Curry Cyw iâr Massaman Thai

Rhowch gynnig ar y curri Thai Massaman cartref cartref, sydd wedi'i wneud yn llwyr o'r dechrau. Mae'r cyri Thai enwog hwn yn gyfoethog ac yn blasus iawn. Wedi'i wneud gyda chyw iâr, cig eidion, neu oen, mae'n griw melyn bregus sy'n ymgorffori llongwellt a chnau ynghyd â chynhwysion eraill allweddol Thai. Defnyddir llaeth cnau coco bob amser yn y cyri hwn, fel y mae dail bae (yn hytrach na dail calch anoddaf i'w ddarganfod).

Mae hwn yn ddysgl ysblennydd i wasanaethu ar ostyngiad oer neu noson y gaeaf, ac mae gweddillion yn berffaith ar gyfer cinio poeth yn ystod yr wythnos. Gweini gyda reis jasmin plaen, neu, ar gyfer achlysuron arbennig, gyda reis saffron neu reis cnau cnau .

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Gwreswch wôc, padell ffrio fawr, neu bot math o gawl dros wres canolig-uchel. Gwisgwch yn yr olew a chwythwch o gwmpas, yna ychwanegwch y winwnsyn, sinsir, garlleg, a chili. Stir-ffri 1-2 munud i ryddhau'r arogl.
  2. Ychwanegwch y stoc ynghyd â'r canlynol: lemongrass, dail bae, tyrmerig, cashews wedi'u torri, coriander tir, hadau cwmin cyfan, cardamom, tamarind (neu sudd calch), past shrimp, saws pysgod a siwgr. Dechreuwch gyda phob adio a dod â berw ysgafn.
  1. Ychwanegwch y cyw iâr, gan droi i gôt gyda'r hylif sbeislyd, yna ychwanegwch y llaeth cnau coco a'r tatws. Trowch a dod â chew i ferwi. Lleihau gwres i isel, neu hyd nes y byddwch yn cael gwaddod da.
  2. Mwynhewch 30 i 40 munud, gan droi'n achlysurol, nes bod cyw iâr a thatws yn dendr. Ychwanegwch pupur coch a tomato yn ystod y 10-15 munud olaf o amser coginio. Os yw'n well gennych saws cyri mwy hylif, gorchuddiwch tra'n crwydro. Os yw'n well gennych saws cyri trwchus, gadewch y clawr.
  3. Blaswch y cyri ar brawf, gan ychwanegu mwy o saws pysgod am fwy o flas / halenwch, neu fwy o gili os ydych am ei wneud yn fwy disglair. Os ydych yn rhy sour, ychwanegwch ychydig mwy o siwgr. Os ydych yn rhy salach neu'n melys ar gyfer eich blas, ychwanegwch gyffwrdd mwy o sudd tamarind neu leim. Os yw'n rhy sbeislyd, ychwanegwch fwy o laeth cnau coco.
  4. Ychwanegu llond llaw mwy o blychau a phlygu i mewn. Trosglwyddo i fowlen sy'n gwasanaethu, neu ymlacio ar blatiau neu bowlenni unigol. Dewch â choriander ffres, os dymunwch, a gwasanaethwch â reis jasmin Thai .

* Tip Amnewid Tamarind : Gall past Tamarind fod yn anodd i'w ddarganfod, ac felly y dirprwy uchod. Oes, mae calch a tamarind yn ddau ffrwythau gwahanol iawn; fodd bynnag, maent yn darparu'r un sourness yr ydych yn chwilio amdano yn y cyri hwn, wedi'i gytbwys â siwgr y palmwydd neu siwgr brown.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 745
Cyfanswm Fat 46 g
Braster Dirlawn 31 g
Braster annirlawn 8 g
Cholesterol 71 mg
Sodiwm 1,666 mg
Carbohydradau 56 g
Fiber Dietegol 8 g
Protein 34 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)