Y 9 Maen Ochr Picnig Tsieineaidd

O roliau salad i fersiwn Tseineaidd o salad tatws, bydd y prydau hyn yn helpu i fywiog eich picnic nesaf, barbeciw, neu gasglu awyr agored arall. Mae nifer o'r ryseitiau'n galw am finegr reis - gellir dod o hyd i hyn mewn nwyddau bwyd Tsieineaidd / Asiaidd neu yn adran fwyd rhyngwladol neu ethnig llawer o archfarchnadoedd.