Sylfaenion Pantry Bwyd Survival Bwyd Trychineb

Cadw eich pantry wedi'i stocio yw'r cam cyntaf i fwydo goroesi

Mae trychinebau naturiol yn realiti y mae'r byd i gyd yn delio â nhw, gan gynnwys corwyntoedd, llifogydd, cylchdro, a hyd yn oed gorsafoedd pŵer tymor byr syml. Mae'n bwysig cael ei baratoi yn y gegin. Mae'r rhai sy'n cael eu defnyddio i stormydd tywydd garw yn fwyaf tebygol o fod eisoes â chynllun bwyd brys ar waith. Darganfyddwch beth allwch chi ei wneud i baratoi eich cegin ar gyfer trychinebau naturiol neu unrhyw argyfwng gydag awgrymiadau a ryseitiau.

Sylfaenion Pantry Bwyd Survival Bwyd Trychineb

Mae'n debyg eich bod eisoes yn stocio'r rhan fwyaf o bethau sylfaenol pantry sydd eu hangen i baratoi ar gyfer trychineb. Mae bwydydd tun yn dod i feddwl yn syth, p'un a allwch chi eich hun neu brynu nwyddau tun masnachol. Mae astudiaethau diweddar wedi canfod y gall dulliau casglu modern gynhyrchu cynnyrch sydd yn aml yn fwy maethlon yn aml na'u cymheiriaid ffres. Mae llysiau mewn tun mewn hylif yn ardderchog i'w cael wrth law rhag ofn prinder dŵr, gan y gellir defnyddio'r hylif yn lle dŵr ffres yn eich rysáit. Mae angen amrywiaeth o berlysiau a sbeisys, yn ogystal â halen, i feddyg ar fwydydd silff sefydlog neu ar gyfer unrhyw greadigaethau newydd y gall eich meddwl ffrwythlon eu dyfeisio. Mae halen hefyd yn anghenraid maeth.

Bydd angen olew coginio ar gyfer bwydydd ffrio neu wneud roux i drwch sawsiau a stiwiau. Bydd olew olewydd heb ei oeri ers ychydig fisoedd, am gyfnod amhenodol mewn tywydd oer. Mae Mayonnaise Jarred yn sefydlog silff.

Efallai y byddwch am stocio ar jariau bach y gellir eu defnyddio'n gyflym. Er bod ganddo gadwolion, bydd yn gwahanu ar ôl ei agor os nad yw wedi'i oeri neu ei gadw ar iâ.

Bydd cymysgedd bla a phobi yn para am hyd at 1 flwyddyn ar y silff, tra bod siwgr, halen a mêl yn dragywydd cyn belled â'u bod wedi'u storio'n gywir mewn pecynnau wedi'u selio neu gynwysyddion dwr.Mae gan pastas, reis a chysgodlysau sych oesoedd hir silff, ond os yw eich cyflenwad dŵr yn gyfyngedig, ni fyddant yn dda iawn. Gellir bwyta grawnfwydydd sych heb laeth neu sudd tun fel byrbryd neu fwyd ar y rhedeg, yn blentyn siwgr. Mae llaeth wedi'i basteureiddio nawr ar gael mewn bocsys a fydd yn cadw yn eich cypyrddau hyd at 6 mis ac yn dod yn ddefnyddiol ar gyfer gwneud saws cyflym. Mae llaeth tun wedi'i powdio a'i anweddu yn gefn wrth gefn.

Mae winwns a madarch wedi'u dadhydradu, ynghyd â sudd llysiau tun, yn wych ar gyfer cawliau, stiwiau, a phrydau bwydydd oenydd gyda'r manteision ychwanegol o leihau'r angen am halen ychwanegol oherwydd y blas crynodedig. Gall canolfannau cawl sych a chymysgeddau grefi hefyd fod yn sail i gawliau a stiwiau .

Gellir defnyddio cigydd tun a bwyd môr mewn prydau oer neu boeth. Mae caws wedi'u prosesu a chawsiau Parmesan a Romano wedi'u torri'n sych yn silff sefydlog a gallant lenwi ar gyfer blas caws.

Llyfrau coginio