Tendr Cig Eidion wedi'i Stuffed gyda Rysáit Saws Gwin

Byddai hyn yn wir gymhleth i baratoi'r rysáit tendro cig eidion wedi'i stwffio â phupurau, ysgogog a chaws geifr. Ond nid yw'n anodd nac yn cymryd llawer o amser o gwbl.

Mae'r saws gwin porthladd a wasanaethir gyda hi yn gyfeiliant cyfoethog a boddhaol ar gyfer y rhost tywodlyd.

Daw'r rysáit hwn o "At Home in the Kitchen" gan Jorj Morgan (Tŷ Cumberland).

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Paratowch y Cig Eidion

 1. Gloynnwch y tywell cig eidion trwy dorri'r cig eidion hyd at y ganolfan tua dwy ran o dair o'r ffordd drwy'r cig eidion. Agorwch y tendr cig eidion.
 2. Defnyddiwch mallet cig i buntio'r cig i drwch 3/4 modfedd.

Stuff y Cig Eidion

 1. Rhowch y sbigoglys mewn colander a gwasgwch gymaint o'r lleithder â phosib. Cymysgwch y spinach, caws gafr, rhosmari ynghyd â theim mewn powlen fawr ynghyd â'i gilydd.
 1. I stwffio a rholio y tendr cig eidion, tymhorau'r cig eidion gwastad gyda halen a phupur ffres. Rhowch y pupur coch ar ben y cig eidion sy'n gadael ffin 1 modfedd. Rhowch y dail basil ffres ar ben y pupur coch.
 2. Lledaenwch y gymysgedd caws ar un pen y pupur a'r basil. Bydd y caws yng nghanol y cig eidion pan gaiff ei rolio. Rho'r cig eidion o gwmpas y caws i ben mewn silindr tynn. Parhewch i rolio ffasiwn jeli rholio. Defnyddiwch llinyn cigydd neu sgriwiau bambŵ i sicrhau gofrestr cig eidion. Golchwch am o leiaf 1 awr neu hyd yn barod i wasanaethu.

Rost y Gig Eidion

 1. Cynhesu'r popty i 375 F.
 2. Cynhesu olew olewydd mewn padell rostio mawr dros wres canolig-uchel. Ychwanegwch y rhollen tendr cig eidion i'r sosban ac yn gyflym brown ar bob ochr. Rhowch y tendryn ar rac mewn padell rostio. Rostio am 30 i 40 munud. Defnyddiwch thermomedr cig i bennu doneness.

Gwnewch y Saws

 1. Coginiwch y gwifren dros wres canolig-uchel yn y sosban a ddefnyddir i frown y cig eidion. Coginiwch nes mai dim ond meddal. Ychwanegwch win y porth i'r sosban a'i goginio nes bod yr hylif yn cael ei ostwng gan hanner. Ychwanegu 1 cwpan o stoc cig eidion a'i roi i ferwi. Ychwanegwch y corn corn wedi'i doddi a'i droi nes ei fod yn fwy trwchus. Ychwanegwch y past tomato a'r rhosmari . Tymor gyda halen a phupur.
 2. Tynnwch y tendr cig eidion wedi'i stwffio o'r sosban a gadael iddo orffwys am o leiaf 10 munud.
 3. Tynnwch y rac o'r padell rostio. Rhowch y sosban rostio dros wres canolig-uchel. Ychwanegwch 1/4 stoc eidion cwpan i'r badell rostio i ddirwygu. Ewch i droi'r darnau brown o waelod y sosban. Ychwanegwch y saws gwin porthladd i'r sosban rostio. Mwynhewch am 2 funud. Lleihau'r gwres. Dechreuwch y menyn oer hyd nes ei gyfuno'n unig.

Gweini'r Cig Eidion

 1. Tynnwch y llinyn neu'r sgwrciau o'r tendell cig eidion wedi'u stwffio a'u torri i mewn i ddarnau o 1 modfedd.
 2. Arllwyswch y saws gwin porthladd ar blât cinio. Rhowch darn o dafell tendr cig eidion ar ben y saws. Garni gyda dail basil ffres.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 936
Cyfanswm Fat 50 g
Braster Dirlawn 22 g
Braster annirlawn 21 g
Cholesterol 304 mg
Sodiwm 554 mg
Carbohydradau 15 g
Fiber Dietegol 4 g
Protein 100 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)