Cynghorau a Chynghorion Mayonnaise

Cynghorion ar wneud eich mayonnaise eich hun gartref

Cynghorau a Chynghorion Mayonnaise

• Er bod cymysgwyr trydan, cyfunwyr, a phroseswyr bwyd yn gwneud gwaith byr o mayonnaise cartref, bydd chwip gwifren syml hefyd yn gwneud y ffug.

• Pan fyddwch yn defnyddio olew olewydd , mae rhywun arall yn rhy gryf mewn blas ac ni fyddant yn dal gyda'i gilydd yn dda. Defnyddiwch olew olewydd rheolaidd neu hanner olew llysiau ychwanegol a hanner llysiau. Mae cnau cnau, canola, ac olewau corn yn ddewisiadau da. Mae olewau heb eu diffinio'n cynnwys monoglyceridau a fydd yn arwain at mayonnaise sy'n gwahanu'n gyflym.• Yn gyffredinol, mae'r gymhareb yn 1 melyn wy ar gyfer 1/2 i 1 cwpan o olew, ynghyd â 1 llwy fwrdd o asid fesul cwpan o saws.

• Os ydych chi'n defnyddio finegr yn hytrach na sudd lemwn, gwnewch yn siŵr ei bod yn finegr o ansawdd da, o bosibl finegr win gwyn. Bydd hyn yn rhoi blas fwy cain i'r ganolfan.

• Gellir defnyddio hufen chwipio, anweddu (heb ei gywasgu) llaeth neu ddŵr poeth i mayonnaise tenau sy'n rhy drwchus.

• Mae angen i bob cynhwysyn fod yn dymheredd ystafell, felly cynllunio ymlaen llaw trwy fynd â'r wyau o leiaf 30 munud o leiaf cyn eu hangen.

• Ar gyfer mis mwy cyfoethog, defnyddiwch y melynod yn unig yn hytrach na'r wy gyfan.

• I roi wyau cyfan hylif wedi'u pasteureiddio ar gyfer melynod wyau ffres, defnyddiwch 1/8 o wyau cwpan hylif wedi'u pasteureiddio ar gyfer pob melyn wy a ofynnir amdano yn y rysáit. Mae un wy gyfan yn cyfateb i 1/4 hylif cwpan.

• Atgyweirio mayonnaise cytbwys, guro un yolyn wy ar wahân. Ychwanegwch un gostyngiad ar y tro i mayonnaise cytbwys, tra'n troi'n gyson hyd nes y bydd Mai unwaith eto'n llyfn.

Neu, carthwch yn araf mewn tua 1 llwy fwrdd o ddŵr poeth berwi. Ychwanegu digon yn unig i ail-emulsio'r maen.

• Gallwch chi leddfu blas y mayonnaise sy'n cael ei brynu trwy storio trwy ychwanegu finegr win win, sudd lemwn neu leim.

• Osgoi gwneud Mai yn ystod tywydd gwlyb a llaith. Bydd lleithder uchel a gwres yn ei bwysleisio ac yn arwain at ganlyniad trwm.• Ni argymhellir rhewi mayonnaise oherwydd bydd yn gwahanu. Fodd bynnag, mae rhai cogyddion wedi ail-emulsio Mai wedi'i rewi yn llwyddiannus gyda chwist o'r cymysgydd.

• Wrth ddefnyddio mayo fel rhwymwr fel mewn salad, ceisiwch leihau'r cynnwys calorïau trwy ddefnyddio hanner maw a hanner iogwrt plaen.

• Gellir storio mayonnaise masnachol heb ei agor ar y silff hyd at y dyddiad dod i ben . Ar ôl ei agor, rhaid ei oeri ond bydd yn parhau hyd at flwyddyn neu chwe mis o'r dyddiad ar y jar.

• Bydd melyn wyau wedi'u rhewi'n flaenorol yn fwy trwchus na ffres pan fyddant wedi'u dadwneud. Chwisgwch mewn un llwy fwrdd o sudd lemwn bob melyn a rhewi dros nos ar gyfer canonnaise trwchus.

• Wrth ddefnyddio halen mewn mayonnaise wedi'i goginio, dylid ychwanegu'r halen ar ôl i'r hogiau wyau gael eu hoeri er mwyn osgoi curdling.

• Bydd halen yn cael ei ychwanegu at y melyn wyau mewn mis heb ei goginio yn arwain at sylfaen fwy trwchus. Mae powneen Cayenne a mwstard hefyd yn helpu i wahanu'r olew ar gyfer yr emwlsiwn priodol.

• Côt ffeiliau pysgod gyda haen denau o mayonnaise a phop gyda'ch hoff sbeisys. Gwisgwch fel arfer. Byddwch yn gorffen gyda gorchudd brown, blasus iawn sy'n cadw'r pysgod yn llaith ac yn dendr. Mae'r dull hwn hefyd yn gweithio'n dda ar gyfer cyw iâr heb y croen.

• Gelwir mayonnaise garlleg fel aioli .

Gellir ychwanegu unrhyw amrywiaeth o berlysiau, sbeisys neu flasau i mayonnaise blas . Mynnwch eich hoff berlysiau ffres ac ychwanegwch at y mis. Gadewch eistedd yn yr oergell am awr neu fwy i roi cymysgedd o flasau. Rhowch gynnig ar unrhyw berlysiau gwyrdd, garlleg , nionyn , powdwr cilel, powdr cyri, gwasgoedd sidrus, ffrwythau sitrws, ffrwythau pur, pesto, siytni , mwstard , tomatos wedi'u haul , pas anchovi neu hyd yn oed caws bleu crumbled.

Mwy am Ryseitiau Mayonnaise a Mayonnaise:

• Cynghorau a Chynghorion Mayonnaise
Mythau Gwahanu Mayonnaise
• Beth yw Mayonnaise?
Ryseitiau Mayonnaise

Llyfrau coginio