Tagin Cig Oen neu Eidion Moroco gyda Dyddiadau

Mae'r tagin moroco hawdd hwn yn cynnwys cig wedi'i goginio nes ei fod yn dendr gyda saffron, sinsir a phupur, ac wedyn yn dyddio meddal mewn syrup blas â sinamon. Mae hadau haenameg a almonau wedi'u ffrio yn garnishes traddodiadol.

Mae dyddiadau Medjool yn cael eu hargymell ar gyfer y dysgl hon, ond gellir defnyddio dyddiadau cadarn, cadarn. Mae Ras el Hanout a phupur gwyn yn dresdiadau dewisol. Dylai Tagine gyda Dyddiadau gael ei gyflwyno gyda bara Moroco ar gyfer cwmpasu popeth i fyny.

Mae'r amser coginio ar gyfer popty pwysedd ; Dwbliwch yr amser hwn os ydych chi'n coginio mewn pot confensiynol a'i driphlygu os yw'n coginio mewn tagin ceramig neu glai. Hefyd, ceisiwch Cyw iâr gyda Dyddiadau a Mêl .

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Mewn pot mawr neu popty pwysau, cymysgwch y cig gyda'r winwns, garlleg, sbeisys, ac olew. Brown y cig am ychydig funudau dros wres canolig.
 2. Ychwanegu 2 1/2 cwpan o ddŵr a'r cilantro. Dros gwres uchel, dygwch y cig a'r hylifau i fudferu cyflym.
 3. Dull poeth gwasgedd. Os ydych chi'n defnyddio popty pwysau, cwmpaswch yn dynn a pharhau i wresogi nes bod pwysau'n cael ei gyflawni. Lleihau'r gwres i ganolig, a choginio gyda phwysau am 45 i 50 munud. (Nodyn: Tua hanner ffordd trwy goginio, tynnwch a gwarchod 1/2 cwpan o'r hylifau.) Ar ôl i'r cig gael ei goginio, rhyddhau'r pwysau a lleihau'r saws, heb ei ddarganfod, nes ei fod yn bennaf olewau a nionyn.

Dull Pot:

 1. Os ydych chi'n defnyddio pot, gorchuddiwch a mwydrwch y cig dros wres canolig am ddwy neu ddwy awr, hyd nes bod y cig yn dendr iawn ac yn torri i ffwrdd yn hawdd o'r asgwrn. (Nodyn: Tua hanner ffordd trwy goginio, tynnwch a gwarchod 1/2 cwpan o'r hylifau.) Os oes angen, ychwanegwch ychydig o ddŵr wrth goginio er mwyn atal y cig rhag diflannu.
 2. Pan fydd y cig wedi'i goginio, lleihau'r saws nes ei fod yn bennaf olew a winwns.

Dull Clai neu Fatin Ceramig :

 1. Torrwch un o'r winwnsyn yn hytrach na'i gratio, a haenwch y modrwyau nionyn ar waelod y tagin.
 2. Cymysgwch y cig gyda'r winwnsyn, y garlleg, olewau a sbeisys wedi'u gratio, a threfnwch y cymysgedd ar ben y modrwyau nionyn .
 3. Ychwanegwch 2 1/2 cwpan o ddŵr, gorchuddiwch, a rhowch y tagin ar diffusydd dros wres canolig-isel i ganolig. Gadewch i'r tagine ddod i fudferwr (gall hyn gymryd amser hir), ac wedyn gostwng y gwres i'r tymheredd isaf sydd ei angen i gynnal y mwydryn.
 4. Gadewch i'r tagine goginio am dair awr neu fwy nes bod y cig yn dendr iawn a bod y hylifau yn cael eu lleihau. (Nodyn: Tua dwy awr i'r coginio, tynnwch a gwarchod 1/2 cwpan o'r hylifau).

Mwynhewch y Dyddiadau:

 1. Er bod y cig yn coginio, tynnwch y pyllau o'r dyddiadau. Rhowch y dyddiadau plygu mewn pot bach gyda'r hylifau a gadwyd yn ôl o'r cig.
 2. Cychwynnwch y siwgr a'r sinamon, a mowliwch y dyddiadau'n ofalus am 5 i 10 munud, neu nes eu bod yn eistedd mewn syrup trwchus.

I Gwasanaethu:

 1. Rhowch y cig a'r saws ar blatyn mawr sy'n gwasanaethu, a llwy'r dyddiadau a'r syrup ar ei ben.
 2. Os dymunwch, addurnwch â almonau ffrio a / neu hadau sesame. (Nodyn: Os ydych chi'n coginio'r dysgl mewn tagin, bydd y llong yn dyblu fel pryd gweini; dim ond y dyddiadau a'r syrup sydd ar gael i'r tagin ar adeg gwasanaethu).
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 721
Cyfanswm Fat 53 g
Braster Dirlawn 16 g
Braster annirlawn 28 g
Cholesterol 156 mg
Sodiwm 134 mg
Carbohydradau 18 g
Fiber Dietegol 3 g
Protein 44 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)