Rysáit Couscous, Cioncws Carameliedig a Rwsin Morogaidd (Couscous Tfaya)

Defnyddiwch naill ai cyw iâr neu oen yn y rysáit hon ar gyfer couscous tfaya . Mae Tfaya yn cyfeirio at y winwns a'r raisins carameliedig melys a sbeislyd a wasanaethir gyda'r dysgl hon. Mae rhai fersiynau hefyd yn cynnwys cywion .

Mae'r cynhwysion yn galw am y cyfuniad sbeis egsotig a elwir yn ras el hanout . Os na allwch ddod o hyd iddo, rhowch ychydig o eogau cyfan a phinsiad o nytmeg.

Gallwch chi wasanaethu'r dysgl ar wely couscous syth, ond ar gyfer canlyniadau dilys, stemwch y cwscws dros y cig cywasgu. Mae almonau wedi'u ffrio'n garnis a gellir eu gwneud cyn y daith. Cwscws ychwanegol Steam os ydych chi'n bwriadu cynnig ar ôl hynny.

Caniatewch am amser coginio ychwanegol os ydych chi'n paratoi cig oen yn lle cyw iâr.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Coginiwch y Cyw Iâr neu'r Gig Oen

 1. Yn waelod couscoussier, cymysgwch y cyw iâr neu'r oen gyda'r nionyn, sinsir, halen, pupur, sinamon, ras el hanout, saffron, smen dewisol, ac olew. Dros gwres canolig, brown y cig, gan droi yn achlysurol, am tua 15 munud.
 2. Ychwanegwch y 6 cwpan o ddŵr, gorchuddiwch, a'u dwyn i ferwi. Gostwng y gwres i ganolig a pharhau i ddiddymu nes bod y cig yn dendr - ychydig yn fwy na awr ar gyfer y cyw iâr a rhyw 2 awr neu ragor ar gyfer y cig oen.
 1. Gwiriwch lefel y broth yn achlysurol, yn enwedig tuag at ddiwedd y coginio, ac ychwanegu dŵr os oes angen. Dylai'r broth gynnwys y cig, gan ganiatáu digon o saws i'w droi i'r couscous ynghyd â digon i wasanaethu ar yr ochr. Pan fyddwch chi'n barod i weini, blaswch y saws ac addasu'r sesiynau blasu i flasu.

Gwnewch y Tfaya

 1. Er bod y cig yn coginio, cymysgwch y 2 bunnell o winwns, rhesins, siwgr neu fêl, 1 llwy de pupur, 1 llwy de o sinamon, sinsir, tyrmerig, 1/4 llwy de o halen, a 1/4 llwy de o edau saffron wedi'u crumbled mewn sosban fawr.
 2. Ychwanegwch y menyn a 1/2 cwpan o ddŵr, gorchuddiwch, a dwyn i fudfer. Parhewch i gyffwrdd am 30 munud neu fwy dros wres canolig-isel neu isel, gan droi weithiau, nes bod y winwns yn feddal ac yn euraidd iawn. Ychwanegwch fwy o ddŵr yn unig os bydd y hylifau yn anweddu cyn y bydd y winwns yn cael eu coginio.
 3. Unwaith y bydd y winwns yn cael eu coginio a'u lliwio'n gyfoethog, lleihau'r hylifau i syrup trwchus. Trowch y gwres i ffwrdd, a gosodwch y winwns carameliedig o'r neilltu. Ailgynhesu'r winwns cyn ei weini.

Steam y Couscous

Bydd y couscous yn cael ei stemio bedair gwaith dros y cig diflannu. Dechreuwch y broses hon tra bod y tfaya'n coginio.

Hwylio Cyntaf y Couscous

 1. Olew olew y fasged sticer a'i osod o'r neilltu. Gwagwch y couscws sych i mewn i bowlen fawr iawn, a gweithio mewn 2 lwy fwrdd o olew llysiau gyda'ch dwylo, gan daflu'r couscous a'i rwbio rhwng eich palmwydd. (Bydd hyn yn helpu i atal y grawn couscws rhag clwstio gyda'i gilydd.)
 2. Nesaf, gweithio mewn 1/2 cwpan o ddŵr, yn yr un modd, gan ddefnyddio'ch dwylo i ddosbarthu'r hylif yn gyfartal i'r couscous.
 1. Trosglwyddwch y couscws i'r fasged stêm plastr wedi'i orchuddio, gan fod yn ofalus peidio â phacio'r cwscws. Rhowch y sticer ar ben couscoussier, ac ewch y couscous am 15 munud, amseru o'r adeg y gwelwch gynnydd stêm o'r couscous.

Sylwer: Os ydych chi'n gweld stêm yn dianc o'r fasged a'r couscoussier, bydd angen i chi selio'r cyd. Gallwch chi wneud hyn mewn sawl ffordd:

Ail Steamio y Couscous

 1. Unwaith y bydd y couscous wedi stemio am 15 munud, gwagwch yn ôl i'ch bowlen fawr a'i dorri ar wahân. Gadewch iddo oeri ychydig, ac yna gweithio'n raddol mewn 1 cwpan o ddŵr ac 1/2 i 1 llwy de o halen gyda'ch dwylo. Unwaith eto, tosswch y couscous a'i rwbio rhwng eich palms i dorri unrhyw bêl neu glwmpiau.
 2. Trosglwyddwch y couscws yn ôl i'r stêm, gan ofalu am beidio â phacio neu gywasgu'r cwscws, a'i roi ar ben y couscoussier. Steam y couscous yr ail dro am 15 munud, amseriad o'r adeg y gwelwch y stêm yn codi o'r couscous. (Eto, seliwch y cyd os gwelwch stêm yn dianc.)

Trydydd halogi'r Couscous

 1. Trowch y couscous allan i'r bowlen fawr eto. Torrwch hi ar wahân, a gadewch i chi oeri ychydig funudau. Gweithiwch yn raddol 1 1/2 o gwpanau dŵr i'r couscous gyda'ch dwylo, gan ei daflu a rhwbio'r grawniau rhwng eich palms i dorri unrhyw beli.
 1. Trosglwyddwch y couscws i'r fasged stêm ar gyfer ei haenu olaf. Unwaith eto, ceisiwch drin y couscous yn ysgafn ac osgoi ei pacio.

Steamio Terfynol y Couscous

 1. Amser eich stêm olaf y couscous i gyd-fynd â phan fydd eich cig yn cael ei wneud yn coginio. Os ydych chi'n paratoi cyw iâr, ewch ymlaen a steam yn syth ar ôl ychwanegu'r cwpan 1 1/2 o ddŵr. Os ydych chi'n coginio cig oen , caniatewch i'r cig oen orffen coginio - efallai awr arall - cyn stemio'r couscous am y tro diwethaf.
 2. Rhowch y couscous yn ôl ar ben y couscoussier, ac yn stêm am 15 munud olaf, amseriad o'r adeg y gwelwch y cynnydd stêm drwy'r couscous. Unwaith eto, seliwch y cyd rhwng y stêm a'r pot os ydych chi'n gweld dianc rhag stêm.

Gwasanaethu'r Couscous Tfaya

 1. Gwagwch y couscws i'r bowlen fawr, a'i dorri ar wahân. Cymysgwch yn ofalus mewn 1 neu 2 lwy fwrdd o fenyn, a dwy law o saws.
 2. Lledaenwch oddeutu 1/3 o'r couscous ar blât neu blaster gweini'n fawr iawn, ac arllwys bachgen o saws o gwmpas. Trefnwch hanner y cyw iâr neu'r cig yn y canol, ac yn y brig gyda rhai o'r winwns a'r raisins carameliedig.
 3. Tynnwch y couscws sy'n weddill dros y cig i'w guddio, a haelwch fwy o saws o gwmpas y couscous. (Cadwch rywfaint o saws i'w gynnig ar yr ochr, os dymunwch.) Rhowch y cyw iâr neu'r oen sy'n weddill yng nghanol y twmpath neu'r cwscws, a'r brig gyda'r winwns a'r raisins carameliedig sy'n weddill. Addurnwch gyda'r almonau wedi'u ffrio ac wyau wedi'u berwi'n galed .
 4. Gweinwch ar unwaith. Yn draddodiadol, mae pawb yn casglu o amgylch y couscous, gyda phob un yn bwyta o'i ochr ei hun i'r plat.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 1180
Cyfanswm Fat 66 g
Braster Dirlawn 22 g
Braster annirlawn 34 g
Cholesterol 152 mg
Sodiwm 1,522 mg
Carbohydradau 108 g
Fiber Dietegol 12 g
Protein 44 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)