Wings Cyw iâr Teriyaki â Phoben

Mae adenydd cyw iâr teriyaki hawdd yn cael eu marinated dros nos ac yna eu pobi yn y ffwrn am flas neu flas blasus.

Mae'r rysáit hon yn galw am adenydd cyw iâr mawr. Os ydych chi'n defnyddio adenydd cyw iâr bach, lleihau'r amser pobi cychwynnol tua 15 munud.

Gall y saws teriyaki hefyd gael ei ddefnyddio fel gwydredd gorffen ar gyfer cyw iâr wedi'i bakio neu shrimp .

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Gwnewch y Marinâd

 1. Cyfunwch y saws soi, finegr balsamig, siwgr brown, garlleg, gwreiddyn sinsir a phupur mewn sosban fach.
 2. Gwreswch yn ofalus nes bydd y siwgr yn cael ei ddiddymu. Tynnwch o'r gwres a gadewch iddo oeri i dymheredd yr ystafell.
 3. Ewch yn y winwns werdd.
 4. Rhowch yr adenydd cyw iâr mewn bag rhewgell mawr-zip.
 5. Arllwyswch y marinade teriyaki oeri, gwasgu'r aer a'r sêl. Trowch y bag i ddosbarthu'r marinâd dros yr adenydd. Golchwch 12 awr neu dros nos.

Bake the Wings

 1. Cynhesu'r popty i 375 F. Llinellwch sosban pobi gyda ffoil a gosod rac oeri ym mhen isaf y sosban.
 2. Rhowch yr adenydd cyw iâr ar y rhes, gorchuddiwch nhw gyda'r marinâd o'r bag a chwistrellu'n hael gyda phaprika.
 3. Gorchuddiwch y sosban yn dynn gyda ffoil a chacen 45 munud.
 4. Tynnwch y ffoil, tynnwch y tymheredd i'r ffwrn i 425 F a choginio 15 munud arall i frownio'r croen. Os nad yw'r cyw iâr wedi brownio, rhowch yr hambwrdd dan y broiler, gan wylio'n ofalus.

Gwnewch y Saws Teriyaki

 1. Cyfunwch y saws soi, finegr balsamig, siwgr brown a phupur mewn sosban fach. Boethwch yn ysgafn, gan droi'n gyson, am 3 munud. Gwyliwch yn ofalus felly nid yw'n berwi drosodd.
 2. Tynnwch o'r gwres, trowch y wartheg y garlleg a'r sinsir a gadewch iddo oeri i dymheredd yr ystafell.
 3. Ewch yn y winwns werdd.

Gweini'r Wings

 1. Trowch yr adenydd gorffenedig gyda hanner y saws teriyaki, rhowch ar y plat a chwistrellu'r hadau sesame tost,
 2. Gweinwch y saws sy'n weddill ar yr ochr.

Nodiadau

Defnyddiwch sosban sych neu sosban ffrio i dostio hadau sesame, gan droi yn gyson dros wres canolig nes ei fod yn euraid. Byddwch yn sylwi bod ychydig mwy o siwgr brown yn y saws dipio, felly sicrhewch eich bod yn mesur yn iawn.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 404
Cyfanswm Fat 13 g
Braster Dirlawn 3 g
Braster annirlawn 5 g
Cholesterol 70 mg
Sodiwm 1,745 mg
Carbohydradau 45 g
Fiber Dietegol 2 g
Protein 28 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)