Rysáit Pate Hwng Iâr Iddewig Arddull

Am amrywiad rhad ar foie gras , rhowch gynnig ar haenau cyw iâr yn y cacen flasus hwn a elwir hefyd yn "afu wedi'i dorri". Cynlluniwch ymlaen llaw ar gyfer rheweiddio dros nos i roi cymysgedd o flasau.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Dewiswch winwnsyn a garlleg yn y braster dros wres isel nes ei fod yn frown, ond heb ei losgi. Chwistrellwch winwns a garlleg gyda halen cyn gynted ag y byddant yn dechrau gwisgo.
  2. Llenwch 3 o wyau wedi'u coginio'n galed yn eu hanner. Rhewewch yr wy sy'n weddill i'w ddefnyddio ar gyfer addurno.
  3. Crafwch y winwnsyn, y garlleg, a'r dripiau i mewn i'r bowlen o brosesydd bwyd sy'n ffitio â'r llafn metel. Cymysgu nes yn llyfn. Ychwanegwch wyau wedi'u coginio'n galed, alawon cyw iâr wedi'u coginio, pupur du a nytmeg. Proses tan yn llyfn. Blaswch ac addasu sesiynau hwylio, gan gadw mewn cof y bydd blas yn cynyddu yn ystod yr oergell.
  1. Torrwch gymysgedd yr afu cyw iâr i mewn i blastig neu fowlen addurniadol plastig wedi'i lapio â phlastig. Gorchuddiwch â haen arall o lapio plastig, gan bwyso'n lapio i gyffwrdd â phen y brig. Golchwch o leiaf 12 awr neu dros nos.
  2. Pan fyddwch yn barod i wasanaethu, tynnwch y pate o'r oergell a thynnwch y gorchudd lapio plastig. Gwrthodwch ar ddysgl addurnol a thynnwch yr haen isaf o lapio plastig. Gadewch i chi orffwys ar dymheredd yr ystafell 30 munud i 1 awr, yna crohewch wyau sy'n cael eu berwi'n galed dros y brig cyn eu gwasanaethu.

Cynghorau

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 250
Cyfanswm Fat 15 g
Braster Dirlawn 4 g
Braster annirlawn 6 g
Cholesterol 152 mg
Sodiwm 441 mg
Carbohydradau 9 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 20 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)