Sauces Mecsicanaidd Dilys 101

Beth sy'n dod i'r meddwl gyntaf pan fyddwch chi'n meddwl am fwyd Mecsicanaidd - ffa, reis, pupur poeth? Mewn gwirionedd, mae bwyd mecsicanaidd dilys yn ymwneud yn bennaf â sawsiau. Mae sawsiau coginio, sawsiau bwrdd, a sawsiau potel yn galorog; anaml iawn y bydd byrbryd neu fwyd ym Mecsico heb ryw fath o saws arno neu o leiaf ar gael ar ei gyfer.

Er gwaethaf yr ystyr cul sydd ganddi yn yr Unol Daleithiau, salsa yw'r gair Sbaeneg am unrhyw saws.

Mae hynny'n iawn, i gyd yn cael eu hystyried yn salsas , unrhyw beth o fysc ( salsa cátsup ) neu Swydd Gaerwrangon ( salsa inglesa ) i Hollandaise ( salsa holandesa ) i melys a sour Asia ( salsa agridulce ). Mae'r cysyniad Americanaidd o salsa, cymysgedd tomato wedi'i fwriadu i'w ddefnyddio gyda sglodion, yn un gronyn fach yn y bydysawd enfawr.

Sachau Tabl Mecsicanaidd

Sauau bwrdd yw'r rhai sydd, yn ddigon rhesymegol, yn aml yn cael eu gosod ar y bwrdd ar gyfer pob person i arllwys, chwistrellu, neu llwy ar eu bwyd yn y swm a ddymunir. Maen nhw'n tueddu i fod yn sbeislyd, ond mae'r graddau o ysbwrpas yn amrywio'n fawr, yn dibynnu ar y mathau o bupur a ddefnyddir yn eu cread, y bwyd (au) "targed" a fwriad rhanbarthol yn ogystal â blas personol. Mae "salsa" Americanaidd yn saws bwrdd - ond dim ond un o'r cannoedd o fathau ydyw.

Mae enghreifftiau o sawsiau bwrdd yn cynnwys pico de gallo a salsa verde .

Hefyd yn cael eu cynnwys yn y grŵp hwn mae guacamoles a'r rhai sy'n cael eu cynhyrchu'n fasnachol (saws coch neu oren yn aml - Valentina, Búfalo, a Cholula yn rhai enwau brand cyffredin).

Er nad yw yn union ar ffurf sawsiau, pupurau jalapeño wedi'u piclo a condimentau tebyg hefyd yn ffitio yma, am y rheswm syml y cânt eu defnyddio mewn modd tebyg â sawsiau bwrdd.

Beth i'w Ddefnyddio arnynt?

Mae sawsiau bwrdd yn bodoli i droi cyffredin yn anhygoel, felly peidiwch â'u gadael i ddipyn sglodion.

Rhowch gynnig arnyn nhw ar wyau wedi'u ffrio neu eu chwistrellu , cigydd plaen, pasta a phrydau caws (o quesadillas i mac a chaws i souffle), hamburwyr a chŵn poeth, tatws wedi'u pobi neu ffrio, cawl a stwff, a ie, tacos-tacos mwyaf arbennig.

Pa Saws Tabl i'w Defnyddio Pryd?

Yn gyffredinol, mae dewis y saws bwrdd yn dibynnu ar flas a phosibiliadau personol: gwnewch yr un yr ydych yn ei hoffi fwyaf neu'r un y mae gennych chi'r cynhwysion yn ddefnyddiol ar ei gyfer. Os ydych chi am gael gwesteion, mae'n aml yn gwneud synnwyr i baratoi mwy nag un (gyda lefelau amrywiol o brawf) - un coch ac un gwyrdd, er enghraifft, neu guacamole hufenog a salsa tomato sbeislyd-i roi gwesteion dewis.

Mae, wrth gwrs, ychydig o brydau sy'n cael eu gwasanaethu yn draddodiadol gydag un saws bwrdd penodol. Mae Cochinita Pibil, er enghraifft, fel arfer yn cael ei bara â nionyn a saws habanero, ac mae'n ymddangos bod tacos i'r pastor yn mynd yn naturiol â saws Chile de Arbol. Talu sylw at argymhellion y saws tabl os cânt eu rhoi mewn rysáit arbennig Mecsicanaidd.

Saws Coginio Mecsicanaidd

Sauws coginio yw'r rhai a ddefnyddir i wneud rysáit. Mae prif gynhwysion y prydau fel arfer yn cael eu gosod yn y saws gan y person sy'n gwneud y bwyd, yn hytrach na'i sbringio â'r saws gan y person sy'n ei fwyta.

Mae sawsiau coginio hefyd yn tueddu i fod yn sbeislyd, ond yn aml nid i'r graddau y mae sawsiau bwrdd; mae hyn yn gwneud ers hynny pan fyddwch chi'n ystyried bod un yn gyffredinol yn bwyta llawer mwy o saws coginio nag o condiment bwrdd.

Un o'r pethau gorau am sawsiau coginio Mecsico yw eu hyblygrwydd. Er bod rhai sawsiau coginio sydd wedi'u nodi'n agos iawn gyda llestri penodol (cyw iâr neu dwrci gyda saws màs, er enghraifft), yn ymarferol gellir defnyddio unrhyw saws coginio mewn sawl ffordd wahanol. Enghraifft: mae porc mewn saws gwyrdd yn flasus - fel cyw iâr, cig eidion, chicharrón, selsig, neu hyd yn oed wyau yn y saws gwyrdd.

Mae saws yn aml yn ddefnyddiol wrth addasu prydau traddodiadol Mecsicanaidd i flasau ac anghenion amgylchiadau penodol pob teulu. Amser i leihau eich defnydd o gig coch? Mae sawsiau coginio bron bob amser yn gweithio cystal â cyw iâr, pysgod neu tofu.

Angen arbed arian? Gall wy yn wledd os yw'n cael ei goginio mewn saws blasus. Dysgwch i wneud dim ond un saws coginio Mecsicanaidd a byddwch chi wedi ychwanegu stwff pwerus, hyblyg at eich repertoire.

Is-gategorïau o Sawsiau Coginio