrpas. Addurnwch ef gyda lletemau lemwn a cheriosi maraschino .

Tip: Os ydych chi am gymysgu'r siwgr Jac Daniel-lemonade syml, gwnewch chi ffafr eich hun a'i wneud yn lemonêd wedi'i wasgu'n ffres .

Mae'n opsiwn gwell na'r mwyafrif o lemonadau potel.

Y Chwisgi

Wrth gwrs, gallwch chi arllwys wisgi heblaw am Jack Daniel yn y coctel hwn a bydd yn eithaf da. Fodd bynnag, os ydych chi eisiau Lemonade Lynchburg dilys, yna Jack Daniel's yw'r wisgi o ddewis. Mae rhywbeth hudol mewn gwirionedd am y melysrwydd ysmygol hwnnw mewn tart, diod ysgubol.

Pe baech chi'n penderfynu newid y wisgi, ewch â bourbon llawn blas fel Knob Creek neu Wild Turkey. Hefyd, fe allech chi roi cynnig ar Jack Daniel's Tennessee Honey am doriad lled-melys.

Yr Ail Driphlyg

Gall y diod hwn fod yn syml a gall fod yn gyffredin, ond nid yw hynny'n rheswm i'w israddio ag is-par eiliad triphlyg. Dewiswch frand ansawdd megis Cointreau neu Marie Brizard.

Beth bynnag a wnewch, ewch i ffwrdd oddi wrth y $ 5 arbennig sydd mor gyffredin yn y siop hylif. Peidiwch â'u caniatáu yn eich bar hyd yn oed, maen nhw'n rhy melys ac yn annaturiol i wneud unrhyw coctel yn dda .

Y Sudd Lemon

Mae sudd lemon ffres mewn gwirionedd yn gwneud y Lemonfa Lynchburg gorau. Fodd bynnag, os byddwch chi'n canfod eich bod yn yfed hwn yn aml, efallai yr hoffech chi gymysgu cymysgedd o liw cartref a'i gadw mewn stoc. Bydd eich diod ychydig yn fwy poeth ond os ydych wedi uwchraddio'r sec triple, ni ddylai fod yn broblem.

The Lemon-Lime Soda

Mae'ch dewisiadau ar gyfer soda lemwn-leim yn helaeth. Mae Sprite, 7-Up, a Sierra Mist yn ddewisiadau poblogaidd. Os ydych chi eisiau sblash rhywbeth gwirioneddol ddiddorol, rhowch gynnig ar Q Liniau Coch Lemon neu Dwymyn Coed . Mae'r un olaf hon yn ychwanegu cyferbyniad braf â'r ddiod melys a sych.

Pa mor gryf Ydi Lemonade Lynchburg

Byddwn yn cymryd yn ganiataol eich bod yn gefnogwr JD ac yn mynd i gymysgu hynny yn eich Lemonade Lynchburg. Yn yr achos hwnnw, byddwch yn falch o wybod mai diod cymharol ysgafn yw hwn. Ar gyfartaledd, mae'r rysáit hwn yn gwneud yfed gydag 8% o ABV (16 prawf) , sy'n golygu yr un peth â gwydraid o win.

Er ei fod yn gocktail ysgafn, gwyddys ei fod yn cael pobl yn drunker nag yr oeddent yn ei ddisgwyl. Mae'r broblem yn aml yn dod pan fydd pobl yn arllwys gormod o wisgi. Er mwyn cadw'r ddiod dan reolaeth, cadw cydbwysedd o flas, a helpu i atal crog , cadw at y llun 1 1/2-ounce safonol.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 230
Cyfanswm Fat 0 g
Braster Dirlawn 0 g
Braster annirlawn 0 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 4 mg
Carbohydradau 23 g
Fiber Dietegol 3 g
Protein 1 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)