Pistachio Twrceg Baklava Cartref

Gwneud Baklava arddull Twrcaidd Yn Y Cartref Yn Hawdd Gyda Phyllo Darllen

Pan fyddwch chi'n meddwl am baklava, a yw Twrci yn dod i feddwl? Oeddech chi'n gwybod nad yw rhai o baklava gorau'r byd yn dod o Wlad Groeg na'r Dwyrain Canol, ond o Dwrci?

Mae'r rhan fwyaf o gefnogwyr Baklava yn gyfarwydd â baklava arddull Groeg sydd yn aml yn cynnwys mel fel y cynhwysyn melysu. Mae baklava twrcaidd wedi'i melysu â "şerbet" (rhannu-BET '), syrup ysgafn wedi'i wneud o siwgr, dŵr, a sudd lemwn. Mae hyn yn gwneud baklava Twrcaidd yn llawer ysgafnach ac yn fwy clir na'r mathau mwyaf o arddull Groeg neu Dwyrain Canol.

Ym mhob siop pasteiod Twrcaidd, archfarchnad a chartref, fe welwch fathau o baklava diddiwedd a wneir gyda cnau Ffrengig, Cnau Cnau, Pistachios a mwy, pob siapiau a maint na fyddech byth yn eu breuddwydio. Sgwariau, diemwntau, rholiau a troellfeydd troellog. Mae'n baradwys sy'n hoff o baklava.

Y baklava mwyaf poblogaidd ohonynt yw baklava pistachio wedi'i wneud gyda chnau pistachio gwyn gwyrdd llachar. Mae'r rysáit ar gyfer y baklava syml, sgwâr hwn isod.

Os hoffech chi, gallwch chi osod y pistachios gyda chnau cnau daear neu gnau cyll am fersiwn mwy economaidd o'r rysáit hwn. Ewch ymlaen ac arbrofi gyda chnau gwahanol i roi gwahanol flas i chi.

A yw'n ymddangos yn ofidus? Peidiwch â phoeni. Does dim rhaid i chi fynd drwy'r Twrci i fwynhau baklava da. Ac ni fydd yn rhaid i chi gyflwyno taflenni papur tenau o "yufka" (yoof-KAH), neu basio eich hun.

Mae Baklava mewn gwirionedd yn hawdd iawn ei wneud gartref gyda phecyn parod wedi'i baratoi'n barod, "baklava yufkası" (bahk-lah-VAH 'yoof-kah-SU'), a elwir yn well fel crwst phyllo .

Gallwch ddod o hyd i toes phyllo yn yr adran fwyd wedi'i rewi o'ch siop groser, neu yn y groseriaid Dwyrain Canol a Groeg.

Cynhwysion

Ar gyfer y Syrup:

Ar gyfer y Baklava:

Cyfarwyddiadau

 1. Dechreuwch trwy wneud y surop y byddwch yn arllwys dros y baklava poeth yn nes ymlaen. Cyfunwch y dwr, siwgr a sudd lemwn mewn sosban fach, dewch â'r cymysgedd i ferwi a'i gadael i fudferu'n araf pan fyddwch chi'n paratoi gweddill y baklava.
 2. Y cam pwysig nesaf yw paratoi'ch menyn eglur . Dyma diwtorial gwych i ddangos i chi sut.

  Sut i Esbonio Menyn

 3. Cymysgwch y cnau pistachio gyda 2 llwy fwrdd o siwgr. Brwsiwch waelod eich badell pobi gyda menyn a chwistrellwch ychydig o bennod y cnau pistachio dros y menyn.
 4. Os mai chi yw'r tro cyntaf i chi ddefnyddio toes ffrwythau ffres neu wedi'i rewi , dyma erthygl wych i roi awgrymiadau i chi ynglŷn â sut i ddileu a gweithio gydag ef.

  Cynghorion ar gyfer Defnyddio Phyllo Dough Parod

 5. Unwaith y byddwch chi'n teimlo'n hyderus, cymerwch eich haen gyntaf o phyllo a'i osod yn ei le. Gan weithio'n gyflym, brwsio'r darn cyfan o phyllo gyda'r menyn. Ailadroddwch yr un modd â 18 dail o phyllo.
 6. Unwaith y byddwch wedi torri'r 18ain haen, defnyddiwch yr holl gymysgeddau pistachio daear er mwyn gwneud haen hyd yn oed yn mynd i gyd i'r ymylon.
 1. Rhowch haen arall o phyllo dros y cnau a'i fenyn. Ailadroddwch nes i chi orffen y haen olaf. Os oes gennych fenyn ychwanegol ar ôl, rhowch hi i'r neilltu.
 2. Gan ddefnyddio cyllell sydyn neu dorrwr pori, cwtogwch y baklava i mewn i sgwariau neu siapiau diemwnt hyd yn oed. Os ydych chi'n defnyddio sosban gron, gallwch ei dorri'n slipiau cul, mawr, os dymunwch.
 3. Rhowch y menyn i ben dros y brig. Rhowch y sosban mewn ffwrn 395 ° F / 200 ° C cynhesu a gosodwch yr amserydd am 45 munud.
 4. Unwaith y bydd y baklava yn y ffwrn, tynnwch y surop o'r gwres a'i adael i oeri.
 5. Gwisgwch y baklava am oddeutu 45 munud, neu hyd nes bod yr haenau'n codi'n uchel ac mae'r haenau uchaf yn euraidd, crispiog a thryloyw.
 6. Pan yn barod, tynnwch yr hambwrdd o'r ffwrn. Er ei fod yn dal i blygu'n boeth, arllwys ar unwaith y surop oer yn gyfartal dros y baklava. Gadewch iddo swigenio i fyny yna setlo. Yn haen yn chwistrellu pistachios mwy o dir dros y brig. Gadewch eich baklava i oeri i dymheredd yr ystafell cyn ei weini.