Corbys oren neu goch gyda tomato (Masoor Dal)

O'r llyfr, mae'r Bengali Five-Spice Chronicles gan Rinku Bhattacharya yn dod â'r rysáit bwyd llysieuol dilys hon ar gyfer corbysion oren neu goch, gyda tomatos a cilantro ffres, rysáit Indiaidd Bengali o'r enw Tomato Dhoney Pata Diye Masoor Dal.

Mae Awdur Rink yn dweud: "Mae hwn yn amrywiad wythnos nos o rostiliau rhannau oren sy'n hynod hyblyg oherwydd eu hamser coginio cyflym a blas naturiol ac ysgafn. Maent yn gysurus, yn syml, ac mor sylfaenol ag y mae'n ei gael. Mae pawb yn fy nheulu, gan gynnwys Mae fy mhlant, yn caru y rhostyn hwn. Mae'r amrywiad ysgafn hwn yn hoff o haul ond gellir ei fwynhau fel cawl yn y gaeaf, os dymunir, gyda thost tost gwenith cyflawn. "

Os oes angen i chi gadw'r faggan dysgl blasog hwn yn y masoor Bengaleg hwn a heb laeth llaeth, gallwch ddefnyddio ychydig o olew olewydd neu fargarîn fegan yn lle'r gee. Mwynhewch!

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Rhowch y rhostyll a 3 chwpan o ddŵr mewn sosban a'i ddwyn i ferwi. Ychwanegwch y chilïau tyrmerig, halen a gwyrdd a choginiwch am tua 15 munud. Er bod y rhostyll yn berwi, gall sgum ffurfio ar yr wyneb; gallwch chi gael gwared ar hyn yn ysgafn tra bod y rhostyll yn coginio.

Ychwanegwch y tomatos a'u coginio am 5 munud arall. Cymysgwch y gymysgedd o fentyll a thomato yn dda - dylai fod ganddi gysondeb anhygoel braf nad yw'n rhy denau neu'n rhy drwchus.

Cynhesu'r gee mewn sgilet fach ar wres canolig am ryw funud, yna ychwanegwch y hadau cwmin ac aros nes bydd yr hadau'n dechrau sizzle. Arllwyswch y gee tymhorol hwn gyda'r hadau cwmin dros y rhostyll a chodwch y cilantro wedi'i dorri'n ffres.

Gweinwch eich maso corsen coch yn dal gyda reis gwyn steamog, fel sy'n draddodiadol mewn bwyd Indiaidd, neu, fel yr awgryma'r awdur, fel cawl gyda thost tost poeth am fwyd ysgafn.

Os oes angen ichi wneud y rysáit hwn yn ddi-laeth a vegan, gallwch wrth gwrs ddisodli olew olewydd neu olew llysiau ar gyfer y gee Indiaidd. Mwynhewch eich maso llysieuol dal!

Daw'r rysáit masoor dal hwn o The Chronicles Bengali Five-Spice gan Rinku Bhattacharya.

Gweinwch y dysgl daws Bengali hynafol brenhinol gyda reis basmati Indiaidd neu reis lemwn Indiaidd, ac wrth gwrs, cwblhewch rywfaint o fara naws glasenog cartref.

Mwy o ryseitiau llysiau llysieuol i geisio:

Gweld hefyd:

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 891
Cyfanswm Fat 6 g
Braster Dirlawn 1 g
Braster annirlawn 1 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 298 mg
Carbohydradau 160 g
Fiber Dietegol 28 g
Protein 58 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)